Tartumaa noor ettevõtja

Mis on Tartumaa noore ettevõtja preemia?
Noore ettevõtja preemia, 3000 eurot, on mõeldud kuni 35-aastasele (kaasa arvatud) Tartumaa ettevõtjale tunnustuseks väljapaistva tegevuse eest Tartumaa ettevõtluse edendamisel nii Eestis kui ka globaalselt.

Kes saavad preemiale kandideerida?
Preemia võib määrata Tartumaal registreeritud ettevõtte omanikule või juhile, kes on:
- paistnud silma oma ettevõtte hea käekäigu kindlustamisel;
- kelle ettevõttel on silmapaistvad tulemused võrreldes sama sektori teiste ettevõtjatega ja seda tänu innovatsioonile tootes/teenuses/tehnoloogia kasutamises;
- kes ekspordib tooteid/teenuseid või kel on ekspordipotentsiaal;
- kelle ambitsiooniks on läbi ettevõtluse teha Eestit suuremaks ja tuntumaks;
- kes on Eestis tööandja (osa töötajaid võib asuda ka välisriikides);
- kes on ärialaselt hea mainega ja kelle poolt juhitaval ettevõttel pole maksuvõlgasid.

Kandidaadi preemiale võib esitada nii üksikisik kui ka organisatsioon. Oma kandidatuuri võivad preemiale esitada eespool toodud nõuetele vastavad ettevõtjad ise, nende töötajad, kliendid, erialaorganisatsioonid jt. Samuti võivad kandidaate esitada preemiat väljaandvad organisatsioonid.

Millal konkurss toimub?
Konkursile saab kandideerida 21. augustist kuni 05. oktoobrini 2023. Preemiat antakse välja üks kord aastas. 

Kes valivad võitja?
Võitja valib välja kuueliikmeline komisjon, mis koosneb kaubanduskoja esindajatest, AS ESTIKO ja Tartu Linnavalitsuse ning Tartu Ülikooli esindajatest.

Kuidas kandideerida?
Kandideerimiseks tuleb: 
- esitada kirjalik avaldus (motivatsioonikiri) koos isikuandmete (nimi, kontaktandmed) ja lühikese tutvustusega (haridustee, tööalane tegevus);
- preemiale vastava ettevõtlusalase tegevuse üksikasjalik kirjeldus ankeet vormis.

eelmise AASTa võitja

  • Kadri Haljas, Triumf Health

 

0