Automaaler, tase 4 kutsestandardi uuendus

Kaubanduskoda ootab hiljemalt 10. aprilliks ettevõtjate arvamusi automaaler, tase 4 kutsestandardi kavandi uuenduse kohta. Kutsestandardis on korrigeeritud tööosade struktuuri ja täpsustatud sõnastust. 

Kes on automaaler, tase 4?
Automaaler, tase 4 töö eesmärk on autode (sõidukite) värvkatte taastamine. Automaalri töö hõlmab pindade ettevalmistamist värvimiseks sh puhastamist, pahteldamist, lihvimist, kruntimist, pindade värvimist ja lõppviimistlust ning plastdetailide remonti. Automaalri töö eeldab tehnoloogiliste juhendmaterjalide kasutamist, mis võivad olla inglise keeles. Automaaler korraldab iseseisvalt oma töökoha, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ja vastutab nende kvaliteetse täitmise eest.
4. taseme automaaler vajadusel algatab, valmistab ette ja kohaldab asjakohaseid muudatusi ning juhendab madalama kvalifikatsiooniga kaastöötajate tavatööd. Automaaler töötab nii üksi kui ka meeskonnas. Tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajatega.

Ettevõtjate arvamused automaalri kutsestandardi kavandi uuenduse kohta on oodatud hiljemalt 10. aprilliks e-posti aadressile marko at koda dot ee. Eelkõige ootame vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Kas kutsestandard annab piisava ja selge ülevaate töö sisu ja eesmärgi, tööülesannete, töövahendite, töökeskkonna, kutsealast tegevust toetavate isikuomaduste ja võimete kohta? Kui ei, siis mida muuta?
  • Kas on kajastatud kõik olulised kompetentsusnõuded? Kui ei, siis mis on puudu?
  • Kas kompetentsusnõuded (tegevusnäitajad) on vastavuses reaalselt tööturul nõutavaga? Kui ei, siis mis on puudu või üle?

Automaaler, tase 4 kutsestandardi kuvandiga saab lähemalt tutvuda SIIN

Lisainfo: 
Marko Udras
poliitikakujundamise ja õigusosakonna juhataja
marko at koda dot ee