Arhiiv

Uudised

13.04.2015 Eesti suurim ettevõtluskonkurss kutsub osalema

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)  ja Eesti Tööandjate Keskliit alustavad taaskord „Aasta ettevõtte“ otsinguid. Tegu on Eesti suurima ettevõtluskonkursiga, mis toimub era- ja avaliku sektori koostöös.

09.04.2015 Eesti Standardikeskuse koolitus: Riskijuhtimise põhimõtted ja meetodid

09.04.2015 Sotsiaalministeeriumi vastus Kaubanduskoja töötervishoiuvaldkonna ettepanekutele

Veebruaris esitas Kaubanduskoda sotsiaalministeeriumile kaks töötervishoidu puudutavat ettepanekut. Neist esimesega käisime välja idee, mille kohaselt võiks töötervishoiukontrolle teatud juhtudel viia läbi ka perearstid. Teise ettepaneku kohaselt leidsime, et tööandjat peaks teavitama, kui töötajale kirjutatakse välja ravimeid või raviprotseduure, mis võivad mõjutada tema võimet tööülesandeid sooritada. Ettepanekutega saab tutvuda siin.

08.04.2015 Väärtpaberituruseaduse muudatused

Rahandusministeerium on algatanud väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse. Seadusemuudatusega soovitakse viia siseriiklik õigus vastavusse Euroopa Liidu direktiivis 2001/34/EÜ (läbipaistvusdirektiiv) tehtud muudatustega. EL liikmesriigina on Eesti kohustatud läbipaistvusdirektiivis tehtud muudatused üle võtma hiljemalt 26. novembril 2015. a. Muudatused puudutavad juba börsil tegutsevaid või sinna siseneda soovivaid ettevõtteid.

08.04.2015 Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva infopäevad maakondades

2018. aastal tähistame üheskoos Eesti Vabariigi seni kõige ümmargusemat tähtpäeva – 100. sünnipäeva! Ettevalmistused on alanud ja käima on lükatud mitmeid ühiseid ettevõtmisi. Milline saab aga olema Eesti olulisema juubeli tähistamine erinevates maakondades? Seda tahaksimegi koos mõelda ja arutada!
Oled oodatud osa võtma Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ettevalmistuste tutvustusüritustest. Oodatud on kõik kohaliku elu eestvedajad ja sellest huvitatud inimesed- ettevõtjad, omavalitsuste esindajad, kogukondade esindajad.

08.04.2015 Kutsume ettevõtjaid osalema: Test Summit 2015

Test Summit on tasuta ühepäevane konverents, kus päevakorras on testimise süsteemid elektroonikatööstuses.

Esinejateks on doktorikraadiga  raadiokomponentide ja seadmete testimise spetsialistid.

08.04.2015 Millistes tööturusektorites vajatakse hooajalist lisatööjõudu?

Siseministeerium küsib ettevõtjate arvamust, millised on need tööturusektorid Eestis, kus vajatakse mõnel hooajal, näiteks suvel, täiendavat tööjõudu ka välisriikidest. Samuti ootab ministeerium ettevõtjate arvamusi ja ettepanekuid küsimuses, kui kaua hooajalist lisatööjõudu konktreetses tööturusektoris tavaliselt vaja läheb, näiteks, kas terve suve või ainult ühe kuu vms.

02.04.2015 Ettevõtluskoostöö foorum „Ettevõtjate ja teadlaste koostöö: müüdid ja tegelikkus“

02.04.2015 Kaubanduskoda ei toeta soopõhiste andmete kogumise eelnõud

Kaubanduskoda saatis täna hommikul sotsiaalministeeriumile oma seisukohad eelnõu kohta, mille järgi peaksid ettevõtjad hakkama koguma soopõhiselt tööalaseid andmeid (nt töötasu, puhkus, koolitused).
Oma hinnangu koondamiseks küsisime arvamust ka oma liikmetelt, kes ütlesid et soopõhiste andmete kogumise korra täpsustamisega kaasneb oluline halduskoormuse kasv. Kaubanduskoja hinnangul on määruse rakendamisega kaasnev iga-aastane kulu ettevõtjate jaoks üle 6 miljoni euro aastas.

01.04.2015 Komisjoni ettepanek tõhustada liikmesriikide maksualast koostööd

31.03.2015 Tartu ülikooli teadlased annavad ettevõtjatele tasuta arendusnõu

Tartu ülikooli seminaride sari „Laborist välja“ viib teadlased ettevõtjate juurde arendusnõu jagama. Kohtumisel Viljandimaa ettevõtetega lahendati küsimusi, mille ettevõtjad teadlastele vaagida andsid. Järgmine seminar toimub 30. aprillil Pärnus, kus fookuses tekstiilitööstus, elektroonika ning SPA teenuste ja toodete arendamine.

27.03.2015 EAS jagab Eesti ettevõtetele Hiina turule sisenemiseks praktilisi nõuandeid

EAS koostöös EU SME Centre’iga Pekingis korraldab 10. aprillil Hiina sihtturuseminari, mille eesmärk on jagada Eesti ettevõtetele infot Hiina turule sisenemise kohta.

