Juuraveebi sooduspakett

Juuraveeb on 24/7 toimiv voogedastusplatvorm, kuhu tänaseks on kasutajakonto loonud enam kui 4200 huvilist.

Aasta lõpuni saavad huvilised juurdepääsu Juuraveebi kõikidele teostele tellida SOODUSPAKETIGAjuuraveeb.ee/tellige

Juurveeb pakub 30 teost, sh 15 kommenteeritud väljaannet. Septembrist  lisandusid Juuraveebi uudisteosed – tsiviilseadustiku üldosa seaduse kommentaarid ja kinnisasjaõiguse käsiraamat.

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse näol on tegemist olulise alusseadusega Eesti õigussüsteemis. Tsiviilõiguse üldosa annab põhiteadmised, mis on vajalikud kõigi eraõiguse valdkondade nagu asjaõigus, võlaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, intellektuaalne omand, ühinguõigus jm mõistmiseks. Kommentaarides on kesksel kohal Riigikohtu lahendite analüüs, mistap on arvestatud kõigi kommenteeritavate teemade jaoks olulisemate lahenditega. 

Kinnisasjaõiguse käsiraamat võiks huvi pakkuda kõikidele, kes kinnisvaratehingutega ühel või teisel viisil kokku puutuvad. Teos hõlmab selliseid kinnisasjaõigusega seonduvaid kõige olulisemaid küsimusi nagu kinnistu mõiste ja liigid, kaasomandiga ja korteriomandiga seonduvad põhiprobleemid, kinnistusraamatuõigus kõige laiemas mõttes, tehingud kinnistutega ja kinnistu omaniku muutumine mh sundvõõrandamisel ja iseäranis põhjalikult hüpoteek.

Jätkuvalt saab tellida Juura paberväljaandeid - paber.juuraveeb.ee

Head tellimist!

Pakkumise aegumise kuupäev
Ettevõtte nimi:
Osaühing Juura
Ettevõtte tegevusala:
Kirjastamine ja tõlge
0