Ettevõtjate esindamine

18.07.2016 Majanduspoliitika
Kõrgharidusseadustiku kaasajastamine
14.07.2016 Majanduspoliitika
Muudatused vahekohtute regulatsioonis
11.07.2016 Majanduspoliitika
Akrüülamiid toidus
20.06.2016 Majanduspoliitika
Muudatused seoses vanarehvide taaskasutamisega
15.06.2016 Majanduspoliitika
Muudatused tarbijakaitsereeglite jõustamises
10.06.2016 Majanduspoliitika
Probleemid piiriülesel teenuste osutamisel
02.06.2016 Majanduspoliitika
Muudatused käibemaksuseaduses
Vaata kõiki

Liikmelisus

Kaubanduskoda on avatud organisatsioon ja ootab oma liikmeks iga ettevõtjat, kes peab vajalikuks enda (ja teiste) ettevõtjate huvide eest seismist ja soovib kaasa rääkida majanduskeskkonda puudutavate otsuste tegemisel.

Vaata kõiki

Uued liikmed

Kaubanduskoja "Teataja"

Iga liige loeb!


 

Ettevõtlikkuse edendamiseks

„Ettevõtlikkuse edendamiseks” võrgustik ühendab ettevõtteid ja organisatsioone, kes toetavad ettevõtlike inimeste kasvamist. Aitame tööelu kogemusega muuta õppimist elulähedasemaks, innustades kogukonda koostööle.

 Tule ja liitu Sinagi!

Vaata lähemalt »

Küsitlus

Kas Teie hinnangul vajaks kehtiv maksejõuetusõiguse regulatsioon muutmist?

Jah
Ei
Raske öelda

Teenused

Kaubanduskoja poolt pakutavad teenused hõlmavad konsultatsioone, väliskaubandusdokumentide väljastamist, koostööpartnerite otsinguid, kontaktüritusi, koolitusi ja muud ettevõtjale äritegevusel vajalikku.

Teenuste osutamisel on Kojal toeks kompetentne personal ning mitmekesised andmebaasid, mis sisaldavad infot äriühingutest, õigusnormidest jpm.

Kaubanduskoda pöörab suurt tähelepanu liikmete omavahelisele suhtlemisele ja äritegevuse soodustamisele. Loe lähemalt