Pankrotihoiatus

TELLI LEPING

Pankrotihoiatusega antakse võlgnikule teada, et tal on võlausaldaja ees võlgnevus. See esitatakse juhul, kui võlgnik ei ole täitnud oma kohustust kolmekümne päeva jooksul pärast kohustuse sissenõutavaks muutumist (võlgnik on kohustuse täitmisega vähemalt 30 päeva viivituses), ning võlausaldaja kavatseb esitada võlgniku suhtes pankrotiavalduse, kui võlgnik oma kohustust kümne päeva jooksul ei täida.

Hinnakiri

Liikmele

Mitteliikmele

Pankrotihoiatuse hind

15 € + km

30 € + km

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.


Liitu meiega

0