25.03.2015 Paraneb Ametlike Teadaannete infosüsteem

Aprillis jõustub uus Ametlike Teadaannete põhimäärus, mille eesmärk on toetada uue infosüsteemi kasutuselevõtmist, kehtestades Ametlike Teadaannete väljaandmise täpsema korra ja tööjaotuse ning uute võimaluste kasutamise. Positiivne on muudatus, et erinevalt tänasest ei näe uus põhimäärus enam ette Ametlike Teadaannete tasulisi teenuseid. See tähendab näiteks, et tulevikus ei pea enam maksma e-posti aadressile saadetud teavituse eest, vaid teavitus teadande kohta saadetakse tasuta, kas eesti.ee portaali isiklikule e-posti aadressile suunatud või äriregistris märgitud e-posti aadressile. Ametlike Teadaannete põhimääruse muudatuste kohta saate lähemalt lugeda siit.

25.03.2015 Peagi jõustuvad pakendamata toidu märgistusele esitatavad nõuded

1. aprillil jõustub põllumajandusministri määrus „Müügipakendisse pakendamata toidu toidualase teabe esitamise nõuded“.

25.03.2015 Kutsume vee-ettevõtjaid osalema uue ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse väljatöötamisel

Keskkonnaministeerium kavandab 2015. aastal uue ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse väljatöötamist. Seaduse eesmärk on reguleerida kinnistute veega varustamise ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni kaudu ning sätestada riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja vee-ettevõtja kliendi õigused ja kohustused.

24.03.2015 Tartu Ülikooli nädal Tallinnas 6.-10. aprillini

23.03.2015 Kutsume ettevõtjaid osalema korruptsioonivaba äripraktika teemalisel küsitlusel

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) on palunud Eesti ettevõtjatel vastata küsimustikule, mille eesmärgiks on teada saada erinevatest äripraktikatest ja läbipaistvusest äritegemisel. Küsitlus on inglise keeles ning vastamine võtab orienteeruvalt aega 15-20 minutit.

23.03.2015 Valgevene tööstusfoorum 2015

20.03.2015 Toiduga kokkupuutuva plasti määruse muutmine

19.03.2015 Kaubanduskojas tutvustati Brasiiliat

19.03.2015 Tasuta veebirakendus Tööbik aitab töökeskkonda lihtsamalt hallata

Sotsiaalministeeriumil valmis ettevõtjatele ja personalispetsialistidele mõeldud tasuta internetirakendus Tööbik, mis aitab korrastada töökeskkonna andmeid ja läbi viia töökeskkonna riskianalüüsi, vähendades nõnda selleks kuluvat aega.

18.03.2015 Põhja-Iiri firma Precision Processing Services Ltd. presentatsioon/demotund

18.03.2015 Karjäärinõustamine loob tööandja ja töötaja vahel kahepoolselt kasuliku suhte

23.-27. märtsil toimuv teemanädal "Terve karjäär" pöörab nii töötajatele kui ka tööandjatele tähelepanu karjäärinõustamisele ja -planeerimisele kui mõlemale poolele kasulikule praktikale. 26. märtsil Tallinna karjääripäeva esinejate seas on Swedbanki Privaatpanganduse osakonna juht Gunnar Toomemets, Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing, ajakirja Director peatoimetaja Taivo Paju ja palju teisi, kes muuhulgas arutavad, kuidas karjääriplaneerimine toetab töötaja arengut ning on ettevõtte edu üks olulisemaid tegureid.

18.03.2015 Nõuded energiamärgisele ja energiatõhususele

Kaubanduskoda juhib tähelepanu, et seoses 2015. aasta 1. juulil jõustuva ehitusseadustikuga on välja töötatud uued hoonete energiatõhusust ja energiamärgist puudutavad määrused „Nõuded hoone energiamärgise väljaandmisele ja energiamärgisele“ ning „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“. Määrustega ei nähta võrreldes kehtiva regulatsiooniga ette sisulisi muudatusi, kuid määruse rakendamiseks võib uute normitehniliste muudatustega kurssiviimine nõuda määrusega kokkupuutuvatelt erialaspetsialistidelt mõningast ajaressurssi.

18.03.2015 Mida arvate maakorralduse kutseala kutsestandardi kavanditest?

Kaubanduskoda ootab ettevõtjate arvamusi maamõõtja (tase 5), maakorraldaja (tase 6) ja maakorraldaja (tase 7) kutsestandardite kavandite kohta. Nimetatud kutsestandardid kirjeldavad maakorralduse kutsealal töötavate inimeste tegevusi ja vajalikke teadmisi. Kutsestandardeid plaanitakse hakata kasutama valdkonnas töötavate inimeste kutsealase kompetentsuse hindamisel, neid võetakse arvesse koolide õppkavades ning kasutatakse erinevate ametikirjelduste ja personaliotsingute abiallikana.

401-425 (3066)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | »»»