Enterprise Europe Network – Sinu ettevõtlustugi Euroopas

Enterprise Europe Network võrgustik pakub abi välispartnerite leidmisel, samuti rahvusvahelistumist ja innovatsioonivõimekust tõstvaid ettevõtluse tugiteenuseid. Võrgustiku ametlik kodulehekülg on www.enterprise-europe.ee.

Üks võrgustik – tuhanded võimalused!

 • Otsime teile sobilikke partnereid sihtriikidest.
 • Nõustame välisriikides tegutsemist puudutavates küsimustes.
 • Aitame partnerite otsingul rahvusvahelistesse teadus- ja arendusprojektidesse.
 • Nõustame tootearendusprojektide rahastamise võimalustes.
 • Aitame müüa ja arendada teie tehnoloogiaid tehnoloogiasiirde teenuste kaudu.
 • Pakume B2B üritusi põnevatel messidel.

Võrgustik Enterprise Europe Network on suurim infovõrgustik ühendades 61 riiki ja 600 organisatsiooni. Võrgustikku kuuluvate, ajas pidevalt täienevat loetelu saate näha siit.

Enterprise Europe Network võrgustik Eestis hõlmab 5 organisatsiooni: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tehnopol, Tartu Teaduspark, Invent Baltics, Baltic Innovation Agency (BIA).

Euroopa Komisjoni poolt loodud ja kaasrahastatud võrgustiku eesmärk on ettevõtluse tugiteenuste kaudu tõsta väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõimet ning edendada uuenduslikkust, pakkudes spetsiifilistele küsimustele praktilisi vastuseid ettevõtja emakeeles. Samal ajal võrgustiku üle-euroopaline ulatus annab olulise lisandväärtuse: usaldusväärsed infoallikad ja kindlad koostööpartnerid.

Koordinaator

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Enterprise Europe võrgustiku koordinaatoriks Eestis. Enterprise Europe Networkiga seonduvaid teenused kaubanduskojas on järgmised:

 • konsultatsiooni pakkumine;
 • partnerotsinguteenuste osutamine ja ettevõtja infopäringutele vastamine (äridelegatsioonid, messikülastused, koostööpäringud ja koostööpakkumiste avaldamine, ELi riigihangete võimalustest teavitamine);
 • seminaride ja koolituste pakkumine;
 • ELi poliitikakujundamise protsessis osalemine (sh ELi õigusaktide mõju hindamine);
 • ELi poolt finantseeritud programmide ja projektide kohta info levitamine.

Partnerid

Tallinna Tehnoloogiapargi Arendamise Sihtasutus (Tehnopol) pakub suure edupotentsiaaliga teadmismahukatele firmadele kvaliteetset ärikeskkonda ja teenuseid arenemiseks ja rahvusvahelisele turule sisenemiseks. Tehnopol on loonud ka teadmismahuka ettevõtluse inkubaatori, kus täna tegutseb ligi 30 alustavat firmat. Aastatel 2008–2013 arendas Tehnopol välja kasvusuutlikele asukasfirmadele suunatud äriarendus- ja asukohateenused, formeerib kolm ettevõtlusklastrit (IKT ja elektroonika, bio- ja meditsiinitehnoloogia, materjalitehnoloogia), tegeleb infrastruktuuri arendusega.

Lisainfo: Maarika Merirand, maarika.merirand@tehnopol.ee või +372 480 0220. www.tehnopol.ee

Tartu Teaduspargi kui innovatsiooni tugistruktuuri tegevuse eesmärgiks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning tegevuse toetamine, pakkudes infrastruktuuri- ja äriarendusteenust Tartu regioonis.

Lisainfo: Henri Hanson, henri.hanson@teaduspark.ee või +372 738 1027. www.teaduspark.ee

B.I.A. OÜ (Baltic Innovation Agency) alustas tegevust 2003. aastal eesmärgiga pakkuda konsultatsiooniturul terviklikku innovaatiliste projektide/ideede juhtimis- ja arendusteenust. B.I.A. pakub rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi arendus-, analüüsi- ja konsultatsiooniteenuseid.

Lisainfo: Rene Tõnnisson, rene@bia.ee või +372 699 0390. www.bia.ee

Invent Baltics OÜ on uuenduslike tehnoloogiapõhiste ideede realiseerimisele spetsialiseerunud konsultatsiooniettevõte, kes aitab oma klientidel arendada uusi ideid turukõlbuliku toote või teenuseni, leida selleks sobivaid koostööpartnereid ning pakkuda tuge arendatud toote/teenuse kommertsialiseerimisel ning uutele turgudele sisenemisel.

Lisainfo: Silver Toomla, silver.toomla@invent.ee või +372 683 8010. www.invent.ee

Partnerorganisatsioonide teenused
Enterprise Europe võrgustiku teised 4 Eesti partnerit pakuvad võrgustiku raames rahvusvahelist teadmiste- ja tehnoloogiasiiret toetavaid ning soodustavad teenuseid.

 • Teadus- ja arendustöö tulemuste levitamine
 • Osalemine teadus- ja arendustöö tulemuste levitamise kontaktüritustel
 • Kontaktürituste korraldamine
 • Õppereiside ja temaatiliste seminaride korraldamine
 • Teadus- ja arendusprojektidele rahastuse kaasamine
 • Ekspordistrateegiate koostamine ettevõtetele
 • Tehnoloogiasiire ning teadus- ja arendustöö tulemuste kommertsialiseerimine
 • Innovatsioonialase teadlikkuse ja võimekuse tõstmine
 • VKEde innovatsioonivõime ergutamine
 • Erinevate innovatsioonialaste partnerlussidemete loomine

 

EEN logo