Osalemistingimused

1. Osalemistingimused reguleerivad Eesti Kaubandus-Tööstuskoja (edaspidi Kaubanduskoda) ja Kliendi vahelisi suhteid Kaubanduskoja kodulehekülje vahendusel Kaubanduskoja poolt korraldatavale üritusele osalejaks registreerumist.

2. Kaubanduskoda kohustub andma Kliendile tõest informatsiooni ürituse sisu, toimumise aja ja hinna kohta.

3. Klient kohustub üritusel osalemiseks registreerumisel esitama tõest informatsiooni firma nime, telefoni, e-posti aadressi ja osavõtja nime kohta.

4. Kaubanduskoja kodulehekülje kaudu üritusel osalemiseks registreerumisel loetakse, et klient on avaldanud soovi üritusel osalemiseks ning Kaubanduskojal on õigus esitada üritusele registreerimise eest kliendile arve, mille klient kohustub tasuma.

5. Kliendil on võimalik loobuda üritusel osalemisest ja taotleda registreerimistasu vähendamist, teatades sellest Kaubanduskojale ette olenevalt ürituse sisust:

5.1. Eestis toimuval üritusel – teatades 5 tööpäeva ette, vähendatakse registreerimistasu 50%. Hiljem teatamisel registreerimistasu ei vähendata ning sõltumata osalemisest kuulub registreerimistasu täies ulatuses tasumisele.

5.2. Välisriigis toimuva ürituse või välismessi korral – teatades 30 päeva ette, vähendatakse registreerimistasu 50%. Üritusest osalemisest loobumisest on Kliendil võimalik Kaubanduskoda teavitada telefoni või e-maili teel.

6. Hilisemat üritusel osalemisest loobumist arvesse ei võeta ning klient kohustub üritusel osalemise eest esitatava arve tasuma.

7. Klient kohustub üritusel osalemise eest tasuma Kaubanduskoja poolt kliendile esitatud arvel märgitud kuupäevaks. Arve maksmise tähtajast mittekinnipidamise korral on Kaubanduskojal õigus esitada Kliendile viivisarve viivise määraga 0,5% päevas.

8. Isikuandmete töötlemise tingimused on kehtestatud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Andmekaitsetingimustes, mis on käesolevate Osalemistingimuste lahutamatu lisa.

9. Koja tegevuste kajastamiseks toimub üritustel pildistamine ja filmimine. Klient annab nõusoleku piltide ja videote avaldamiseks Kaubanduskoja väljaannetes (sh. sotsiaalmeedias) ning edastamiseks sündmust kajastavatele ajakirjandusväljaannetele. Kliendil on õigus keelduda temast tehtud fotode ja videote avaldamisest, teavitades sellest Kaubanduskoda kirjalikult e-posti teel koda[at]koda.ee esimesel võimalusel pärast ürituse toimumist.

© Eesti Kaubandus - Tööstuskoda

0