Tööpakkumise avaldamine Eesti suurimas tööportaalis

CV Keskus.ee on Eesti tööandjate eelistatuim tööportaal, mida külastab igapäevaselt suurim arv tööotsijaid ja kus leidub ka mahukaim CV-de andmebaas.

Tööpakkumise avaldamine CV Keskuses on lihtne ja mugav. Lisaks avaneb tööandjatele ligipääs valikulauale kandideerijate haldamiseks. Valikulaud võimaldab nii CV-de hindamist, saatmist kolleegile kui ka intervjuukutsete ja muude teadete edastamist, kandideerijate ajaloo pidamist jm.

Edukad personaliotsingud saavad alguse õige kanali valikust! www.cvkeskus.ee/

Teie parim partner Eesti tööturul, CV Keskus

Pakkumise aegumise kuupäev
Ettevõtte nimi:
CV Keskus OÜ
Ettevõtte tegevusala:
Äriteenused
Telefon:
+372 699 7680