Arhiiv

Uudised

26.08.2015 Maksuauk oli üle poole miljardi euro

Maksu- ja Tolliameti hinnangul oli 2013. aastal Eesti maksuauk ca 548 mln eurot. Kõige suurema osa Eesti maksuaugust ehk saamata jäänud maksutulust moodustas käibemaks – ca 301 mln eurot.

18.08.2015 EBSi magistriprogrammid stardivad sügisel uudses vormis BOOT CAMP- väljasõiduga

18.08.2015 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kavandab energiaauditite korraldamise kohustust suurettevõtetele

17.08.2015 Kutsume vastama majandusküsitlusele

Kaubanduskoda koostöös Euroopa Kaubanduskodade Assotsiatsiooniga (Eurochambres) viib läbi ettevõtlust puudutava küsitluse, milles uuritakse siseriikliku müügi, ekspordi, töötajate arvu, ettevõtte investeeringute ning üldise majanduskeskkonna kohta.

12.08.2015 Töökohapõhine õpe saab hoo sisse!

5. augustil allkirjastas minister Jürgen Ligi toetuspaketi, millega hakatakse arendama praktikasüsteeme, töökohapõhist ehk õpipoisiõpet ning tegeletakse kutsehariduse maine tõstmisega ühiskonnas.

12.08.2015 Kuidas kaitsta ennast pettuste eest Hiina turul?

Hiina on oma suuruse tõttu ettevõtjatele atraktiivne, kuid kultuuriliste erinevuste tõttu suuresti tundmatu turg, mistõttu vajab seal äri alustamine põhjalikku eeltööd. Sealjuures on Hiinas suur oht sattuda erinevate petuskeemide ohvriks. Vältimaks sekeldusi äri ajamisel Hiinas, toome välja mõned aspektid, mida peaks Hiina ettevõtetega äri alustamisel silmas pidama.

12.08.2015 Küsime liikmete arvamust lairiba direktiivi ülevõtmise kohta

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja töötanud ehitusseadustiku ja riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu lairiba direktiiv. Direktiivi eesmärgiks on vähendada sidevõrgu kasutuselevõtu kulusid ja tagada paremad võimalused juurdepääsuks kiirele andmesidele. Muudatustega antakse muuhulgas sideettevõtjale õigus saada juurdepääs võrguvaldaja taristule, et olemasolevale taristule oleks võimalik paremini ligi pääseda ja seega vähendada elektroonilise side võrkude ehitamise kulusid.

11.08.2015 Eesti suurimal ettevõtluskonkursil kandideerib ligi 500 ettevõtet

Eesti suurimale ettevõtluskonkursile laekus kokku ligi 500 ettevõtte avaldused. Konkurentsivõime edetabelis kandideerib 400 ning Ettevõtluse Auhinnale 70 ettevõtet. Tegu on suurima riigi- ja erasektori koostöös toimuva konkursiga Eestis, mida korraldavad juba 15. aastat Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Eesti Tööandjate Keskliit.

07.08.2015 Õpipoisiõppe tähtsus ja maht kutsehariduses kasvab

Minister Jürgen Ligi allkirjastas kutsehariduse toetuspaketi, millega luuakse järgmise kolme aasta jooksul 4700 õpipoisi õppekohta, et anda õpilastele töökogemust ja siduda õpet tihedamalt tööturuga. Aastaks 2020 kavandab riik juba 8000 õpipoisi õppekohta.

06.08.2015 Kutsume ettevõtjaid Euroopa Liidu poliitikakujundamises kaasa rääkima

Alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga on valitsus periooditi koostanud Eesti Euroopa Liidu poliitika raamdokumente. Poliitikaplaani eesmärgiks on määrata kindlaks põhimõtted, millest valitsus lähtub planeerides oma tegevust Euroopa Liidus.

05.08.2015 Uuring: maanteetranspordi maksustamise tulevik Eestis

Uuringufirma Ernst & Young Baltic AS viib Riigikantselei ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel läbi uuringut, mille eesmärgiks on välja selgitada, milliseid maanteetranspordi maksustamise lahendusi oleks võimalik / otstarbekas Eestis rakendada ning milline oleks erinevate alternatiivide rakendamise potentsiaalne sotsiaal-majanduslik mõju. Sellega seoses ootame ka oma liikmetelt tagasisidet selle osas, milline oleks kõige sobilikum transpordi maksustamise süsteem Eesti jaoks. Rohkem informatsiooni leiab siit.

