Organisatsiooni tulemuslikkuse võimendamine

Empowerment omab kogemusi, oskusi ja teadmisi, kuidas rakendada organisatsioonis jätkusuutlikku kasvu toetav kultuur – terviklik juhtimissüsteem ja seda toetavad protsessid. Meie metoodiliseks lähtebaasiks on tehnoloogiaettevõtetes edukalt tõendanud Scailing Up metoodika, mida me oleme suutelised kohandama tulenevalt konkreetse ettevõtte vajadustele. Juurutusprotsessis lähtume alljärgnevast loogilisest ülesehituses:

  • Mõtteviisi muutus (Mind-set) – inimesed peavad mõistma, miks nad midagi teevad. See loob tahte ja motivatsiooni;
  • Oskused ja teadmised (Skill-set) – kuidas rakendada uusi töömeetodeid, mis aitavad luua inimestes uusi harjumusi ning neil põhinevat käitumist. See loob kindluse.
  • Töövahendid (Tool-set) – lihtsad ja asjakohased töövahendid, mis raamistavad juhtimissüsteemi tervikuks ning muudavad selle rakendamise lihtsaks ja süsteemseks. See suurendab muudatuse rakendumise tõenäosust.

Koostöö tulemusena on rakendatud juhtimissüsteem, mille fookuseks on kiiresti kasvava jätkusuutliku organisatsiooni arendamine, mis:

  • suudab klientidele tagada kvaliteetse teenuse;
  • on arendavaks töökohaks töötajatele;
  • tagab omanikele püsiv investeeringu väärtuse kasvu;
  • otsib pidevalt võimalusi arenemiseks ja kasvuks;
  • väärtuse kasv on kiirem kui konkurentidel;
  • 80% väheneb juhtide juhtimiskoormus.

Rakenduskava koosneb pealt näha lihtsatest sammudest, mille käigus klient organisatsioon õpib kasutama Scailing Up juhtimissüsteemi töövahendeid. Meie tööpõhimõtteks on, et kogu metoodika viiakse organisatsiooni juhi/juhtmeeskonna kaudu. Empowermendi konsultantide rolliks on juhti selles protsessis toetada ning nõustada.

Pakkumise aegumise kuupäev
Ettevõtte nimi:
Empowerment OÜ
Ettevõtte tegevusala:
Konsultatsiooniteenused
Telefon:
+372 505 0595