Ettevõtjate esindamine

28.09.2016 Majanduspoliitika
Autoriõiguse reformipakett
22.09.2016 Majanduspoliitika
Muudatused töövaidluste lahendamisel
22.09.2016 Majanduspoliitika
Muudatused IKT sektori valveaja reeglites
22.09.2016 Majanduspoliitika
Veeseaduse eelnõu
15.09.2016 Majanduspoliitika
Plaanitavad muudatused looduskaitseseaduses
Vaata kõiki

Kaubanduskoja "Teataja"

Iga liige loeb!


 

Ettevõtlikkuse edendamiseks

„Ettevõtlikkuse edendamiseks” võrgustik ühendab ettevõtteid ja organisatsioone, kes toetavad ettevõtlike inimeste kasvamist. Aitame tööelu kogemusega muuta õppimist elulähedasemaks, innustades kogukonda koostööle.

 Tule ja liitu Sinagi!

Vaata lähemalt »

Küsitlus

Kas Teie hinnangul vajaks kehtiv maksejõuetusõiguse regulatsioon muutmist?

Jah
Ei
Raske öelda

Teenused

Kaubanduskoja poolt pakutavad teenused hõlmavad konsultatsioone, väliskaubandusdokumentide väljastamist, koostööpartnerite otsinguid, kontaktüritusi, koolitusi ja muud ettevõtjale äritegevusel vajalikku.

Teenuste osutamisel on Kojal toeks kompetentne personal ning mitmekesised andmebaasid, mis sisaldavad infot äriühingutest, õigusnormidest jpm.

Kaubanduskoda pöörab suurt tähelepanu liikmete omavahelisele suhtlemisele ja äritegevuse soodustamisele. Loe lähemalt