STEEEP

Kaubanduskojal on hea meel tutvustada elluviidud (märts 2014 kuni veebruar 2017) europrojekti, mille eesmärk oli tuua ettevõtjatele energiasäästuks vajaminev info ettevõttesse kohale ja pakkuda tasuta nõustamist. Projekti käigus korraldati spetsiifilisi koolitusi kõigile huvilistele, et anda osalejatele võimalus saavutada reaalne sääst energiatarbimises.

Projekti fookuses oli 20 Eesti väikese ja keskmise suurusega (st kuni 250 töötajaga) ettevõtet, mis tegutsevad ühes järgmistest valdkondadest: tööstusettevõtted, teenusepakkujad ja jaekaubanduses tegutsevad ettevõtted.

Taustainfo

Tarka energiakasutust edendavat projekti kaasrahastab Euroopa Liidu programm „Intelligent Energy Europe“ ja projektinimi STEEEP tähendab ingliskeelsena lahtikirjutatult „Support and Training for an Excellent Energy Efficiency Performance“ (toetus ja koolitus targale energiakasutusele). Projektiidee baseerub varasemal edukal rahvusvahelisel energiasäästu pilootprojektil, mille raames kogutud teadmisi ja metoodikat kasutatakse ka uute eesmärkide saavutamiseks ja suuremale arvule ettevõtetele toe pakkumiseks.

Projekti tegevustesse on kaasatud ettevõtteid kokku 10 riigist (FR, LV, BE, IT,EE, AT, HR, RO, ES, HU), kus on omakorda kontaktpunktiks 34 regionaalset kaubanduskoda. Efektiivsema energiakasutuse saavutamiseks pakutakse koolitusi ja tehakse koostööd energiakonsultantidega ning kaasatakse teisi seotud või huvitatud organisatsioone.

Projekti eesmärk on kõigis riikides sama – pakkuda ettevõtjatele nõustamist ja taustateavet ettevõtte energiakulude efektiivsemaks mõõtmiseks ja kontrollimiseks ning pakkuda individuaalset sisendit, kuidas ja milliseid energiasäästu võimaldavaid tegevusi võiks ellu viia.

Eeldused osalemiseks

Projektis osalevad ettevõtjad jagavad infot ettevõtte reaalse energiatarbimise kohta (elekter, gaas jne) ning võimalusel võtavad arvesse ja rakendavad ettevõttes reaalseid tegevusi, et saavutada soovitav energiakokkuhoid samade tootmis- või tarbimismahtude juures. Lisaks koostöös ettevõtjatega koostatakse ettevõtte individuaalne hetkeseisu ja paremat energiahaldust kirjeldav plaan, kuidas soovitud eesmärki energiasäästmiseks ellu viia.

Ettevõtete nõustamise ja koolituste oodatud tulemuseks on seeläbi mitte ainult energiasääst ettevõtetes endas vaid ka reaalne keskkonnasääst, sest õhku paisatakse reaalselt vähem kasvuhoonegaase.

Kasulik info

Külasta STEEEP projekti kodulehte, kust leiab energiaefektiivsusega seotud huvitavat ja kasulikku infot.

Co funded

Vastutus käesoleva veebilehe sisu eest lasub autoritel. Käesolev veebileht ei väljenda tingimata Euroopa Liidu arvamust. EASME ja Euroopa Komisjon ei vastuta käesoleval lehel toodu informatsiooni kasutamise eest.