Kontori info

Office location
Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn
Office phone
+372 604 0060
Avatud
E-R 8.30-17.00
Registrikood
80004733
KMKR nr
EE100559448
Office bank accounts
Swedbank AS
BIC: HABAEE2X
IBAN: EE112200221001115838

SEB Pank AS
BIC: EEUHEE2X
IBAN: EE031010220014649010


Dokumentide vormistamine:
E-R 9.00-11.30, 13.30-16.00

Inimesed

Mait Palts

Peadirektor

Kaur Orgusaar

Kommunikatsioonijuht

Poliitikakujundamise ja õigusosakond

Marko Udras

Poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja
Majanduspoliitiliste seisukohtade ettevalmistamine.
Liikmete konsulteerimine.
Lepingute koostamine.
Võrdlevate õiguslike arvamuste koostamine.

Reet Teder

Poliitikanõunik
Meie esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees.
Osalemine majanduspoliitiliste seisukohtade kujundamisel.

Indrek Tops

Jurist
Kaubanduskoja majanduspoliitiliste seisukohtade ettevalmistamine.
Liikmete konsulteerimine üld- ja üksikküsimustes s.h äriõigus, tööõigus, võlaõigus, keskkonnaõigus.
Lepingute koostamine.
Võrdlevate õiguslike arvamuste koostamine.

Merike Koppel

Jurist
Kaubanduskoja majanduspoliitiliste seisukohtade ettevalmistamine.
Liikmete konsulteerimine üld- ja üksikküsimustes s.h äriõigus, tööõigus, võlaõigus, keskkonnaõigus.
Lepingute koostamine.
Võrdlevate õiguslike arvamuste koostamine.

Debbie-Triin Napits

Arbitraažikohtu sekretär
Arbitraažikohtu sekretär.
Hagiavalduste vastuvõtt.
Informatsioon Arbitraažikohtu, arbitraažimenetluse ja arbitraažiklauslite kohta.

Liisi Hansen

Ettevõtlikkuse valdkonna projektijuht
Ettevõtlikkust ja ettevõtlusõpet väärtustavad tegevused.
Ettevõtete koostöövõrgustiku „Ettevõtlikkuse edendamiseks“ tegevuste koordineerimine.
Ettevõtlusõppe Mõttekoja koostöövõrgustiku koordineerimine ning ettevõtlusõppe kava „Olen ettevõtlik“ elluviimisega seotud tegevused.

Kristina Jerjomina

Jurist (lapsehoolduspuhkusel)

Teenuste osakond

Piret Potisepp

Teenuste direktor
Teenuste osakonna töö juhtimine
Ettevõtluse edendamine ja rahvusvahelistumise toetamine

Lea Aasamaa

Nõunik / Enterprise Europe Networki koordinaator
Enterprise Europe Networki koordineerimine Eestis
Eesti ja Euroopa riigihanked, rahvusvaheliste organisatsioonide hanked, riigihangete monitooring
Europrojektid
Ettevõtjate rahvusvahelistumise nõustamine (konsultatsioon, partnerotsing välisriikides, messid ja kontaktkohtumised välisriikides)

Liisi Kirschenberg

Eksporditeenuste koordinaator
Väljaminevad ja sissetulevad visiidid
Kontaktkohtumised
Messid/ühisstendid
Konverentsid/koolitused/seminarid
Europrojektid

Kadri Rist

Projektijuht
Koostööpakkumised
Partneriotsingud välisriikidest
EL konsultatsioon ja infopäringud
Konverentsid, koolitused, seminarid
Europrojektid
Ettevõtjate nõustamine

Jana Silaškova

Projektijuht
Arengukoostöö projekti koordineerimine
Väljaminevad ja sissetulevad visiidid
Kontaktkohtumised
Konverentsid/koolitused/seminarid

Marju Männik

Väliskaubanduse vanemnõunik
Päritolusertifikaatide väljastamine
Väliskaubandusdokumentide kinnitamine
ATA-märkmike väljastamine
Ettevõtjate nõustamine

Merit Fimberg-Espuch

Väliskaubanduse nõunik
Koostööpakkumised
Partnerotsingud välisriikidest
EENi projektid
ELi konsultatsioon ja infopäringud
Konverentsid, koolitused, seminarid
B2B kohtumised
Europrojektid

Aleksandra Kriventsova

Väliskaubanduse nõunik
Koostööpakkumised
Partnerotsingud välisriikidest
EENi projektid
ELi konsultatsioon ja infopäringud
Konverentsid, koolitused, seminarid
B2B kohtumised
Europrojektid

Turundus- ja liikmesuhete osakond

Maarja Loorents

Turundusdirektori kt
Turundus- ja liikmesuhete osakonna töö korraldamine ja arendamine
Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime Edetabel
Trükis "Eesti Parimad Ettevõtted"
Ekspordikataloog "Estonian Export Directory"
Kaubanduskoja veebilehtede arendamine ja haldamine
Liikmeürituste korraldamine ja koostöö soovijatega nende raames

Anneli Perne

Projektijuht
Liikmeürituste korraldamine
Vastutustundlik ettevõtlus
Päringud liikmeskonnast
Koostööprojektid
Sponsorlussuhted

Kadi Vellner

Turunduskoordinaator
Teataja/Vestnik
Uudiskirjad
Kaubanduskoja trükised
Reklaamiteenused
Liikmelt liikmele pakkumised
Kodulehe uudised

Janne-Ly Priks

Kliendisuhete spetsialist
Liikmemaksude nõuetekohase laekumise jälgimine ja liikmekohuseid mittetäitvate ettevõtetega suhtlemine
Töö liikmete avaldustega liikmelisuse küsimustes: peatamine, ühinemised ja väljaastumised jne
Liikmete andmete täiendamine ja uuendamine

Marju Raavel

Kliendisuhete spetsialist
Kaubanduskoja tutvustamine
Liikmeks kutsumine

Moonika Kukk

Turundusdirektor (lapsehoolduspuhkusel)

Gerly Jostov

(lapsehoolduspuhkusel)

Finants- ja haldusosakond

Ene Rammo

Finantsdirektor
Finantsplaneerimine ja eelarvestamine
Raamatupidamisalane väikesemahuline liikmete nõustamine
Koja IT ja halduse koordineerimine
Koja esindamine erinevates komisjonides, nõukogudes

Kristel Sooans

Assistent
Juhatuse assistent
Juhtkonna assistent
Peadirektori assistent

Sergei Petrov

Majahaldur
Haldustegevused kojas