Lepingu lõpetamise kokkulepe

TELLI LEPING

Lepingu lõpetamise kokkuleppega lõpetavad lepingupooled sõlmitud lepingu poolte kokkuleppel. Selles määratakse lepingu lõppemise kuupäev ning kõik muud kokkulepped, mis seoses lepingu lõppemisega poolte vahel on vaja reguleerida.

Kui leping on sõlmitud teatud vormis, ei pea seda vormi lepingu lõpetamisel järgima, kui lepingust ei tulene teisiti.

Kokkuleppega saab lepingu lõpetada näiteks juhul, kui pooltel puudub lepingu ühepoolse ülesütlemise õigus.

Hinnakiri


Liikmele


Mitteliikmele

Lepingu hind

TASUTA  

15 € + km

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.


Liitu meiega

0