Kontori info

Office location
Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn
Office phone
+372 604 0060
Avatud
E-R 8.30-17.00
Registrikood
80004733
KMKR nr
EE100559448
Office bank accounts
Swedbank AS
BIC: HABAEE2X
IBAN: EE112200221001115838

SEB Pank AS
BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE031010220014649010


Dokumentide vormistamine:
E-R 9.00-11.30, 13.30-16.00

Inimesed

Mait Palts

Peadirektor

Epp Joala

Kommunikatsioonijuht

Maarja Loorents

Kommunikatsioonijuht (lapsehoolduspuhkusel)

Poliitikakujundamise ja õigusosakond

Marko Udras

Poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja
Majanduspoliitiliste seisukohtade ettevalmistamine.
Liikmete konsulteerimine.
Lepingute koostamine.
Võrdlevate õiguslike arvamuste koostamine.

Reet Teder

Poliitikanõunik
Meie esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees.
Osalemine majanduspoliitiliste seisukohtade kujundamisel.

Debbie-Triin Napits

Arbitraažikohtu sekretär
Arbitraažikohtu sekretär.
Hagiavalduste vastuvõtt.
Informatsioon Arbitraažikohtu, arbitraažimenetluse ja arbitraažiklauslite kohta.

Liisi Hansen

Ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht
Ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet väärtustavad tegevused.
Ettevõtete koostöövõrgustiku „Ettevõtlikkuse edendamiseks“ tegevuste koordineerimine.
Ettevõtlusõppe Mõttekoja koostöövõrgustiku koordineerimine ning ettevõtlusõppe kava „Olen ettevõtlik“ elluviimisega seotud tegevused.

Kristina Jerjomina

Jurist (lapsehoolduspuhkusel)

Teenuste osakond

Piret Potisepp

Teenuste osakonna juht
Teenuste osakonna töö juhtimine
Ettevõtluse edendamine ja rahvusvahelistumise toetamine

Hedi Meigas

Nõunik / Enterprise Europe Network koordinaator
Enterprise Europe Networki koordineerimine Eestis
Eesti ja Euroopa riigihanked, rahvusvaheliste organisatsioonide hanked, riigihangete monitooring
Europrojektid
Ettevõtjate rahvusvahelistumise nõustamine (konsultatsioon, partnerotsing välisriikides, messid ja kontaktkohtumised välisriikides)

Liisi Kirschenberg

Eksporditeenuste koordinaator
Väljaminevad ja sissetulevad visiidid
Kontaktkohtumised
Messid/ühisstendid
Konverentsid/koolitused/seminarid
Europrojektid

Kadri Rist

Projektijuht
Koostööpakkumised
Partneriotsingud välisriikidest
EL konsultatsioon ja infopäringud
Konverentsid, koolitused, seminarid
Europrojektid
Ettevõtjate nõustamine

Jana Silaškova

Projektijuht
Arengukoostöö projekti koordineerimine
Väljaminevad ja sissetulevad visiidid
Kontaktkohtumised
Konverentsid/koolitused/seminarid

Marju Männik

Väliskaubanduse vanemnõunik
Päritolusertifikaatide väljastamine
Väliskaubandusdokumentide kinnitamine
ATA-märkmike väljastamine
Ettevõtjate nõustamine

Merit Fimberg-Espuch

Väliskaubanduse nõunik
Koostööpakkumised
Partnerotsingud välisriikidest
EENi projektid
ELi konsultatsioon ja infopäringud
Konverentsid, koolitused, seminarid
B2B kohtumised
Europrojektid

Aleksandra Kriventsova

Väliskaubanduse nõunik (lapsehoolduspuhkusel)

Lea Aasamaa

Nõunik / Enterprise Europe Networki koordinaator (lapsehoolduspuhkusel)

Turundus- ja liikmesuhete osakond

Gerly Jostov

Turundusdirektori kt
Turundus- ja liikmesuhete osakonna töö korraldamine ja arendamine
Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabel
Trükis "Eesti Parimad Ettevõtted"
Ekspordikataloog "Estonian Export Directory"
Kaubanduskoja veebilehtede arendamine ja haldamine
Liikmeürituste korraldamine ja koostöö soovijatega nende raames

Anneli Perne

Projektijuht
Liikmeürituste korraldamine
Vastutustundlik ettevõtlus
Päringud liikmeskonnast
Koostööprojektid
Sponsorlussuhted

Gerli Ööpik

Turunduskoordinaator
Teataja/Vestnik
Uudiskirjad
Kaubanduskoja trükised
Reklaamiteenused
Sotsiaalmeedia
Liikmelt liikmele pakkumised
Kodulehe uudised

Janne-Ly Priks

Kliendisuhete spetsialist
Liikmemaksude nõuetekohase laekumise jälgimine ja liikmekohuseid mittetäitvate ettevõtetega suhtlemine
Töö liikmete avaldustega liikmelisuse küsimustes: peatamine, ühinemised ja väljaastumised jne
Liikmete andmete täiendamine ja uuendamine

Marju Raavel

Kliendisuhete spetsialist
Kaubanduskoja tutvustamine
Liikmeks kutsumine

Kadi Vellner

Kliendisuhete assistent
Liikmete andmete täiendamine ja uuendamine

Moonika Kukk

Turundusdirektor (lapsehoolduspuhkusel)

Finants- ja haldusosakond

Ene Rammo

Finantsdirektor
Finantsplaneerimine ja eelarvestamine
Raamatupidamisalane väikesemahuline liikmete nõustamine
Koja IT ja halduse koordineerimine
Koja esindamine erinevates komisjonides, nõukogudes

Kristel Sooans

Assistent
Juhatuse assistent
Juhtkonna assistent
Peadirektori assistent

Sergei Petrov

Komandant
Haldustegevused kojas