Töölepingu tingimuste muutmine

Töölepingu tingimusi saab muuta ainult poolte kokkuleppel. Töölepingut tuleb muuta kirjalikus vormis ehk mõlemad pooled peavad muudatused allkirjastama.

Millistel juhtudel võib tööandja ühepoolselt muuta töölepingu tingimusi? 
Tööandja võib töölepingut ühepoolselt muuta ainult töölepingu seaduses väljatoodud juhtudel. Töölepingus kokkulepitud tingimuste ühepoolne muutmine võib olla võimalik näiteks tööandjapoolsel töötasu vähendamisel (TLS § 37), tööaja korralduse muutmisel (TLS § 47 lõige 4) ja töötasu alandamisel (TLS § 73).

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepinguid võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Kaubanduskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud.


Liitu meiega

0