29.09.2005 Koolituskohad kutsehariduses 2006. aastal

Head Kaubanduskoja liikmed, ootame teie ettepanekuid ja kommentaare 2006. aasta kutsehariduse riikliku koolitustellimuse (RKT) http://www.koda.ee/doc.php?2883 ja selle lisa http://www.koda.ee/doc.php?2884 ning Kaubanduskoja esialgse hinnangu http://www.koda.ee/index.php?id=2886 kohta hiljemalt 11. oktoobriks aadressile tiia at koda dot ee

RKT analüüs koos lisadega on dokument, mis peaks saama põhiliseks aluseks koolituskohtade jaotusele kutsehariduses ning vastavale ministri käskkirjale hiljemalt 1. detsembriks. Wordi failis sisaldub üldine analüüsidokument koos protsessikirjeldusega (sisaldades ka sotsiaalse vajaduse analüüsi ja õppurite statistikat) ning esialgne koolituskohtade jaotus 2006 kutsekeskhariduses valdkonniti ning tasemeti.

 

Tagasiside põhjal korrigeeritakse vajaduse korral prognoosinumbreid (jaotust valdkonniti) ning seejärel esitatatakse prognoos Koolivõrgu Büroole kes jaotab kohad täpsemalt koolide vahel, vastavalt laekunud taotlustele. Lõplik koolitustellimuse jaotus kooliti ning erialati saadetakse veelkord partneritele (sel korral ka maavalitsutele) kooskõlastamiseks, seda eeldatavasti novembri alguses.

 

Tiia Randma

Haridusnõunik

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda