Töö üleandmise-vastuvõtmise akt

Töö üleandmise-vastuvõtmise aktiga annab tööandja üle lepingu alusel tehtud töö ning tellija võtab selle vastu.

Üleandmise-vastuvõtmise akti kasutatakse näiteks töövõtulepingute ja käsunduslepingute puhul.

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepinguid võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Kaubanduskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud.


Liitu meiega

0