Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

04.11.2015 Toimus Kaubanduskoja ja Swedbanki majandusteemaline pärastlõuna Pärnus

03.11.2015 Uus Andmekaitse Inspektsiooni juhis "Metaandmed ja privaatsus"

29.10.2015 Jagamismajanduse reguleerimine

29.10.2015 Mait Palts: Ootame argumenteeritud diskussiooni

27.10.2015 Võimalus kaasa rääkida Aafrika ja Euroopa Liidu suhetes

27.10.2015 Koostöö konverents: Koostöövõimalused ja –mudelid toidukaupade tarneahelas

21.10.2015 Ühemehe osaühing - maksuriskid ja kohtupraktika

14.10.2015 Pärnumaa ühiskondlikult vastutustundliku ettevõtte auhinna pälvis Sanatoorium Tervis AS

Kaubanduskoja Pärnu esindus andis kuuendat aastat järjest välja Pärnumaa ühiskondlikult vastutustundliku ettevõtte auhinna. Auhind anti üle ettevõtlusnädala raames toimunud Pärnumaa parimate ettevõtete tunnustamisüritusel.

14.10.2015 Kaubanduskoja ettepanekud maksejõuetusõiguse revisjoniks

Justiitsministeerium on ette valmistamas Eesti maksejõuetusõiguse revisjoni, mille käigus selgitatakse välja praktikas maksejõuetusõiguses esinevad probleemid ning kehtiva õiguse muutmisvajadus. Oma liikmetelt saadud tagasiside pinnalt esitas ka Kaubanduskoda arvamuse selle kohta, millised on peamised kitsaskohad kehtivas õiguses ning kuidas võiks maksejõuetusmenetlusi efektiivsemaks muuta.

14.10.2015 Siseriikliku päevaraha taastamine on taas aktuaalne

14.10.2015 Keskkonnakomisjonis toimus pakendiaruandluse auditeerimise arutelu

Kuigi Kaubanduskoja ettepanekul vabastatakse väikeettevõtjad pakendiaruande auditeerimise kohustusest, siis see ei tähenda, et pakendiauditeerimise teema oleks vaibunud. Teisipäeval toimus Riigikogu keskkonnakomisjonis pakendiaruandluse teemaline arutelu, kuhu oli lisaks Audiitorkogule, A-Tolliagentuurile ja Keskkonnaministeeriumile kutsutud ka Kaubanduskoda.

13.10.2015 Riik suunab ettevõtlusõppe arendamisse 6 miljonit euro

Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi kinnitas toetuse andmise tingimused ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemseks arendamiseks kõigil haridustasemetel. Riik suunab 6 miljonit eurot ettevõtlusõppe tõhustamisse nii üld-, kutse- kui kõrgkoolides, et kujundada koolilõpetajates ettevõtlikku hoiakut, parandada ettevõtluse alaseid teadmisi ja oskusi ning pikemas perspektiivis aidata seeläbi kaasa Eesti arengule.

09.10.2015 Indrek Ulst on noor ettevõtja 2015

President Toomas Hendrik Ilves kuulutas eile hilisõhtul toimunud Eesti parimate ettevõtete auhinnagalal välja noore ettevõtja 2015, kelleks on Indrek Ulst, ettevõttest Mooncascade OÜ. Konkursil kandideeris 21 ettevõtlikku inimest ning nominendid olid lisaks Indrek Ulstile Siim Nellis ettevõttest Huum ja Alissa Vassilkova ettevõttest Alfred &Partners.

08.10.2015 Aasta ettevõte 2015 on Kodumaja

07.10.2015 Keelustatakse perilla aldehüüdi kasutus toidus

28.09.2015 Estonian Export Directory 2016 - avalda väljaandes oma ettevõtte andmed!

22.09.2015 Euroopa Kohtu hinnangul võib tööle mineku ja tuleku aeg olla tööaja osaks

Euroopa Kohus tegi 10. septembril asjas nr C-266/14 otsuse, milles leidis, et aeg, mis kulub töötajatel, kel puudub fikseerimata töökoht, minekuks kodust esimese kliendini ning viimase kliendi juurest koju, tuleb arvestada tööaja hulka.

22.09.2015 Kaubanduskoda võtab tööle turunduse projektijuhi

17.09.2015 Kaubanduskoja juhatus: tahame näha ülikoolide panust spetsialistide koolitamisel Eesti majandusse

Täna toimus Kaubanduskoja juhatuse koosolek, kus arutati muuhulgas Eesti Teadus- ja Arendusnõukogu initsiatiivil koostatud raportit „Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundadest“. Kaubanduskoja juhatus rõhutas üksmeelselt, et raportis välja toodud teemad on ettevõtjate jaoks äärmiselt olulised ning kajastatud peamisi probleeme on erinevad huvigrupid juba varemgi välja toonud. Samuti arvati, et raportis toodud ettepanekute analüüsimiseks ja elluviimiseks on vaja kaasata ka eksperte väljaspoolt haridussüsteemi.

14.09.2015 Äridelegatsioon Taiwani

2.-8. novembrini 2015 sõidavad Riigikogu Taiwani toetusrühma liikmed visiidile Taiwani, delegatsiooni juhib Deniss Boroditš. Ettevõtjatel on võimalus osaleda Riigikogu liikmeid saatvas äridelegatsioonis, mille programm koostatakse vastavalt delegatsioonis osalevate ettevõtete profiilidele.

02.09.2015 Mida arvate tehnoülevaataja kutsestandardi kavandist?

Kaubanduskoda ootab ettevõtjate arvamusi tehnoülevaataja (tase 5) kutsestandardi kavandi kohta.

02.09.2015 Küsitlus Euroopa Liidu ühtse turu kohta

02.09.2015 Millised on Teie hinnangul probleemid Eesti maksejõuetusõiguses?

Justiitsministeerium on ette valmistamas maksejõuetusõiguse revisjoni, mille üldisemaks eesmärgiks on Eesti maksejõuetusõiguse konkurentsivõime tõstmine. Revisjoni käigus plaanitakse välja selgitada maksejõuetusmenetluste käigus tõusetunud praktilised probleemid, hinnata, kas esineb vajadus muuta kehtivat maksejõuetusõigust ning vajadusel viia seadustesse sisse muudatused. Hetkel on revisjon ettevalmistavas etapis, st toimub probleemide kaardistamine, mille pinnalt koostatakse revisjoni lähteülesanne ning otsustatakse edasised võimalikud tegevused.

26.08.2015 Lõhna- ja maitseühendi p-menta-1,8-dien-7-aal (Perilla aldehüüd) toidus kasutamise keelustamine

Põllumajandusministeerium anna teada, et et lõhna- ja maitseühend p-menta-1,8-dien-7-aal (Perilla aldehüüd) FL-numbriga 05.117 ning CAS-numbriga 2111-75-3 on hinnatud Euroopa Toiduohutusameti poolt genotoksiliseks in vivo. Sellest lähtuvalt ei vasta nimetatud ühendi kasutamine toidus lõhna- ja maitseainete valdkonna Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 artikli 4 nõuetele kujutades ohtu inimese tervisele. Inimese tervise kaitsmise eesmärgil keelatakse Euroopa Liidus nimetatud lõhna- ja maitseühendi lisamine toitu.

26.08.2015 Maksuauk oli üle poole miljardi euro

Maksu- ja Tolliameti hinnangul oli 2013. aastal Eesti maksuauk ca 548 mln eurot. Kõige suurema osa Eesti maksuaugust ehk saamata jäänud maksutulust moodustas käibemaks – ca 301 mln eurot.

101-125 (1349)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | »»»