Müügileping põhjalik

TELLI LEPING

Müügilepinguga kohustub müüja andma ostjale üle asja ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub müüjale tasuma asja ostuhinna rahas ja võtma asja vastu.

Mis tuleks müügilepingus kindlasti kokku leppida?
Müügilepingus tuleks kindlasti välja tuua lepingu objekt ehk mida müüakse, kauba hind, kuidas toimub kauba üle andmine, vastutus lepingu rikkumise korral ja kuidas toimub vaidluste lahendamine.

Mis puhul saab seda lepingupõhja kasutada?
See on mõeldud juhuks, kui lepingus on vaja reguleerida mõnda alljärgnevatest tingimustest:

 • Ettemaksu küsimise võimalus;
 • Ostja õigus lepingust taganeda ja selle tagajärjed, kui ettemaks on tasutud;
 • Müügieseme transportimine ostjale, transpordikulude tasumine;
 • Täpsustada kauba kvaliteeti ja ebakvaliteetse kauba tarnimise tagajärgi
 • Müüjapoolne võimalus muuta müügihinda, kui selle on põhjustanud kauba tootja poolne hinnatõus ja selle tagajärjed ostjale;
 • Kolmanda isiku õigus üleandmise-vastuvõtu akti allkirjastada;
 • Müüja õigus uut kaupa mitte väljastada, kui ostjal on eelnevalt võlad müüja ees;
 • Kokkulepe kohaldatava õiguse kohta
 • Vääramatu jõuga seonduvad tingimused.
Hinnakiri Liikmele Mitteliikmele
Müügileping põhjalikum eesti keeles 25 € + km 50 € + km
Müügileping põhjalikum vene keeles 50 € + km 100 € + km

TELLI LEPING

 • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
 • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
 • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.


Liitu meiega

0