Töölepingu tingimuste muutmine

TELLI LEPING

Töölepingu tingimusi saab muuta ainult poolte kokkuleppel. Töölepingut tuleb muuta kirjalikus vormis ehk mõlemad pooled peavad muudatused allkirjastama.

Millistel juhtudel võib tööandja ühepoolselt muuta töölepingu tingimusi? 
Tööandja võib töölepingut ühepoolselt muuta ainult töölepingu seaduses väljatoodud juhtudel. Töölepingus kokkulepitud tingimuste ühepoolne muutmine võib olla võimalik näiteks tööandjapoolsel töötasu vähendamisel (TLS § 37), tööaja korralduse muutmisel (TLS § 47 lõige 4) ja töötasu alandamisel (TLS § 73).

Hinnakiri


Liikmele


Mitteliikmele

Ülesütlemisavalduse hind

TASUTA  

15 € + km

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.


Liitu meiega

0