Toeta Ukrainas vigasaanutele meditsiinilise abi pakkumist


Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, mille asutajateks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Kaitseministeerium, algatab koos Eesti Reservohvitseride Koguga heategevusliku annetuskampaania, millega toetame kiirkorras meditsiinivahendite ostmist ja saatmist sõjakoldesse, pikemas perspektiivis toetame haavatute ravi Eestis või liitlasriikides.

26. mai seisuga on Ukraina sõjas haavatute toetuseks kogutud 2 132 245,92 eurot.

Annetustest on ca 1 000 000 euro väärtuses abi ukrainlastele kohale jõudnud ning 400 000 euro ulatuses on broneeringuid erinevateks tegevusteks järgmiste nädalate jooksul. 
Annetusi ei kasutata kampaania läbiviimise kulude katteks. Need katab omavahenditest Riigikaitse Edendamise Sihtasutus koos Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga.

Kuidas annetada?

Pangaülekandega, sihtotstarbeliselt loodud kontole
Makse saaja: RIIGIKAITSE EDENDAMISE SA
Swedbank: EE162200221078603616
Selgitus: Toetus Ukrainale

Helistades Annetustelefonidele
Helistades 900 1380 annetad 10 €
Helistades 900 2380 annetad 25 €
Helistades 900 3380 annetad 50 €

 

  • Juriidilised isikud peaksid selgituses märkima "toetus Ukrainale". Seadus võimaldab teha Ukrainale läbi Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse maksuvabalt annetusi, et luua paremad võimalused Ukraina inimeste abistamiseks sõjaolukorras. Seaduses on ette nähtud vabastus 2022. aasta lõpuni. Seega ei pea sihtasutusele annetuse tegemisel piirmäärasid arvestama.
  • Füüsilised isikud peaksid selgituses märkima "toetus Ukrainale" ning kõigilt nimelistelt annetustelt tagastab maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja on selleks soovi avaldanud. Selleks palume annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka annetaja isikukood.

MIDA OLEME TEINUD

  • Toetasime 12 täisvarustuses kiirabiauto soetamist ja saatmist Ukrainasse. Logistika tagas Vanalinna Rotary klubi ja MTÜ Slava Ukraini.
  • Iganädalaselt toetasime operatiivselt erinevate abivahendite ja tarvikutega põgenikele vastu läinud psühholooge, kes osutavad kriisiabi. Psühholoogilise abi fookuses on lapsed, kelle jaoks just kiire ja professionaalne tugi on äärmiselt oluline, et hoida ära hilisemaid sügavamaid vaimseid probleeme.
  • Koostöös ettevõtjatega läks 18.03.2022 teele 200 000 euro väärtuses hädavajalike ravimite saadetis.
  • 24.03 viisime Poola-Ukraina piirile 8 alusetäit ravimeid ning meditsiinitarbeid, mida palus meilt kiirkorras Dnipropetrovski kaubanduskoda, et tagada Dnipropetrovski regionaalhaigla töövõime. Tavapärasest oluliselt kiirema abi toimetamise Ukrainasse muutsid võimalikuks Bolt, Chemi-Pharm, Tamro Baltics, Ortolink Invest aga ka mitmed teised, kes aitasid nõu ja jõuga. Saadetise väärtuseks oli 100 000 eurot.
  • Koos ettevõtjatega oleme komplekteerinud 9000 meditsiinipakki, mis on praeguseks ka Ukrainasse kohale toimetatud. Lisaks töötame hetkel selle nimel, et komplekteerida veel lisaks 4500 esmaabipakki.
  • Toetanud sõjast mõjutatud isikutele suunatud vaimse tervise toetusprogrammi DocuMental loomist.
  • Oleme teinud kokkuleppe Eestis väljatöötatud laste vaimse tervise toetamisele suunatud programmi Triumf Hero ukraina keeles tasuta kättesaadavaks tegemiseks
  • Toetasime koos Tallinna Lastehaigla Toetusfondiga kahe hingamisaparaadi soetamist Kiievi lastehaiglale.

Erinevate abivahendite hankimiseks ja edasiste tegevuste planeerimiseks toimub pidev suhtlus erinevate vabatahtlike organisatsioonide ning ministeeriumite vahel. Kuna olukord Ukrainas on ka pidevas muutumises, siis vastavalt sellele reageerime ka abi pakkumises.


 

KUIDAS JÕUAVAD ANNETUSED ABIVAJAJATENI?

Annetuste kasutamise üle otsustatakse koos kaitse- ja sotsiaalministeeriumiga ning Kaitseväe Peastaabiga, et see jõuaks kõige kiiremini abivajajateni.

Algatusest

Lahingutegevuses haavata saanud inimestele ravivõimaluste pakkumine on üks valdkond, milles saame Ukrainat otseselt abistada, et leevendada kohapealset tekkivat humanitaarkriisi.

