Arhiiv

Pressiteated

12.12.2016 Kaubanduskoda: riigikogu rahanduskomisjon otsustas kiirkorras ja näiliselt kaasata huvigrupid

Saatsime täna Riigikogu rahanduskomisjonile oma arvamuse seoses plaanitavate maksumuudatustega. Rahanduskomisjon jättis ettevõtjate suurimale esindusorganisatsioonile oma arvamuse avaldamiseks ühe tööpäeva, mis on meie arvates lihtsalt formaalsus ja ei käi kokku hea õigusloome tavaga ja avatud valitsemise põhimõtetega.

06.12.2016 Kaubanduskoda ja tööandjad: poliitilistest valikutest tulenevad muudatused ei saa toimuda õigust eirates

Saatsime eile koos tööandjatega riigikogu esimehele ühispöördumise seoses plaanitavate maksumuudatustega, milles juhtisime tähelepanu ebamõistlikule kiirustamisele muudatuste menetlemisel ning mitmete õigusnormide ja kaasamise hea tava rikkumisele.

05.12.2016 Ida-Virumaa kutsub investeerima

Eesti üks suurema arengupotentsiaaliga maakond ootab ja vajab investeeringuid oma majanduse uuele tasandile viimiseks. Tartu Ülikooli Narva Kolledži ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt korraldatav „Ida-Virumaa Investeerimiskonverents 2016“ annab investoritele ülevaate maakonna tänastest võimalustest ja arengutest lähiajal. Investeerimiskonverents toimub 8. detsembril Tartu Ülikooli Narva Kolledži konverentsikeskuses.

02.12.2016 Koalitsioonilepe ei tohi muutuda vääramatuks jõuks, mis õigustab seaduse rikkumist

Kaubanduskoja juhatus arutas oma tänasel väljasõidukoosolekul Tartusse muude ettevõtlusteemade kõrval ka valitsuse poolt kavandatavaid maksumuudatusi ning nende elluviimisega seonduvat. Koosolekul nenditi, et kavandatavad muudatused vajavad olulist täpsustamist ning puudutatud huvigruppidega läbirääkimist, nii nagu seda näevad ette valitsuse poolt kinnitatud hea õigusloome tava ning avatud valitsemise põhimõtted. Eesti poliitikakujundamise kuvandile oleks äärmiselt negatiivne, kui koalitsioonilepe kujuneks sisuliselt vääramatuks jõuks, mis õigustab väljakujunenud headest tavadest möödahiilimist.

15.11.2016 Palts: sotsiaalmaksu määra langetamise tühistamine pole seaduslik

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees pöördus möödunud nädalal kaubandus-tööstuskoja, õiguskantsleri ja teiste institutsioonide poole, et küsida nende arvamust seoses riigikogus menetluses oleva ettepanekuga tühistada sotsiaalmaksu määra langetamine aasta algusest. Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts rõhutas komisjonile saadetud arvamuses, et tegemist on seadusevastase kavatsusega, kuna maksukorralduse seaduse järgi peab maksumuudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele jääma vähemalt kuus kuud.

10.11.2016 Eesti juhtivad kaubamärgid jõudsid kaante vahele

Täna toimus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja 91. aastapäeva vastuvõtt, mille raames tutvustas kaubanduskoda ka äsja ilmavalgust näinud esinduslikku raamatut „Leading Brands of Estonia“.

10.11.2016 Riik peab ettevõtlusesse sekkuma nii vähe kui võimalik

Täna tähistab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda oma 91. aastapäeva piduliku vastuvõtuga Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones. Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman ütles vastuvõtul peetud avakõnes, et riik peaks ettevõtlusesse sekkuma nii vähe kui võimalik, kuid riik peab samas tagama, et ettevõtjad saaksid oma ärisid arendada. Toome teieni Toomas Lumani kõne täismahus.

