Teised meist

Rasmus Varunov TipTipTap OÜ Maailm võib tunduda suur, kuid vajalikud inimesed on tegelikult käeulatuses, kui oskad luua kontakte. Seda on Tiptiptap OÜ enam kui 10 aastat kestnud koostöö Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga tõestanud. Oleme osalenud kaubanduskoja korraldatud koolitustel ja saanud pidevalt väärt infot ettevõtluspoliitika kohta. Võttes äridelegatsiooniga osa kaubanduskoja korraldatud kohtumistest, oleme saanud luua kasulikke kontakte nii Brasiilias, Austraalias kui ka Uus-Meremaal.
Rasmus Varunov, Tiptiptap OÜ
 
Annar Alas

Õige inimesega kohtumine ja hea sideme loomine on paljudele erikohvi maailmas tegutsevatele kohvifarmeritele ja edasimüüjatele väga oluline. Coffee People osales värske liikmena kaubanduskoja korraldatud riigivisiidil Keeniasse, kus tundsime koheselt koja pikaaegset kogemust kontaktvisiitide organiseerimisel ja kõikidele ettevõtjatele nende nišile sobivate kohtumiste tulemuslikku planeerimist. Visiidi tulemusena arendame juba häid suhteid uute koostööpartneritega.

Annar Alas, Coffee People

   
Kaubanduskoda Gert Jostov Liikmelisus suurendab ettevõtte usaldusväärsust koostööpartnerite silmis, tagab parema juurdepääsu valdkondlikule informatsioonile ning aitab luua uusi kontakte.

Gert Jostov, Technopolis Ülemiste AS
   
Teet Kuusmik Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus on viimastel aastatel korraldatud üle kümne rahvusvahelise ürituse Ida- Virumaa tutvustamiseks nii Eestis kui lähiriikides. Tulemusena on piirkonda tulnud mitmed olulised välisinvesteeringud. Lisaks on Koda ja IVIA koostöös tõstatanud mitmeid olulisi majanduspoliitilisi teemasid, mis aitavad parandada Eesti konkurentsivõimet.
Teet Kuusmik, SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus
   
Vahur Roosaar

Koda on oma majanduspoliitilise tegevusega aidanud olulisel määral kaasa soodsale ettevõtluskeskkonnale Eestis. Õigusloomes on nad riigile usaldusväärne partner. Ettevõtete tulumaksuvabastus ja paindlik töölepingu seadus on mõned näited, kus koja initsiatiivil on olnud oluline roll. Heal tasemel on ka tegevus ekspordi edendamiseks. Eksporditeemalised koolitused ja kontaktvisiidid on aidanud kaasa ettevõtjate silmaringi laiendamisele ja uute turgude leidmisele. Oleme osalenud ekspordiakadeemia seminaridel. Alati on hästi korraldatud ka sotsiaalsed üritused, kus on hea võimalus suhtlemiseks teiste ettevõtjatega. Mitmed meie ettevõttest treenivad usinalt, et esineda edukalt kevadisel liikmete tenniseturniiril.

Vahur Roosaar, Wendre AS

   
Kristi Ploom

Kaubanduskoda on hariduse sõber – edendab ettevõtlusõpet, veab ettevõtete koostööd haridusasutustega ja kujundab seega Eesti ettevõtluskultuuri. Koja tegevus haridusmaastikul peegeldab hästi nende väärtusi: ettevõtlust tuleb arendada jätkusuutlikult – meie tuleviku määravad meie noored. Selline lähenemine on vastutustundliku ettevõtluse lahutamatu osa. Teisalt rõhutab see hariduse olulisimat eesmärki: anda noortele vajalik pagas eneseteostuseks, mille kaudu luua väärtust nii endale kui teistele – olgu see siis ettevõtja, ettevõtliku töötaja või tegusa kodanikuna. Meie kõigi parem tulevik toetub edukatele ettevõtetele ja viimane omakorda ettevõtlikele juhtidele, töötajatele, kodanikele.

Kristi Ploom, haridus- ja teadusministeerium