Ettevõtjate esindamine

24.11.2015 Majanduspoliitika
Mahepõllumajanduse seaduse muutmine
10.11.2015 Majanduspoliitika
Hea Ühingujuhtimise Tava muudatusettepanekud
10.11.2015 Majanduspoliitika
Vastutustundliku laenamise nõuded
05.11.2015 Majanduspoliitika
Ehitusgeodeesia määrus
28.10.2015 Majanduspoliitika
Hädaolukorra seaduse eelnõu
Vaata kõiki

Liikmelisus

Kaubanduskoda on avatud organisatsioon ja ootab oma liikmeks iga ettevõtjat, kes peab vajalikuks enda (ja teiste) ettevõtjate huvide eest seismist ja soovib kaasa rääkida majanduskeskkonda puudutavate otsuste tegemisel.

Vaata kõiki

Uued liikmed

Kaubanduskoja "Teataja"

Iga liige loeb!


 

Unistused Ellu!


 

Unistused ellu! on ettevõtete koostöövõrgustik. Partneritena on ühinenud ettevõtted, kes ise teevad midagi selleks, et Eestis oleks rohkem ettevõtlikke lapsi ja noori.  
Tule ja liitu Sinagi!

Vaata lähemalt »

Küsitlus

Kas Teie hinnangul vajaks kehtiv maksejõuetusõiguse regulatsioon muutmist?

Jah
Ei
Raske öelda

Teenused

Kaubanduskoja poolt pakutavad teenused hõlmavad konsultatsioone, väliskaubandusdokumentide väljastamist, koostööpartnerite otsinguid, kontaktüritusi, koolitusi ja muud ettevõtjale äritegevusel vajalikku.

Teenuste osutamisel on Kojal toeks kompetentne personal ning mitmekesised andmebaasid, mis sisaldavad infot äriühingutest, õigusnormidest jpm.

Kaubanduskoda pöörab suurt tähelepanu liikmete omavahelisele suhtlemisele ja äritegevuse soodustamisele. Loe lähemalt