Arhiiv

Uudised

01.10.2014 Kutsume ettevõtjaid vastama küsitlusele Euroopa väikeettevõtlusalgatuse kohta

Kaubanduskoda viib ettevõtjate seas läbi küsitlust, mille eesmärgiks on selgitada välja, mida oleks vajalik teha väikese ja keskmise suurusega ettevõtete tegevuse lihtsustamiseks eelolevatel aastatel.

25.09.2014 1200 ettevõtjat pöördus Riigikogu poole

Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman ja peadirektor Mait Palts andsid täna kell 3 riigikogu esimehele üle ettevõtjate toetusallkirjad, mille sisuks on uute regulatsioonidega kohanemiseks mõistliku aja küsimine ettevõtjatele.

25.09.2014 Narvas toimub Nordea ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja seminar Ida-Virumaa ettevõtjatele

Nordea pank ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldavad täna, 25. septembril, Narva kolledžis ettevõtlusseminari, mis keskendub Ida-Virumaa ettevõtluse väljavaadetele tänases laiemas majandusruumis.

25.09.2014 Küsime ettevõtjate arvamust krediidiasutuste ja -vahendajate seaduse eelnõu kohta

Rahandusministeerium on välja töötanud krediidiasutuste ja -vahendajate seaduse eelnõu, millega nähakse ette mitmeid olulisi nõudeid laenuandjate ja -vahendajate tegevusele.

25.09.2014 Riik soovib tõhustada järelevalvet majandusaasta aruannete õigeaegse esitamise üle

Justiitsministeerium soovib tõhustada järelevalvet majandusaasta aruande õigeaegse täitmise üle. Selleks plaanitakse järelevalve teostamise õigus anda maksuametile, kellel on pikaajalised kogemused järelevalve läbiviimisel juriidiliste isikute üle.

25.09.2014 Kutsume ettevõtjaid majandusküsitluses osalema

Kaubanduskoda koostöös Euroopa Kaubanduskodade Assotsiatsiooniga (Eurochambres) viib läbi ettevõtlust puudutava küsitluse, milles uuritakse ettevõtte arengut takistavate tegurite, siseriikliku müügi, ekspordi, töötajate arvu, ettevõtte investeeringute ning üldise majanduskeskkonna kohta.

23.09.2014 Kolmas Eesti-Taiwani ärifoorum

Perioodil 30.september-04.oktoober 2014. a. on Eestis viisidil Taiwani äridelegatsioon, mille eesmärgiks on tutvuda Eesti majanduskeskkonnaga ja leida otsekontakte koostöövõimaluste osas.

22.09.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 22.– 28. september

22.09.2014 Kaubanduskoda otsib ettevõtlikkuse valdkonna eestvedajat

19.09.2014 Üle 1000 ettevõtja toetab seadusemuudatust

Viimase paari nädala jooksul on üle 1000 ettevõtja ja ettevõtliku inimese andnud oma toetusallkirja seadusemuudatuse toetuseks. Järgmisel nädalal annab Kaubanduskoda Riigikogu esimehele kogutud allkirjad üle. Kaubanduskoda taotleb seadusemuudatust, mis suurendaks maksukeskkonnas toimuvate muutuste ettenähtavust ning annaks ettevõtjatele uute regulatsioonidega kohanemiseks vähemalt poolt aastat aega.

18.09.2014 1Office Grupp avas kontori Londonis

Eesti äriteenuste ettevõte 1Office Grupp avas septembris kontori Londonis. Eesmärk on pakkuda
Suurbritannia turule sisenevatele ettevõtjatele tuge virtuaalkontori ja büroohotelli lahendustega ning
samuti raamatupidamist ja juriidilisi teenuseid.

15.09.2014 Kutse EASi ärimentorprogrammi mentiiks

15.09.2014 Ettevõtjad ja riik soovivad soodustada reservväelaste osalemist õppekogunemistel

15. septembril allkirjastasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit hea tahte koostöökokkuleppe Kaitseväe ja Kaitseministeeriumiga. Leppe eesmärgiks on teadvustada reservõppe olulisust ning kutsuda kõiki osapooli pingutama selle nimel, et õppekogunemistel osaleks vajalik arv reservväelasi.

