Võlgnevuse tasumise kokkulepe

Võlgnevuse tasumise kokkuleppega fikseeritakse poolte vahel sõlmitud lepingust tulenevad võlgniku kohustused võlausaldaja ees ja nende tasumise aeg. Näiteks kui poolte vahel on sõlmitud ostu-müügileping ja ostja ei ole müüjale võlgnevust tasunud, fikseeritakse selleks hetkeks kogunenud võlajääk, viivised ja muud kõrvalnõuded, mille tasumiseks määratakse uus tähtpäev või maksegraafik.

Millistel juhtudel saab võlgnevuse tasumise põhja kasutada?

Käesolevat lepingupõhja saab kasutada juhul, kui võlgnikul on poolte vahelise lepingu alusel tasumata rahasumma ja sellelt on kogunenud lepingujärgsed viivised, sissenõutavaks on muutunud leppetrahv ja muud kõrvalkulud. Vastavalt lepingule saab võlga tagastada kas ühekordse maksena või vastavalt maksegraafikule, mis lepingu juurde lisatakse. Kui aga soovite lepingut, millega fikseeritakse ainult mingi osa võlgniku tasumata kohustustest (näiteks on pikaajaline tarneleping, millest osade kaupade eest on tasumise tähtaeg saabunud, aga teiste kaupade eest veel mitte vmt), siis sellise kokkuleppe vormistamiseks pöörduge meie juristide poole. Samuti on võimalik sõlmida kokkulepe, mille kohaselt loobub võlausaldaja viivistest ja muudest kõrvalkuludest, kui võlgnik tasub võlgnevuse põhiosa hiljemalt konkreetseks kuupäevaks. Ka sellisel juhul on vaja lepingut täiendada ja selles aitavad teid meie juristid.

Kuidas mõjutab võlgnevuse tasumise kokkulepe poolte vahel sõlmitud algset lepingut?

Võlgnevuse tasumise kokkulepe fikseerib ainult hetkel olemasolevad võlgniku võlgnevused võlausaldaja ees ja muudab poolte vahel olevat algset lepingut ainult tasumisele kuuluvate summade tähtaegade osa. Kõik muud algse lepingu tingimused jäävad kehtima sh. õigus jätkata viiviste ja muude kõrvalnõuete arvestamist, kui võlgnevuse tasumise kokkulepet ei täideta. Samuti ei mõjuta võlgnevuse tasumise kokkulepe muid võlgniku poolt tulevikus tasumisele kuuluvate tasumise kohustust (näiteks kui osade kaupade eest tuleb alles tulevikus tasuda, siis neid kohustusi antud kokkulepe ei mõjuta).

HINNAKIRI

 

 

Liikmele

 

Mitteliikmele

Võlgnevuse tasumise kokkuleppe hind

15 € + km

30 € + km Astu liikmeks


Kui soovid võlgnevuse tasumise kokkuleppe põhja osta, siis anna sellest teada aadressile juristid@koda.ee. Saadame sulle seejärel lepingupõhja koos arvega.