Pankrotihoiatus

TELLI LEPING

Pankrotihoiatusega antakse võlgnikule teada, et tal on võlausaldaja ees võlgnevus. See esitatakse juhul, kui võlgnik ei ole täitnud oma kohustust kolmekümne päeva jooksul pärast kohustuse sissenõutavaks muutumist (võlgnik on kohustuse täitmisega vähemalt 30 päeva viivituses), ning võlausaldaja kavatseb esitada võlgniku suhtes pankrotiavalduse, kui võlgnik oma kohustust kümne päeva jooksul ei täida.

Hinnakiri

Liikmele

Mitteliikmele

Pankrotihoiatuse hind

15 € + km

30 € + km

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepinguid võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Kaubanduskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud.


Liitu meiega

0