Lepingu lõpetamise kokkulepe

Kirjalikult vormistatud kokkulepe, millega kõik lepingu pooled lõpetavad lepingu kehtivuse. Selles määratakse lepingu lõppemise kuupäev ning kõik muud kokkulepped, mis seoses lepingu lõppemisega poolte vahel on vaja reguleerida.

Kui leping on sõlmitud teatud vormis, ei pea seda vormi lepingu lõpetamisel järgima, kui lepingust ei tulene teisiti.

Kokkuleppega saab lepingu lõpetada näiteks juhul, kui pooltel puudub lepingu ühepoolse ülesütlemise õigus.

  • Vajadusel konsulteeri meie juristidega.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Soovid astuda koja liikmeks?