Koostööleping inglise keeles

Koostöölepingu eesmärgiks on reguleerida poolte vahelisi suhteid ja koostööd mingi ühise eesmärgi nimel. Koostöölepingu tulemuseks on mõlemale poolele kasu tekkimine.

Mida tuleks koostöölepingus kokku leppida?
Lepingus tuleks kokku leppida koostöö eesmärgi saavutamiseks ja lepingu täitmiseks vajalikud kohustused ja tegevused, vastutus, rahalised kokkulepped jm.  Samuti on pooltel lepingus võimalik kokku leppida, kas lepingut võib üles öelda ilma teise poole rikkumiseta või kehtib leping rikkumiste puudumisel kuni koostööprojekti lõpuni. Mõlemal poolel on siiski õigus leping üles öelda erakorraliselt, kui ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema lepingupoole huvisid kaaludes ei või oodata, et lepingut üles öelda sooviv pool jätkaks lepingu täitmist kuni koostööprojekti lõpuleviimiseni.

Lepinguosalistel on õigus valida, millise riigi õigust nad lepingule kohaldavad. Kui valitakse välisriigi õigus, tuleks hinnata poolte valmisolekut välisriigi õiguse kohaldamiseks.

Lepinguosalised võivad otsustada, millises vaidluste lahendamise institutsioonis nende vaidlused lahendatakse. Vaidlused võidakse lahendada kohtus või vahekohtus (Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohutus).

HINNAKIRI

  Liikmele

Mitteliikmele

            

Koostöölepingu hind

            
            

40 € + km

            
            

80 € + km Astu liikmeks

            

Kui soovid koostöölepingu põhja osta, siis anna sellest teada aadressile juristid@koda.ee. Saadame sulle seejärel lepingupõhja koos arvega.

0