Lepingu lõpetamise kokkulepe

Lepingu lõpetamise kokkuleppega lõpetavad lepingupooled sõlmitud lepingu poolte kokkuleppel. Selles määratakse lepingu lõppemise kuupäev ning kõik muud kokkulepped, mis seoses lepingu lõppemisega poolte vahel on vaja reguleerida.

Kui leping on sõlmitud teatud vormis, ei pea seda vormi lepingu lõpetamisel järgima, kui lepingust ei tulene teisiti.

Kokkuleppega saab lepingu lõpetada näiteks juhul, kui pooltel puudub lepingu ühepoolse ülesütlemise õigus.

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepinguid võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Kaubanduskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud.


Liitu meiega

0