25.10.2016 Kohalik partner ja eeltöö on Aafrikas ettevõtlusega alustades olulised

04.05.2016 Ettevõtjad on vastu teenuste vaba liikumise piiramisele Euroopas

Euroopa Komisjon soovib lähetatud töötajate ja sihtkohariigi töötajate töötingimused ühtlustada. Kaubanduskoda ja Euroopa Kaubanduskodade Assotsiatsioon Eurochambres neid ettepanekuid ei toeta, kuna planeeritavad muudatused kahjustavad teenuste vaba liikumise põhimõtet. Komisjon soovib oma ettepanekutega parandada siseturu toimimist ning tagada õiglane konkurents Euroopa Liidus, kuid kodade hinnangul mõjuvad muudatused õiglasema konkurentsi kindlustamise asemel hoopiski pärssivalt ning oleksid ettevõtete jaoks negatiivse mõjuga.

18.04.2016 Ettevõtjad ootavad diplomaatidelt suuremat tuge

Eelmisel nädalal toimus kaubanduskoja juhatus, kus külaliseks oli välisminister Marina Kaljurand. Kohtumisel oli teemaks meie välisesinduste tulevik. Märtsis viis koda oma liikmete seas läbi uuringu kaardistamaks ettevõtjate huve ja vajadusi välisesinduste suunal.

08.04.2016 Esmakordselt külastab ettevõtjate delegatsioon Iraani

Täna hommikul sõidab 12-liikmeline Eesti ettevõtjatest koosnev äridelegatsioon Iraani. Visiit toimub koos EV välisministri Marina Kaljurannaga. Tegu on Eesti ajaloos esimese kõrgetasemelise visiidiga, mille eesmärk on luua tihedamad kahepoolsed riikidevahelised sidemed ning toetada ettevõtjaid nende püüdlustel seal ettevõtlust edendada. Visiit kestab 12. aprillini.

25.02.2016 Ida-Virumaa ettevõtluskeskkond vajab ressursitasudes uut maksumudelit

Kaubanduskoja juht Mait Palts ütles, et on viimastel nädalatel aktiivselt suhelnud ettevõtjatega Ida-Virumaal ning praegune olukord teeb muret. Kiiremas korras on vaja välja töötada uus maksumudel, mis seoks põlevkivi kaevandamisel riigile makstavad ressursitasud nafta maailmaturu hindadega. Palts lisas, et selliselt on võimalik saavutada avalikust huvist lähtuvalt õiglasem, kuid ka ettevõtjate jaoks paindlikum riigile kuuluva ressursi maksustamise süsteem.

16.02.2016 Tootmisettevõtteid kutsutakse laienema Ida-Virumaale

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus poolt korraldatud ärihommikusöögil leidsid osalejad, et 2016. aasta võib olla Eesti tootmis- ja logistikaettevõtetele soodne aeg laienemiseks Ida-Virumaale. Suurkoondamiste järel leidub seal kvalifitseeritud tööjõudu ja tööstusparkides pakutakse kolimisest huvitatud ettevõtetele täielikult väljaehitatud taristuga krunte väga soodsate hindadega.

12.02.2016 Kaubanduskoja juhatus: riiki tuleks juhtida majanduspoliitiliste eesmärkide kaudu

Eile toimus kaubanduskoja juhatuse koosolek, kus arutati selle üle, mida oleks vaja teha, et ettevõtlus kiiremini areneks. Riigihalduse minister Arto Aas andis ülevaate haldus- ja riigireformi seisust.

16.12.2015 Noorte tööle võtmist takistavad mitmed tegurid

Täna toimuval seminaril „Noorte esimesed sammud tööelus“ tutvustati ettevõtjate seas tehtud küsitlust, kus püüti välja selgitada nende valmisolek alla 18-aastaste noortega töötamisel. Noorte edukaks sisenemiseks tööturule on vaja tõhustada koolide ja ettevõtete vahelist koostööd ning luua paremad praktikavõimalused juba põhikoolis. Seminar toimub SA Innove ja ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu!“ koostöös.

