Juristi töölaualt: Justiitsministeerium alustab maksejõuetusõiguse revisjoniga

14.10.2015

Justiitsministeerium on valmistamas ette Eesti maksejõuetusõiguse revisjoni, mille raames vaadatakse üle kehtiv seadusandlus ning mille üldisemaks eesmärgiks on Eesti maksejõuetusõiguse konkurentsivõime tõstmine ja ärikeskkonna parandamine. Revisjoni läbiviimiseks küsis justiitsministeerium tagasisidet ka Kaubanduskojalt ning meie uurisime omakorda oma liikmetelt, millised küsimused valmistavad neile kehtivas maksejõuetusõiguses kõige enam probleeme. Järgnevalt anname ülevaate sellest, mis on Kaubanduskoja liikmete hinnangul peamised kitsaskohad Eesti maksejõuetusõiguses ning milliseid ettepanekuid me nende kõrvaldamiseks justiitsministeeriumile tegime.

Loe veel

26.06.2015 Juhtkiri: Mõtleme rohkem sellele, kuidas saab ja vähem sellele, mida ei saa!

26.06.2015 Üks küsimus Kaubanduskoja uuele juhatuse liikmele

26.06.2015 Majandusest: Läti majandusimed, vol II – Mis on mikroettevõte?

26.06.2015 Majandusest: Kas ühtne Põhjamaade turg või erinevate majandustega piirkond?

26.06.2015 Juristi töölaualt: Kaubanduskoja töövõit – lähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär 50 eurot

26.06.2015 Juristi töölaualt: Riik plaanib lihtsustada majandusaasta aruande koostamise reegleid

26.06.2015 Juristi töölaualt: Mis muutub uue riigihangete seadusega?

26.06.2015 EEN: Eesti ettevõtted on Horisont 2020 SME instrumendi rahastusmeetme edukamate taotlejate hulgas

26.06.2015 Hariduspoliitika: Iga noor peaks omandama põhikooli lõpuks praktilise töökogemuse

26.06.2015 Euroopa uudised: Energiavõrkude arendamine – eluküsimus meie kõigi jaoks

26.06.2015 Välissuhted: Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on Kagu-Aasias oodatud

26.06.2015 Välissuhted: Myanmar - kas julge hundi rind on rasvane?


Arhiiv