Põhjalik müügileping

Müügilepinguga kohustub müüja andma ostjale üle asja ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub müüjale tasuma asja ostuhinna rahas ja võtma asja vastu.

Mis tuleks müügilepingus kindlasti kokku leppida?
Müügilepingus tuleks kindlasti välja tuua lepingu objekt ehk mida müüakse, kauba hind, kuidas toimub kauba üle andmine, vastutus lepingu rikkumise korral ja kuidas toimub vaidluste lahendamine.

Mis puhul saab seda lepingupõhja kasutada?
See on mõeldud juhuks, kui lepingus on vaja reguleerida mõnda alljärgnevatest tingimustest:

  • Ettemaksu küsimise võimalus;
  • Ostja õigus lepingust taganeda ja selle tagajärjed, kui ettemaks on tasutud;
  • Müügieseme transportimine ostjale, transpordikulude tasumine;
  • Rahvusvahelise lepingu puhul kaubatarne klausel;
  • Täpsustada kauba kvaliteeti ja ebakvaliteetse kauba tarnimise tagajärgi
  • Müüjapoolne võimalus muuta müügihinda, kui selle on põhjustanud kauba tootja poolne hinnatõus ja selle tagajärjed ostjale;
  • Kolmanda isiku õigus üleandmise-vastuvõtu akti allkirjastada;
  • Müüja õigus uut kaupa mitte väljastada, kui ostjal on eelnevalt võlad müüja ees;
  • Kokkulepe kohaldatava õiguse kohta
  • Vääramatu jõuga seonduvad tingimused.

HINNAKIRI

  Liikmele Mitteliikmele
Müügileping eesti keeles 25 € + km 50 € + km Astu liikmeks
Müügileping vene keeles 50 € + km 100 € + km Astu liikmeks

 

Kui soovid müügilepingu põhja osta, siis anna sellest teada aadressile juristid@koda.ee. Saadame sulle seejärel lepingupõhja koos arvega.

0