Ainuesindusõigusega edasimüügileping

Lepingu alusel annab tootja edasimüüjale õiguse turustada oma tooteid. Edasimüüja tegutseb oma nimel ja kulul ja omab õigust määrata toote edasimüügihind. Ta tegutseb nii tootja kui klientide suhtes iseseisva ettevõtjana. Näiteks on edasimüüjal õigus vabalt kehtestada toodete edasimüügi hinnad ning õigus kasutada tootja kaubamärke, ärinimesid või muid sümboleid, kuid ainult eesmärgiga identifitseerida ja reklaamida tooteid territooriumil ja tootja ainuhuvides.

Mis on ainuesindusõigus?
Lepingus võib kokku leppida, et tootjal ei ole õigust määrata toodete müümiseks või esindamiseks territooriumil mõnda muud edasimüüjat st et edasimüüjal on sellel territooriumil ainuesindusõigus.

Kuidas oma riske maandada?
Lihtsaim soovitus oma riskide maandamiseks edasimüügi korral on lasta juristidel sõlmitavaid lepinguid eelnevalt analüüsida, pöörates tähelepanu ka kohaldatava õiguse ja kohtualluvuse küsimustele. Isegi, kui selline analüüs ei võimalda riske päriselt välistada (kasvõi põhjusel, et lepingu teine pool mõne lepingusättega ei nõustu), võimaldab riskide teadvustamine teha kaalutletumaid ärilisi otsustusi.

HINNAKIRI

 

 

Liikmele

 

Mitteliikmele

Ainuesindusõigusega edasimüügileping

25 € + km

50 € + km Astu liikmeks

Kui soovid ainuesindusõigusega edasimüügilepingu põhja osta, siis anna sellest teada aadressile juristid@koda.ee. Saadame sulle seejärel lepingupõhja koos arvega.

0