Tööpakkumise avaldamine

CVKeskus.ee on Eesti tööandjate eelistatuim tööportaal, mida külastab igapäevaselt suurim arv tööotsijaid ja kus leidub ka mahukaim CV-de andmebaas.

Tööpakkumise avaldamine CV Keskuses on lihtne ja mugav. Lisaks avaneb tööandjatele ligipääs valikulauale kandideerijate haldamiseks. Valikulaud võimaldab nii CV-de hindamist, saatmist kolleegile kui ka intervjuukutsete ja muude teadete edastamist, kandideerijate ajaloo pidamist jm.

Edukad personaliotsingud saavad alguse õige kanali valikust! www.cvkeskus.ee

Teie parim partner Eesti tööturul CVKeskus.ee

Pakkumise aegumise kuupäev
Ettevõtte nimi:
CV Keskus OÜ
Ettevõtte tegevusala:
Äriteenused
Telefon:
6997680