Keda tunnustame?

Ettevõtete konkurentsivõime edetabeli koostamise eesmärgiks on kaasa aidata Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõusule ning koos sellega kogu Eesti majanduse kiiremale arengule. Edetabel toob esile kõige edukamad ettevõtted seades need eeskujuks teistele. Edetabel on heaks võimaluseks edukatele ettevõtetele enda tutvustamiseks avalikkusele ja selle kaudu oma kon-kurentsipositsiooni edasiseks kindlustamiseks.

Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli raames soovime tunnustada ettevõtteid valdkonniti ning suuruse põhjal.

Koostame järgmised edetabelid

 • Suurettevõtete konkurentsivõime edetabel. Edetabelisse kuuluvad kõik ettevõtted, mille müügitulu (käive) oli viimasel majandusaastal >= 50 miljoni euro või mille töötajate arv oli üle 250 või mille omakapital (kahe viimase majandusaasta lõpu seisude keskmine) oli >= 20 miljoni euro.
 • Väike- ja keskmiste ettevõtete edetabel. Edetabelisse kuuluvad ettevõtted, mis ei kvalifitseeru suurte ettevõtete gruppi.
 • Mikroettevõtete edetabel. Mikroettevõtteks loetakse ettevõtet, kus on alla 10 töötaja ja mille müügitulu viimasel majandusaastal oli alla 2 miljoni euro.
   
 • Konkurentsivõime edetabelid ettevõtete tegevusalade lõikes


Kaubanduskoja liikmete 2020. ja 2021. aasta majandusaasta põhinäitajad võetakse automaatselt Äriregistrist. Edetabelite koostamisel arvestatakse viimase kahe majandusaasta järgmised andmed: müügitulu, puhaskasum, tööjõukulud, omakapital ja aasta keskmine töötajate arv. Konkursil osalev ettevõte osaleb nii valdkondlikus kui ka edetabelis suuruse põhjal.

MIKS OSALEDA?

 • Suurendad oma ettevõtte tuntust.
 • Saad end konkurentidega võrrelda.
 • Pälvid riigi ja ettevõtlusorganisatsiooni kõrgeima tunnustuse.
 • Saad kasutada konkursi sümboolikat oma kodulehel ja materjalidel.
 • Parimad osalevad auhindade üleandmise üritusel.

Osalemise tingimused

 • Vastavad tingimustele, mis on avaldatud edetabeli metoodikas.
 • Ettevõte on asutatud enne 1.01.2020.
 • Ettevõttel on esitatud 2020 ja 2021 majandusaasta aruanded. 2021. aasta majandusaasta aruanne on esitatud 5. juuliks 2022.
 • Konkursil ei saa osaleda üle 50% riigi osalusega ettevõtted.


Edukaimad ettevõtted osalevad koos Ettevõtluse Auhinna tublimatega Aasta Ettevõte 2022 valimisel.

Võitjad avalikustatakse oktoobris 2022!

0