Konkurentsivõime Edetabel 2021

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda tunnustab ettevõtteid, kes saavutasid parimad kohad konkurentsivõime edetabeli erinevates valdkondades. Konkursil osales kokku 1681 Eesti ettevõtet, millest tunnustati kaheteistkümne valdkonna parimaid.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on koostanud Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabelit juba aastast 2003. Konkursi raames koostatakse ettevõtete üldine konkurentsivõime paremusjärjestus majandusnäitajate põhjal. Arvestatakse kahe viimase aasta majandustegevuste näitajad: müügitulu, puhaskasum, omakapital, töötajate arv ning tööjõukulu. Andmete analüüsi ja edetabelite koostamise partneriks on Eesti Konjunktuuriinstituut, tehes koostööd Lausanne´i Juhtimise Arendamise Instituudiga. 

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi „Konkurentsivõime edetabeli 2021“ võitjad:

  • EESTI GAAS AS, konkurentsivõimelisim suurettevõte. Edetabeli TOP
  • KAPITEL AS, konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte. Edetabeli TOP
  • KIRKMAYER INDUSTRIES OÜ, konkurentsivõimelisim mikroettevõte. Edetabeli TOP

Konkurentsivõimelisimad ettevõtted 2021. aastal valdkonniti:


Edetabelites on avaldatud parimad ettevõtted. Kokku osales edetabelites 1681 ettevõtet. Valdkondlikes edetabelites osales ettevõtteid järgmiselt: tööstus- ja energeetika 471, toiduainetööstus 51, jaekaubandus 95, hulgikaubandus 358, kinnisvara 28, transport- ja logistika 127, projekteerimine ja arhitektuur 24, ehitus 145, side, kommunikatsioon ja it 86, põllumajandus, kalandus ja metsandus 29, finantsvahendus 30 ja teenindus 226. Suurettevõtete edetabelis oli kokku 159 ettevõtet, väike- ja keskettevõtete edetabelis 1002 ja mikroettevõtete edetabelis 522.

* Kui soovid tutvuda oma ettevõtte tegevusala edetabeliga tervikuna, võtke meiega ühendust turundus[a]koda.ee. Edetabeleid väljastame alates 8. oktoobrist.

Ettevõtete konkurentsivõime edetabeli koostamise eesmärk on aidata kaasa Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõusule ja koos sellega kogu Eesti majanduse kiiremale arengule. Edetabel toob esile kõige edukamad ettevõtted. Edetabel on heaks võimaluseks edukatele ettevõtetele enda tutvustamiseks avalikkusele ja selle kaudu oma konkurentsipositsiooni edasiseks kindlustamiseks. Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli ajalugu ulatub aastasse 2003.

Tehniliste arvestuste ja edetabelite koostamisega abistab Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI), tehes koostööd Lausanne´i Juhtimise Arendamise Instituudiga. Konkurentsivõime edetabelites tuuakse välja ettevõtted, kes vastavad metoodikas ettenähtud tingimustele ja kellel oli õigeaegselt Äriregistrile esitatud 2019. ja 2020. aasta majandusaasta aruanded. Konkurentsivõime edetabelite arvutusteks võeti Äriregistrist soovi avaldanud ettevõtete kohta järgmised andmed: müügitulu, puhaskasum, tööjõukulud, omakapital ja aasta keskmine töötajate arv.  

Lisaks arvutas EKI ettevõtjate eelpool nimetatud andmete alusel välja mitmeid olulisi näitajad: müügitulu muutumine võrreldes eelmise aastaga, kasumi muutumine võrreldes eelmise aastaga, omakapitali rentaablus, keskmine tööjõukulu 1 töötaja kohta aruandeaastal kuus, tootlikkus ühe töötaja kohta aastas, loodud lisandväärtus (antud metoodikas kasum + tööjõukulu). 


Konkurentsivõime edetabel on osa Eesti suurimast ettevõtluskonkursist, mida korraldavad üheskoos kolm organisatsiooni: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ning Tööandjate Keskliit. .

 

0