15.09.2014 Norra ehitusõiguse taotlemise protseduure selgitav seminar

15.09.2014 Seminar „Vastutustundlik ettevõtlus: Inimkaubanduse ja tööalase ekspluateerimise ennetamine Läänemeremaade regioonis“

Olete oodatud seminarile „Vastutustundlik ettevõtlus: Inimkaubanduse ja tööalase ekspluateerimise ennetamine Läänemeremaade regioonis“, mida korraldavad koostöös Justiits- ja Välisministeeriumid, Tartu Ülikool ja MTÜ Living For Tomorrow“.

10.09.2014 Ekspordi käsiraamat Koja liikmetele soodushinnagaNovembris ilmub uus praktiline töövahend Ekspordi käsiraamat, mis annab juhtnööre ja teadmisi välisturule sisenemiseks ning seal edukalt tegutsemiseks. Ajakohast ning pidevalt uuenevat erialainfot saab lugeda nii veebis kui ka paberil. Tellijatele on avatud veebi nõuandekeskus, kus ekspordi, maksude, tööõiguse, lepinguõiguse, riigihangete, raamatupidamise, ehituse jt teemadel vastavad küsimustele käsiraamatute autorid. Lisaks saavad tellijad kord kuus e-postile ülevaate kohtupraktikast ja õigusuudised, mida koostab advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene.

10.09.2014 Küsime ettevõtjate arvamust e-poe pidajatele mõeldud juhise kohta

Andmekaitse inspektsioon on koostamas juhist „Turvaline e-pood“, mis selgitab, milliseid seadustest tulenevad nõudeid peab e-poe pidaja (e-kaupmees) järgima. Juhise eesmärk on anda soovitusi eelkõige tarbijaga seotud turvaliseks ostutoiminguks.

10.09.2014 Kutsume osalema piiriüleste teenustega seotud probleeme puudutavas küsitluses

Kaubanduskoda viib koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ettevõtjate seas läbi küsitlust, mille eesmärgiks on välja selgitada need probleemid, mis takistavad Eesti ettevõtjatel vabalt osutada oma teenuseid teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Küsitluses soovime näiteks teada saada, kas suur halduskoormus või mõni seadusest tulenev nõue on takistanud Teie ettevõttel osutada teenust mõnes teises liikmesriigis.

09.09.2014 Ettevõtjate ühispöördumine Riigikogu poole

09.09.2014 Kutse: kohtumised Eesti saatkondade majandusametnikega 07.10.2014 kell 14.00-17.00

Eesti ettevõtetel, kes on huvitatud ekspordist või muust välismajandustegevusest, on võimalik registreeruda kahepoolseteks kohtumisteks Eesti saatkondades majandusküsimustega tegelevate diplomaatidega.
Kohtumine toimub Välisministeeriumis 7. oktoobril 2014 kell 14.00–17.00.

09.09.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 8.– 14. september

05.09.2014 Kaubanduskoda: Puidusektorist on saamas Eesti visiitkaart

Sel nädalal Vabariigi Presidenti riigivisiidil Norra Kuningriiki saatnud ettevõtjad jäid visiidiga väga rahule. Suurima esindatusega puidu- ja ehitussektori ettevõtjad pidasid visiidi puhul kõige olulisemaks Eesti ettevõtete hea maine tõstmist sektorile nii olulisel turul. Kaubanduskoja korraldatud äridelegatsioonis osales seekord ligi 50 Eesti ettevõtjat.

04.09.2014 Maksekäitumine Eestis ja Euroopas 2014

Euroopa juhtiv krediidikorraldusettevõtte Intrum Justitia viib igal aastal läbi Euroopa Maksetavade Uuringut.

Sellel aastal läbiviidud uuringus osalenud 10 000 ettevõtjast 55% tunnistasid, et hilinenud maksed ja kasvav krediidikahjum mõjutavad nende tegevust negatiivselt. 36% vastajatest tõdes, et nende ettevõtte püsimajäämine on seetõttu ohus. Iga teise vastaja arvates takistavad hilinenud maksed ettevõtte kasvu. Tegu on Euroopa Maksetavade Uuringu ajaloo (10 aasta) kõige kõrgemate näitajatega.

04.09.2014 Sotsiaalministeerium korraldab tööelu seminare

SOTSIAALMINISTEERIUM KORRALDAB TÖÖELU SEMINARE

„Viis aastat töölepingu seadust ja uuenduslikud abivahendid töökeskkonna parandamiseks“

03.09.2014 Konverents Baltic Dynamics 2014

401-425 (2942)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | »»»