Sponsorleping

TELLI LEPING

Sponsorlepinguga annab üks lepingupool teisele toetust. Toetuse andja kohustub maksma toetuse saajale teatava rahasumma, toetuse saaja kohustub saadud summa eest pakkuma toetuse andjale teatavaid hüvesid. Näiteks on sponsorleping kasutatav erinevate ürituste toetamiseks, õpingute või teadustöö läbiviimise rahastamiseks, aga ka muudel juhtudel. 

Kas sponsorlepinguga antav toetus peab olema rahaline? 
Sponsorlepinguga antav toetus ei pea tingimata olema rahaline. Kuna enamasti on makstav sponsorlus siiski rahaline, siis arvestab meie lepingupõhi eeskätt rahalise sponsorlusega. Samas on lepingupõhi kasutatav ka mitterahalise sponsorluse puhul, selleks tuleb muuta vaid lepingu punktid 1 ja 2 sponsorluse vormiga vastavaks. 
 

Hinnakiri

Liikmele

Mitteliikmele

Sponsorlepingu hind

25 € + km

50 € + km

 

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.

Liitu meiega

0