Müügileping ingliskeelne

TELLI LEPING

Müügilepinguga kohustub müüja andma ostjale üle asja ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub müüjale tasuma asja ostuhinna rahas ja võtma asja vastu.

Mis tuleks müügilepingus kindlasti kokku leppida?
Müügilepingus tuleks kindlasti välja tuua lepingu objekt ehk mida müüakse, kauba hind, kuidas toimub kauba üle andmine, vastutus lepingu rikkumise korral ja kuidas toimub vaidluste lahendamine.

Mis puhul saab seda lepingupõhja kasutada?
See on mõeldud eelkõige olukorraks, kus üks lepingupool on välisriigis ja kaup tuleb toimetada ühest riigist teise. Vajadusel saab seda kasutada ka siseriiklikeks tehinguteks, kuid sel juhul tuleks mõned kauba tarnimisega seotud punktid ära muuta.

Hinnakiri

Liikmele

Mitteliikmele

Müügilepingu hind

40 € + km

80 € + km

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.


Liitu meiega

0