Koolituskulude hüvitamise kokkulepe

TELLI LEPING

Töölepingu seadus (§ 34) lubab tööandjal ja töötajal kokku leppida, et tööandja teeb töötaja koolitamiseks lisakulutusi võrreldes töötaja koolitamiseks tehtud mõistlike kuludega ja töötaja töötab nende kulude hüvitamiseks tööandja juures kokkulepitud aja (siduvusaeg) jooksul.

Millistel juhtudel on lubatud koolituskulude hüvitamise kokkulepet sõlmida?

  • Kokkulepet saab sõlmida selliste koolituskulude hüvitamiseks, mis ei kuulu töölepingu seaduse § 28 lõike 2 punktis 5 nimetatud tööandja koolituskohustuse alla ning mille puhul teeb tööandja töötaja koolitamiseks mõistlikest kuludest suuremaid väljaminekuid.
  • Kokkulepe peab olema sõlmitud kirjalikult ehk mõlema poole poolt allkirjastatud.
  • Kokkuleppes tuleb näidata koolituse sisu ja kulud.
  • Kokkuleppe siduvusaeg ei tohi ületada kolme aastat ning olla koolituskulusid arvestades ebamõistlikult pikk. Siduvusaeg on aeg, mil töötaja peab koolituskulude hüvitamiseks töötama tööandja juures. Siduvusaja määramisel tuleb lähtuda koolituse kuludest ehk mida suuremad on koolituse kulud, seda pikem võib siduvusaeg olla.
  • Kokkulepet on lubatud sõlmida üksnes täisealise töötajaga.
     

Hinnakiri

Liikmele

Mitteliikmele

Koolituskulude hüvitamise kokkulepe

TASUTA

15 € + km

 

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepingute ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja mis tahes muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud. Lepingu tellijal on lubatud lepingu sisu avaldada üksnes isikutele, kellega lepingu tellija käesolevat lepingupõhja aluseks võttes soovib lepingut sõlmida.


Liitu meiega

0