02.12.2015 Kaubanduskoda esitab 59 ettepanekut ettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks

Kaubanduskoda saatis Rahandusministeeriumile nullbürokraatia projekti kohta 59 ettepanekut. Mait Palts võttis ettevõtjatelt kogutud tagasiside kokku selliselt: „Täna on suurim probleem see, et ettevõtjad peavad sarnaseid andmeid esitama erinevatele asutustele ja seda mitu korda – sisuliselt tähendab see olukorda, kus andmed dubleerivad üksteist, kuid ettevõtjal kulub mõttetult palju aega ja ressurssi samade andmete esitamiseks erinevatele asutustele. Olgugi, et dubleerimise keeld on põhimõttena kehtinud juba aastaid, on selle rakendamine reaalses elus veel puudulik. Tänane olukord vajab korrastamist ja läbipaistvust. Tuleks lähtuda põhimõttest, et riigiasutused ei küsi ettevõtjatelt samu andmeid, mida on ettevõtja juba mõnele teisele asutusele varem esitanud. Peab tekkima mõtteviisi muutus, et igaüks ei saa hakata soovi tekkides ettevõtja käest andmeid küsima, vaid võtab esmalt selle, mis juba kuskil olemas on. Samuti on oluline, et liiguksime samm-sammult lähemale sellele, et andmeid ei tuleks enam üldse esitada, vaid et need liiguksid kokkulepitud mahus ja aegadel süsteemide vahel automaatselt.“

01.12.2015 Ettevõtjad ootavad 2016. aastal käibe ja ekspordi kasvu

Kaubanduskoda viis oma liikmete seas läbi iga-aastase majandusküsitluse, mis on üks osa iga-aastasest Euroopa Kaubanduskodade Assotsiatsiooni uuringust. Küsitlusele vastas ligi 60 000 Euroopa ettevõtjat. Eestist osales küsitluses 232 ettevõtjat. Suur osa meie ettevõtjatest prognoosib käibe kasvu, töötajate arvu ja investeeringute suurendamist.

15.11.2015 Kaubanduskoda tunnustas ettevõtluse edendajaid

Eile õhtul andis Kaubanduskoda oma 90. aastapäeva vastuvõtul üle 9 aumärki Eesti ettevõtluse edendajatele. Aumärkide saajate seas oli endine peaminister Andrus Ansip, Molycorp Silmeti juhatuse esimees David O'Brock ning Maksu- ja Tolliameti peadirektor Marek Helm jt. Aumärke jagati juba 17. korda.

05.11.2015 Ettevõtjad koos riigipeaga Taanis

Täna ja homme saadavad ettevõtjad Eesti Vabariigi Presidenti Toomas Hendrik Ilvest tema visiidil Taani Kuningriigis.
Kahepäevase visiidi raames tutvutakse energia- ja keskkonna esinduskeskusega House of Green, külastatakse Eesti Saatkonda Taanis ning räägitakse põhjalikumalt IT valdkonnast. Kaubanduskoja poolt kokku pandud äridelegatsioonis on 11 Eesti ettevõtjat.

08.10.2015 Kaubanduskoja juhatus kohtus haridus- ja teadusminister Jürgen Ligiga

Täna toimus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse koosolek, kus koos haridus- ja teadusminister Jürgen Ligiga arutati raportit „Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundadest“. Teema oli arutluse all juba eelmisel, septembris toimunud juhatuse koosolekul, kus toodi esile, et ülikoolide panus spetsialistide koolitamisesse peab olema kvaliteetsem ning vajalike muudatuste edukalt ellu viimiseks vajab haridus eksperte ka väljastpoolt.

28.09.2015 Eesti ettevõtjad on Saksamaal, Rootsis ja Türgis kontakte loomas

31.08.2015 President Ilves tunnustab noore ettevõtja preemia algatust

Täna kuulutasid Swedbank Eesti AS ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda välja konkursi noore ettevõtja preemia väljaandmiseks. Preemiale suurusega 5 000 eurot oodatakse kandideerima kõiki kuni 30-aastaseid Eesti ettevõtjaid. Preemia annab üle Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves 8. oktoobril ettevõtluskonkursi Eesti Parimad Ettevõtted 2015 auhinnagalal.

11.08.2015 Eesti suurimal ettevõtluskonkursil kandideerib ligi 500 ettevõtet

Eesti suurimale ettevõtluskonkursile laekus kokku ligi 500 ettevõtte avaldused. Konkurentsivõime edetabelis kandideerib 400 ning Ettevõtluse Auhinnale 70 ettevõtet. Tegu on suurima riigi- ja erasektori koostöös toimuva konkursiga Eestis, mida korraldavad juba 15. aastat Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Eesti Tööandjate Keskliit.

22.05.2015 Ettevõtjad naasid Saksamaalt positiivsete uudistega

18.05.2015 Ettevõtjad riigipeaga Saksamaal

1-25 (200)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | »»»