Põhjalik töövõtuleping

Töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) valmistama asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse ning teine isik (tellija) peab maksma selle eest tasu. Töövõtulepinguks on näiteks ehitustööde teostamine, remonditööde läbiviimine, asjade hooldamisega seotud tööd.

Mille poolest erineb töövõtuleping käsunduslepingust?
Töövõtuleping on suunatud tulemuse saavutamisele (nt sauna ehitamine, auto remontimine, raamatu tõlkimine, korstna pühkimine). Kui eesmärk jääb saavutamata (nt saun ei valmi õigeks ajaks), siis on tegemist lepingu rikkumisega.

Käsunduslepingu puhul peab teenuse osutaja (nt advokaat) täitma oma ülesandeid nõuetekohaselt ning tegutsema eesmärgi saavutamise nimel (nt klienti kohtus parimal viisil kaitsma). Kui eesmärk jääb saavutamata (advokaadi klient kaotab kohtus), siis ei ole tegemist lepingu rikkumisega.

Mille poolest erineb töövõtuleping töölepingust?
Töövõtulepingu puhul on töövõtjal ehk töö tegijal suurem iseseisvus ülesannete täitmisel kui töötajal töölepingu alusel. Töövõtulepingu puhul saab töövõtja vabalt otsustada oma töö tegemise aja, koha ja viisi. Erinevalt töölepingu alusel töötavast töötajast on töövõtjal lubatud töö tegemine üle anda ka kolmandale isikule. Töövõtulepingu osas puuduvad ka seadusest tulenevad kohustuslikud tingimused (nt miinimumtasu, puhke- ja tööajareeglid).

Töölepingu puhul on töötajal suurem sõltuvus tööandjast ning ta peab alluma tööandja juhistele ja korraldustele. Tööülesandeid peab töötaja täitma isiklikult.

Kas töövõtja peab töövõtulepingust tulenevad kohustused täitma isiklikult?
Töövõtja peab lepingust tulenevaid kohustusi täitma isiklikult ainult siis, kui nii on töövõtulepingus kokku lepitud. Muudel juhtudel võib töövõtja anda töö tegemise täielikult üle kolmandale isikule (alltöövõtjale). Sellisel juhul vastutab töövõtja alltöövõtja tegevuse eest.

Kui ettevõte (tellija) sõlmib töövõtulepingu füüsilise isikuga (töövõtja), siis milliseid makse tuleb ettevõttel tasuda töövõtulepingu tasult?
Ettevõte peab väljamakstavalt tasult maksma tulumaksu, sotsiaalmaksu,   kogumispensioni makset (kui inimene on liitud II pensionisambaga) ning töötuskindlustusmakseid.

 

HINNAKIRI

  Liikmele Mitteliikmele
Töövõtuleping eesti keeles 25 € + km 50 € + km Astu liikmeks
Töövõtuleping vene keeles 50 € + km 100 € + km Astu liikmeks

 

Kui soovid töövõtulepingu põhja osta, siis anna sellest teada aadressile juristid@koda.ee. Saadame sulle seejärel lepingupõhja koos arvega.