Arhiiv

Uudised

28.06.2013 Küsitlus ettevõtjate seas: kapitali kättesaadavusega seotud probleemid

28.06.2013 Ühe osanikuga osaühingute Euroopa Komisjoni konsultatsioon

Koda kujundab seisukohta, kas ELis peaks eksiteerima ühe osanikuga osaühingute suhtes ühtne regulatsioon. Vastavat küsimust uurib hetkel Euroopa Komisjon, kes vajaduse korral on valmis võtma meetmeid sellise regulatsiooni sisseviimiseks. Peamine küsimus seisneb selles, kas ühe osanikuga osaühingu tegevust reguleerivate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine tooks ettevõtjatele, sealjuures eriti väikestele- ja keskmise suurusega ettevõtjatele kaasa lihtsad, paindlikud ja üldtuntud eeskirjad kogu Euroopa Liidus ning vähendaks nende praegusi kulusid.

26.06.2013 Rahandusministeerium: üksikisiku tulumaksu ei saa lihtsalt pooleks jagada (E24)

25.06.2013 Tallinnas toimub Makedoonia ärivõimalusi tutvustav seminar (BNS (majandusuudised))

24.06.2013 Eesti logistikahiid avastas Mehhiko Kolumbuse kombel (Äripäev Online)

24.06.2013 1- ja 2-sendised euromündid: kaotada või mitte? (Delfi.ee)

21.06.2013 Ettepanek: pool tulumaksust töökohajärgsele omavalitsusele (Postimees)

21.06.2013 Uuring: omavalitsused ettevõtjasõbralikkusega ei hiilga (Delfi.ee)

21.06.2013 Majandusaruandluse liigne lihtsustamine udustab pilti (Äripäev)

20.06.2013 Mis takistab täna omavalitsusi kohaliku ettevõtluse edendamisel

20. juunil esitles Eesti Kaubandus-Tööstuskoda vastvalminud uuringut „Kohalik omavalitsus ettevõtluse edendajana“. Uuringu eesmärgiks oli kaardistada omavalitsuste hoiak ja nende tegevused ettevõtluse toetamisel. Küsimustele vastas 161 omavalitsust, mis on 71% kogu omavalitsuste võrgustikust.

20.06.2013 Kiisler: euroraha infrastruktuuri asemel töökohtade loomisesse (Äripäev)

20.06.2013 Eestit külastab Makedoonia peaminister (BNS (siseuudised))

20.06.2013 Uuring: KOV-ide arvates on ettevõtluse toetamine vajalik (BNS (majandusuudised))

20.06.2013 Koda: pool inimese tulumaksust võiks laekuda töökohajärgsele omavalitsusele (E24)

20.06.2013 Rohkem tulumaksu KOVile toetaks ettevõtlust (Äripäev Online)

20.06.2013 Kiisler: ettevõtjate ja omavalitsuste suhtumiste vahel on jubedad käärid (E24)

20.06.2013 Ettevõtjate ja kov-ide arusaamine ärisõbralikkusest erineb oluliselt (ERR Uudised)

20.06.2013 Uuring: kolmandik ettevõtteid peab KOV-e ettevõtjavaenulikuks (BNS (majandusuudised))

20.06.2013 Ligi pooled ettevõtjad ei tunne end IT-valdkonnas kompetentsena

E-äri ja e-kaubanduse uuringust selgus, et ligi pooled Eesti ettevõtjad ei tunne end IT-valdkonnas piisavalt kompetentsena ning see on üks oluline põhjus, mis takistab e-lahenduste kasutuselevõttu ettevõtetes, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

19.06.2013 Uuring: 86 protsenti tarbijatest on oste teinud internetipoodidest (BNS (majandusuudised))

18.06.2013 Koda ja Tööandjate Keskliit ei toeta valitsuse töövõimetuse süsteemi reformi kava

Koda ja Tööandjate Keskliit ei toeta valitsuse töövõimetuse süsteemi reformi kava luua erakindlustusel põhinev tööõnnetuskindlustuse mudel, mille valitsus kiitis 6. juuni kabinetinõupidamisel heaks reformi teiste põhimõtete hulgas.

18.06.2013 Juurutati elektroonne töövõimetusleht ehk E-TVL

Töövõimetuslehti on seni alati käideldud paberil. Hüvitise määramiseks vajalikud andmed on seetõttu liikunud aeglaselt, pikk menetlus on neelanud nii raviasutuste, tööandjate kui haigekassa ressursse. Paberil menetledes väljastas arst patsiendile töövõimetuslehe, mis kulges esmalt tööandjale, kes edastas lehe haigekassale. Tavaliselt ei saatnud asutused igat töövõimetuslehte kohe haigekassasse, sest suuremate firmade puhul oleks kaasnenud suurem asjaajamise- ja postikulu. Seetõttu edastati lehed haigekassale kord nädalas. Haigestumise kõrgajal kogunes lehti haigekassasse väga palju. Nende andmete süsteemi sisestamise ja hüvitise arvutamise järjekord kasvas siis tihti kolme nädalani. Hüvitise pikk ooteaeg pani inimesed sel juhul majanduslikult raskemasse olukorda.

18.06.2013 Tööandjad ja töövõtjad protesteerivad tööõnnetuste erakindlustuse mudeli vastu (Delfi.ee)

17.06.2013 Tooteohutus = ohutu toode + päritoluriigi märgistus + 10 a toote identifitseeritavust ja jälitatavust

Euroopa Komisjon asendab üldise tooteohutuse direktiivi ja mitmed turujärelevalvet reguleerivad direktiivid kahe määrusega. Üks määrus reguleerib tooteohutust ja teine turujärelevalvet. Eesmärgil, et tarbijaile suunatud tooted oleksid võimalikult ohutud ja vastaksid ühesugustele nõuetele kõikides EL riikides. Ohutuse alla lisatakse ka sellised valdkonnad nagu toodete päritolu ja toodete jälitatavus. Ettevõtjatel tähendab see suuremaid kohustusi ja vastutust. Tooteohutuse määruse põhimõtted – ja nõuded kõlavad küll lihtsalt, kuid keeruline, komplitseeritud ja kulukas on nende järgimine.

17.06.2013 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädal 17.−21. juuni

401-425 (2593)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | »»»