Talendid Koju

2010. aastal käivitas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos nelja ettevõtliku noormehega (RAM4) projekti, mille raames soovisime kodumaale tagasi tuua andekaid noori, kes on läinud välismaale õppima või tööle. Aastaid on räägitud „ajude väljavoolust“ ning selle kahjulikkusest majandusele, kuid siiani on selle protsessi pidurdamiseks suhteliselt vähe ette võetud.