05.08.2015 Küsime liikmete arvamust maksukorralduse seaduse muudatuste kohta

Rahandusministeerium on välja töötanud maksukorralduse seaduse ja elektroonilise side seaduse muutmise eelnõu. Muudatuste eesmärgiks on paremini avastada maksuõiguslikke rikkumisi, mille tarbeks laiendatakse eelnõuga maksuhalduri õigusi. Muuhulgas antakse maksuhaldurile õigus põhjendatud kahtluse korral läbi viia üksikjuhtumi kontroll ning laiendatakse maksuhalduri õigusi vaatluse läbiviimisel. Samuti sätestatakse eelnõuga õigus saada sideettevõtjatelt maksumenetluse käigus varasemalt rohkem andmeid. Soovime teada, mida arvavad muudatustest Kaubanduskoja liikmed. Rohkem infot eelnõu kohta leiab siit.

05.08.2015 Kutsume osa võtma jäätmeturgu puudutavast avalikust konsultatsioonist

Euroopa Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni, mille eesmärk on teada saada, millised on õigusaktidest tulenevad tõrked, mis põhjustavad probleeme jäätmete taaskasutamisel, sh ringlussevõtul. Samuti oodatakse ka lahendusi, kuidas esile kerkinud tõrkeid oleks kõige mõistlikum lahendada.

29.07.2015 Online-töömess aitab leida sobivat töötajat üle Euroopa!

29.07.2015 EBSi magistriprogrammide infoõhtu 6. augustil

29.07.2015 Lühinumbrite kasutamist puudutav juhis ettevõtjale

29.07.2015 Tallinna Halduskohus tegi otsuse Tallinna reklaamimaksuga seonduvalt

29.07.2015 Kaubanduskoda Arvamusfestivalil

28.07.2015 Ettevõtlus kui maaelu vedur - intervjuu Leisi Lapikoja omaniku Maire Forseliga

15. augustil, kell 15.30-17.00 arutleb Kaubanduskoda koos ettevõtjate ja ettevõtlusministriga Arvamusfestivali ettevõtlusalal selle üle, kuidas maapiirkondades ettevõtlusega tegeleda nii, et see oleks kasulik nii ettevõtjatele endale kui ka kohaliku piirkonna arengule. Kuidas täna omavalitsused ettevõtlust toetavad, mida omakorda ettevõtjad neilt ootavad ja kui realistlikud üldse ootused teineteise suhtes on ning kuidas mõjutab ettevõtluse arengut uus jõustuv omavalitsusreform?

Kaubanduskoda tegi väikese intervjuu arutelu ühe osalise, Leisi Lapikoja omaniku Maire Forseliga.

20.07.2015 Küsime liikmete arvamust digitaalse infosisuga toodetega kauplemisel ja e-kaubanduses rakendatavate nõuete kohta

Euroopa Komisjon on avanud avaliku konsultatsiooni, milles juhib tähelepanu probleemidele, mis takistavad ühtse turu arengut digitaalse infosisuga toodetega kauplemise ja e-kaubandusega seonduvalt.

17.07.2015 Leedu kaitsetööstus- ja vormirõivastuse mess 15.-17. oktoobril

14.07.2015 Hoiatame ettevõtjaid petuskeemi eest

Viimasel ajal on taas sagenenud Eesti ettevõtetele European Business Number’i pakkumiste saatmine. Tegemist on nn kataloogipettusega, milles palutakse ettevõtetel European Business Number’i registri uuendamiseks edastada enda andmed, et need oleks potentsiaalsetele koostööpartneritele kättesaadavad.

Oluline on teada, et European Business Number’i omamine ei ole ettevõtetele kohustuslik. Lisaks, väikeses kirjas toodud tingimuse kohaselt nõustute kirjale vastates numbri uuendamise eest tasuma 677 eurot aastas, mida petuskeemi taga olev ettevõte ka sisse nõudma hakkab. Seega, vältimaks sekeldusi, soovitame kirja jätta tähelepanuta.

06.07.2015 Otsime oma meeskonda ettevõtlikkuse valdkonna assistenti

01.07.2015 Küsime liikmete arvamust ELi sinise kaardi ja tööjõurände teemal

27. mail käivitas Euroopa Komisjon avaliku konsultatsiooni Euroopa Liidu sinise kaardi ja tööjõurände poliitika kohta. ELi sinine kaart on välismaalastele antav elamisluba, mis antakse Eestis elamiseks ja töötamiseks kõrget kvalifikatsiooni nõudval ameti- või töökohal. Euroopa Komisjon soovib avaliku konsultatsiooni käigus välja selgitada arvamusi majandusrändega seotud küsimuste kohta, et selle pinnalt Euroopa seadusliku rände poliitika ja EL sinise kaardi direktiiv vajadusel üle vaadata.

30.06.2015 Euroopa Komisjoni energiapoliitika lähiaastate tegevuskava

Euroopa Liidu energiapoliitikal on kolm peamist eesmärki: varustuskindlus, säästlikkus ja konkurentsivõime. ELi õigusaktid hõlmavad nii energiaturge kui ka energia keskkonna- ja kliimaaspekte.

401-425 (3153)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | »»»