Ukrainas kannatanuid on Eesti kaitseväe tervisekeskusesse taastusravile toodud juba varasemalt, kuid seoses aktiivse sõjategevusega Ukrainas on paratamatu kannatanute hulga kasvamine. Sihtasutus toetab läbi tehtud annetuste nende isikute ravi, keda on võimalik transportida Eesti või liitlasriikide raviasutustesse, ning kellele saab pakkuda meditsiinilist abi, mida on kohapealset olukorda arvestades seal keeruline osutada. Samuti toetatakse kiiremas korras vajaminevate meditsiiniseadmete ning ka vahendite saatmist ning soetamist Ukrainasse.

„Eestlased on alati olnud ning ka jäävad Ukraina sõpradeks, ning toetus, mida saame pakkuda läbi haavatutele ravi võimaldamisega, on hindamatu väärtusega nii üksikisikule kui tervele rahvusele ning seda eriti sõjaolukorras. Eestlaste toetus on selge sõnumiga ka agressorile, kes peab arvestama, et ühise ajalooga riigid seisavad tugevalt üheskoos ning nende soovi olla vaba ei ole võimalik murda,“ sõnas Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse nõukogu ja kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman ning kutsus üles heategevuskampaaniat toetama.

„Toetades Ukrainas haavatasaanute ravi Eestis ja liitlasriikides saame pakkuda vahetut tuge, millel on tugev moraalne ning otsene mõju sõjas viga saanud ukrainlastele. Läbi heategevuskampaania saab igaüks meist panustada Ukraina inimeste toetamisse sellel keerulisel ajal,“ ütles Eesti Vabariigi kaitseminister Kalle Laanet ning kutsus inimesi üles heategevuskampaanias osalema.

Eesti Reservohvitseride kogu esimees Villu Õun sõnas: „Eesti reservohvitserid kutsuvad reservväelasi ja kõiki Eesti inimesi toetama Ukraina sõjamehi, kes valavad verd enda isamaa, vabaduse ja inimväärse maailma eest. See on kallis meile ja seepärast on meie mõtted ja süda nendega. Usume, et lahinguväljal on palju tugevam olla, kui tead, et vigastatute eest kantakse hoolt ja selle eest seisavad tuhanded, ka kauged sõbrad. Seda julgust on meil võimalik anda nendele vapratele inimestele.“

Maksusoodustusest

Seadus võimaldab teha Ukrainale läbi Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse maksuvabalt annetusi, et luua paremad võimalused Ukraina inimeste abistamiseks sõjaolukorras. Seaduses on ette nähtud vabastus 2022. aasta lõpuni. Seega ei pea sihtasutusele annetuse tegemisel piirmäärasid arvestama.

Kõigilt nimelistelt annetustelt (sh liikmeannetused ja ametitalituste annetused) tagastab maksuamet tulumaksu juhul, kui annetaja on selleks soovi avaldanud. Selleks palume annetajatel alati lisada pangaülekande selgitusse ka isiku nime, kelle eest liikmeannetus tehakse ja annetaja isikukoodi.

Lisainfo 

Mait Palts, Mait.Palts@koda.ee
Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, reg. nr. 90008494

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus loodi 18. juunil 2004 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Kaitseministeeriumi poolt. Alates 2007. aastast on sihtasutus välja ka andnud ka Aasta ohvitseri ja Aasta allohvitseri preemiaid ning viinud erasektori toel läbi muid tunnustus- ja toetustegevusi. Sihtasutuse nõukogu koosseisu kuuluvad ettevõtjad, kaitseväe juhataja ning kaitseminister.

Riigikaitse Edendamise Sihtasutus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Kaitseministeerium ning Eesti Reservohvitseride Kogu tänavad kõiki annetuskampaania läbiviimisel tehniliselt abiks olevaid organisatsioone ning isikuid: Tõlkebüroo Pangloss OÜ, Telia, Elisa, Tele2, Natalja Saal, Postimees, Delfi, Ty Nordic OÜ jt.

 

 


22. juulil toimub Istanbulis 2-päevane, üle tuhande osalejaga rahvusvaheline foorum, mis toob kokku Fortune 500 ettevõtete kõrgetasemelised poliitilised-, avaliku sektori- ja ärijuhid üle kogu maailma. Foorum keskendub Ukraina ülesehitamisele, arutatakse investeerimis- ja kaubandusvõimalusi ning käsitletakse piirkondlike ja ülemaailmsete tarneahelate ees seisvaid väljakutseid. Sealhulgas töötatakse välja, kuidas tagada Ukraina ja tema kaubanduspartnerite majanduslik järjepidevus.

Foorumil leitakse uued koostöövaldkonnad, et lahendada väljakutseid, mis on tekkinud sõja tõttu ning luuakse uusi partnerlussuhteid ja ideid, mis on vajalikud maailma olukorra parandamiseks. Lisateavet Ukraina ülemaailmse majandusmõju foorumi kohta ja registreeruda saab veebisaidil: The Global Economic Impact Forum on Ukraine (tgeif.org).

0