Meie projektid

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network võrgustik pakub abi välispartnerite leidmisel, samuti rahvusvahelistumist ja innovatsioonivõimekust tõstvaid ettevõtluse tugiteenuseid.

Europe Direct'i Jõhvi teabekeskus

Europe Direct on osa üle-euroopalisest võrgustikust, mille tegevust Jõhvis korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Teabekeskuse poole saab pöörduda Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele vastuste saamiseks.

EU-Give – võimaluste loomine jagamismajandusele Euroopas

EU-GIVE loob jagamismajanduse valdkonna ettevõtetele võimalusi jagamismajanduse väärtusahelate tekkeks Euroopas ja seda Enterprise Europe Network (edaspidi EEN) võrgustiku teenuste kaudu.

INBETS projekt

Projekti eesmärgiks on esmalt uurida, seejärel edasi arendada ja luua uuenduslikke ja ülekantavaid mudeleid ja tööriistu, mille abil VKEde ülevõtmine saaks tulevikus hõlpsamalt toimida.

Estonian Export Directory

“Estonian Export Directory” on praktiline ärikataloog, millest on saanud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja kohalike import-eksportööride tähtsaim ning esinduslikem väljaanne. Tegemist on praktiline töövahendiga Eesti riigi ja ettevõtete tutvustamiseks välismaal.

Leading Brands of Estonia

Raamatusse valitud kaubamärgid on loodud Eestis ja laialdaselt tuntud nii sise- kui välisturgudel.Valikul oli kõige otsustavamaks see, et ettevõte ise määratleks oma kaubamärki Eesti kaubamärgina ja tegeleks aktiivselt brändinguga.

Arengukoostöö projekt

Arengukoostöö raamprojekti põhieesmärk on jagada kogemusi valitud arenguriikide ettevõtlusringkondadega ning toetada seeläbi nende arengut. Projekti rahastab välisministeerium Eesti arengu- ja humanitaarabi vahenditest

Pilootprojekt Ready2Go

Aitame siseneda kolmandate riikide turgudele projektiga Ready2Go! Kutsume projektis osalema kasvupotentsiaaliga väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, kellel on huvi kolmandate riikide vastu. Programmi fookuses on Kamerun, Tšiili, India, USA ja Kanada.

Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti ettevõtete koostööprojekt Delbi 2

Projekti raames pakutakse väike- ja keskmistele ettevõtetele praktilist abi piiriülese äri alustamiseks ja laiendamiseks. Prioriteetseteks sektoriteks on puit, toit ja turism, lisaks toetatakse start-up ettevõtteid.

Erasmus noortele ettevõtjatele

Enterprise Europe Network võrgustik pakub abi välispartnerite leidmisel, samuti rahvusvahelistumist ja innovatsioonivõimekust tõstvaid ettevõtluse tugiteenuseid.

STEEEP

STEEEP projekti eesmärk on tuua ettevõtjatele energiasäästuks vajaminev info ettevõttesse kohale ja pakkuda tasuta nõustamist. Projekti käigus korraldati spetsiifilisi koolitusi kõigile huvilistele, et anda osalejatele võimalus saavutada reaalne sääst energiatarbimises.

BENCH

BENCH projekt keskendus ettevõtjate koostöö soodustamisele Hiina suunas; Hiina investeeringute jõudmist projektis osalevatesse piirkondesse ja Hiina delegatsiooni vastuvõtmiste korraldamisele.

Korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine

Osalesime projektis, mille eesmärgiks oli venekeelse elanikkonna korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine. Projekti käigus korraldasime koolitusi ning koostasime praktiliste soovitustega infomaterjali korruptsiooniriskide vähendamiseks.

Talendid Koju

2010. aastal käivitas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos nelja ettevõtliku noormehega (RAM4) projekti, mille raames soovisime kodumaale tagasi tuua andekaid noori, kes on läinud välismaale õppima või tööle.