Praktiline koolitus: korteriühistu raamatupidamine ja revisjon uue seaduse valguses

KOOLITUSEST

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

 • Raamatupidamise korraldamise üldised põhimõtted korteriühistutes ja kasutatav seadusandlus.
 • Uus korteriühistuseadus
  • Korteriühistu õiguslik seisund;
  • Korteriühistu organid ja juhtimine;
  • Korteriomanike õigused ja kohustused;
  • Korteriühistu valitsemine;
  • Korteriühistu vara ja raamatupidamine (põhikiri, majanduskava, reservkapital, viivised).
 • Arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades: tasud ühistu liikmetelt, toetuste kajastamine, teenuste ja maksete vahendamine.
 • Laenude ja põhivara kajastamine
 • Töötasu ja maksude arvestus 2018, isikliku sõiduauto kompensatsioon ja lähetused.
 • Revisjon korteriühistus
  • Revisjonile esitatavad nõuded;
  • Revisjoni ülesanded;
  • Revisjoni töö organiseerimine ja revidentide õigused ning kohustused;
  • Revisjoni tulemuste vormistamine.

LEKTOR on täiskasvanute koolitaja ja kutseõpetaja Hele Moor, kes alates 2010 viib läbi KÜ ja KÜ revisjoni loenguid.

 • AJAKAVA
 • 10:00 – 11:30 loeng
 • 11:30 – 11:45 kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 loeng
 • 13:15 – 13:30 kohvipaus
 • 13:30 – 15:00 loeng

Registreeruda saate siit:

Pakkumise aegumise kuupäev
Ettevõtte nimi:
Raamatupidamisuudised (Litau Büroo OÜ)
Ettevõtte tegevusala:
Koolitused
E-post:
Telefon:
661 2193