Ainuesindusõigusega edasimüügileping

TELLI LEPING

Lepingu alusel annab tootja edasimüüjale õiguse turustada oma tooteid. Edasimüüja tegutseb oma nimel ja kulul ja omab õigust määrata toote edasimüügihind. Ta tegutseb nii tootja kui klientide suhtes iseseisva ettevõtjana. Näiteks on edasimüüjal õigus vabalt kehtestada toodete edasimüügi hinnad ning õigus kasutada tootja kaubamärke, ärinimesid või muid sümboleid, kuid ainult eesmärgiga identifitseerida ja reklaamida tooteid territooriumil ja tootja ainuhuvides.

Mis on ainuesindusõigus?
Lepingus võib kokku leppida, et tootjal ei ole õigust määrata toodete müümiseks või esindamiseks territooriumil mõnda muud edasimüüjat st et edasimüüjal on sellel territooriumil ainuesindusõigus.

Kuidas oma riske maandada?
Lihtsaim soovitus oma riskide maandamiseks edasimüügi korral on lasta juristidel sõlmitavaid lepinguid eelnevalt analüüsida, pöörates tähelepanu ka kohaldatava õiguse ja kohtualluvuse küsimustele. Isegi, kui selline analüüs ei võimalda riske päriselt välistada (kasvõi põhjusel, et lepingu teine pool mõne lepingusättega ei nõustu), võimaldab riskide teadvustamine teha kaalutletumaid ärilisi otsustusi.

Hinnakiri

Liikmele

 Mitteliikmele

Ainuesindusõigusega edasimüügileping

25 € + km

50 € + km

TELLI LEPING

  • Kui soovid teha lepingus muudatusi, siis võta ühendust meie juristiga e-posti aadressil juristid@koda.ee.
  • Kaubanduskoja liikmetele on aastas 1 tund juriidilist konsultatsiooni tasuta, lisaks muid olulisi eeliseid.
  • Tellitud lepinguid võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel ning selles sisalduva teabe reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Kaubanduskoja eelneva kirjaliku loata on keelatud.


Liitu meiega

0