Arhiiv

Uudised

10.06.2015 Küsime ettevõtjate arvamust määruse „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ kohta

Seoses uue ehitusseadustiku jõustumisega 1. juulil on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium välja töötanud määruse „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“ eelnõu. Regulatsioon sätestab puudega inimeste erivajadusi arvestades nõuded ehitistele, et tagada puudega inimeste takistusteta liikumine ja ehitise kasutamine ning asjakohase teabe kättesaadavus.

10.06.2015 Kutsume tutvuma Lõuna-Eesti maakonnaplaneeringute eskiislahendustega

Valga, Põlva ja Võru maavalitsused kutsuvad tutvuma maakonnaplaneeringute eskiislahendustega.

08.06.2015 Euroopa Liidu väike- ja keskmise suurusega ehitussektori ja arhitektuuriettevõtete sümpoosion

10.-11. septembril toimub Malaisias Euroopa Liidu väike- ja keskmise suurusega ehitussektori ja arhitektuuriettevõtetele suunatud sümpoosion ning individuaalsed kohtumised ettevõtete vahel.

05.06.2015 Majandusvabaduse Indeksi esitlusel 8. juunil

03.06.2015 Taastame siseriikliku maksuvaba päevaraha

Kaubanduskoda esitas Riigikogu rahanduskomisjonile ettepaneku taastada siseriikliku töölähetuse päevaraha maksuvaba määr. Samuti kordasime pöördumises oma seisukohti planeeritavate maksumuudatuste kohta ning tegime ettepanku analüüsida tubakatoodete aktsiisistruktuuri ja selle muutmisvajadust.

03.06.2015 Mida arvate tühja kasseti tasu kogumise põhimõtete muutmisest?

Justiitsministeerium soovib algatada arutelu selle üle, kuidas muuta nn tühja kasseti tasu kogumise põhimõtteid. Praegust süsteemi soovitakse muuta, sest tühja kasseti tasuna kogutud summa ei võimalda autoritele maksta õiglast hüvitist. 

03.06.2015 Muudatused kollektiivse töötüli lahendamise seaduses

03.06.2015 Määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ muutmine

03.06.2015 Kaubanduskoja kommentaar seoses Arengufondiga

30.05.2015 Selgusid 19. Kaubanduskoja tenniseturniiri võitjad

Laupäeval, 30. mail toimus Pärnus 19. traditsiooniline Kaubanduskoja tenniseturniir, kus Koja tennisehuvilised liikmed võistlesid igamehe paarismängu põhimõttel turniiri rändkarikale.

Üldvõitjateks krooniti Janar Kalmus (Elektrum Eesti OÜ)/ Evelin Kanter (Arco Vara AS), kes alistasid tasavägises finaalis Peeter Sergo (Silberauto)/ Andras Kaasik (Baltwood AS).

27.05.2015 Kutsume ettevõtjaid vastama riigihankeid puudutavale küsitlusele

Euroopa Komisjon viib läbi riigihangete teemalisi konsultatsioone, mille eesmärgiks on hinnata, kuidas on Euroopa Liidu riigihankeid käsitlev regulatsioon rakendunud liikmesriikides ning kas esineb vajadus Komisjoni poolsete juhendmaterjalide koostamiseks. Käesoleval juhul keskenduvad konsultatsioonid intellektuaalomandi ja ärisaladuse kaitsele riigihangetes ning direktiivile 2007/66/EÜ (õiguskaitsemeetmete direktiiv).

27.05.2015 Küsime ettevõtjate arvamust uue riigihangete seaduse kohta

Rahandusministeerium on välja töötanud ning saatnud arvamuste avaldamiseks laiali uue riigihangete seaduse eelnõu.

27.05.2015 Kutsume osalema juhatuse liikmete teemalises küsitluses

Oleme mures juhatuse liikmete õigusliku staatuse pärast. Seaduslik regulatsioon juhatuse liikme õiguslike garantiide osas (puhkus, lõpetamishüvitis, etteteatamistähtajad, tasu saamine konkurentsikeelu eest jne) on sisuliselt olematu ning kõik sellised esmapilgul tavapärased teemad tuleb eraldi kokku leppida juhatuse liikme lepingus. Kohtame oma tegevuses sageli olukordi, kus sellist vajadust ei teata või ei osata taolist kokkulepet sõlmida kummaltki poolelt. See aga tekitab pikki kohtuvaidlusi või usaldamatust poolte vahel.

25.05.2015 Seminar 18. juunil: Belgia ja Flandria - värav Lääne Euroopasse!

25.05.2015 Tule osale rahvusvahelisel ärifoorumil “Invest in Batumi 2015”, 25. septembril 2015 Gruusias Batumis

“Invest in Batumi 2015” ärifoorumi peamised eesmärgid on: investorite ja teiste huvigruppide tähelepanu tõmbamine investeerimisvõimalustele Adžaaria autonoomses vabariigis ja investeerimisprojektide ning piirkonna juhtivate sektorite (turism, ettevõtlus, põllumajandus, energeetika, logistika, tööstus) tutvustamine.

22.05.2015 Ettevõtjad naasid Saksamaalt positiivsete uudistega

21.05.2015 Kutse avalikule arutelule ebaausate kauplemisvõtete kohta

21.05.2015 Kaubanduskoja ettepanek tõsta välislähetuse maksuvaba määra kiideti heaks

Hiljuti tegi Kaubanduskoda Rahandusministeeriumile ettepaneku tõsta välislähetuse päevaraha maksuvaba määra. Kuigi elukallidus on vahepeal oluliselt tõusnud, siis pole päevaraha maksuvaba piirmäära muudetud 14 aastat. Meil on hea meel teatada, et Kaubanduskoja ettepanekut on kuulda võetud ning Rahandusministeeriumil on kavas tõsta välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära praeguselt 32 eurolt 50 euroni. Siinkohal kehtib erisus, et kuni 50 eurot võib päevaraha maksuvabalt maksta vaid iga välislähetuse esimese 15 päeva eest ning mitte rohkema kui 15 päeva eest kokku ühes kalendrikuus. Ülejäänud lähetuses viibitud päevade eest on õigus maksuvabalt päevaraha maksta kuni 32 eurot.

20.05.2015 Balti-Hiina Ärikonverents (Baltic-China Annual Business Conference 2015) - 8. juunil

20.05.2015 Hansaliit peab Viljandis majanduskonverentsi - 5. juunil

35. Rahvusvahelised Hansapäevad Viljandis

Hansaliit peab Viljandis majanduskonverentsi

20.05.2015 Kutse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ettevalmistuste avaüritusele Saaremaal

2018. aastal tähistame üheskoos Eesti Vabariigi seni kõige ümmargusemat tähtpäeva – 100. sünnipäeva!
Ettevalmistused on alanud ja käima on lükatud mitmeid ühiseid ettevõtmisi. Milline saab olema Eesti olulisema juubeli tähistamine Saaremaal? Seda tahaksimegi koos mõelda ja arutada!

20.05.2015 Kutse majandustarkvara seminarile 20. mail

19.05.2015 Kutsume ettevõtjaid vastama riigihankeid puudutavale küsitlusele

Euroopa Komisjon viib läbi riigihangete teemalisi konsultatsioone, mille eesmärgiks on hinnata, kuidas on Euroopa Liidu riigihankeid käsitlev regulatsioon rakendunud liikmesriikides ning kas esineb vajadus Komisjoni poolsete juhendmaterjalide koostamiseks. Käesoleval juhul keskenduvad konsultatsioonid intellektuaalomandi ja ärisaladuse kaitsele riigihangetes ning direktiivile 2007/66/EÜ (õiguskaitsemeetmete direktiiv).

18.05.2015 Ettevõtjad riigipeaga Saksamaal

13.05.2015 Väljas Töötamise Päev 2015

Millal: 29. mail kell 10-14
Kus: Telliskivi Loomelinnak, Tallinn (Telliskivi 60A)
Partnerid: Targa töö ühing, Microsoft, Skype, TransferWise, Eesti Telekom, Datafox, Ida-Tallinna Keskhaigla, Fortumo, Primend ja paljud teised.

401-425 (3118)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | »»»