Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

22.02.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 22.–28. veebruar 2016

17.02.2016 Riigireform on ettevõtjate jaoks jätkuvalt teema number 1

Koja juhatuse koosolekul arutati selle üle, mida oleks vaja teha, et ettevõtlus kiiremini areneks. Riigihalduse minister Arto Aas andis ülevaate haldus- ja riigireformi seisust. Juhatuse kõige suurem ootus on viia läbi edukas riigireform, et meie riiki juhitaks oskuslikult ning eesmärgipäraselt. Rõhutati vajadust juhtida riigi kuvandit süsteemselt ning peeti ohtlikuks tutvustada Eestit maailmas ainult ühe või paari sektori kaudu. Jätkuvalt paneb ettevõtjaid muretsema tööjõu olukord, seda mitte ainult IT-sektoris, vaid laiemalt nii teenindusvaldkonnas kui ka tööstuses. Uute turgude haaramine vajab ettevõtjate hinnangul jätkuvalt riigi tuge ning veelgi jõulisemat ja laiemat riigi tutvustamist.

17.02.2016 Kaubanduskoda käis Petseris oma tegemisi tutvustamas

16. veebruaril toimus hiljuti avatud Petseri äriinkubaatoris seminar, kus tutvustati Eesti ettevõtluskliimat. Eesti majanduse hetkeseisust ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tegemistest andis ülevaate koja Tartu esinduse juhataja Toomas Hansson.

15.02.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 15.–21. veebruar 2016

12.02.2016 Kaubanduskoja liige, Brightspark OÜ, on valitud 110 parima ettevõtte sekka Euroopas

10.02.2016 Muudatused Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduses

Sotsiaalministeerium plaanib muuta Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadust. Muudatustega suurendatakse nende ettevõtete vastutust ja kohustusi, kes on Eestisse lähetatud töötaja tööandjalt tellinud teenuse või kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab. Näiteks soovitakse eelpool nimetatud ettevõtetele panna kohustus esitada Tööinspektsioonile järelevalve teostamiseks vajalikud dokumendid (nt Eestisse lähetatud töötaja tööleping või tööajakava), kui Tööinspektsioon seda nõuab.

10.02.2016 Justiitsministeerium uurib maksejõuetusõiguse kitsaskohti

Justiitsministeerium on läbi viimas maksejõuetusõiguse revisjoni, mille käigus soovitakse välja selgitada, millised on maksejõuetuõiguse praktikas kõige enam levinud probleemid ning selle pinnalt vajadusel töötada välja seadusemuudatused. Praeguseks on ministeerium koostanud revisjoni lähteülesande projekti, milles kaardistatakse valdkonnad, mida revisjoni käigus lähemalt analüüsida soovitakse. Projekti kohaselt on revisjoni keskmes füüsilise ja eraõigusliku juriidilise isiku maksejõuetuse ja makseraskuste ületamise ja vältimise regulatsioon. Uut seadustikku revisjoni läbiviimise järel koostada ei plaanita, vajadusel muudetakse olemasolevaid õigusakte.

08.02.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 8.–14. veebruar 2016

04.02.2016 Mait Paltsi kommentaar alkoholiseaduse kooskõlastamata jätmise kohta

03.02.2016 Välisinvestoreid takistavad iganenud piirangud

Kaubanduskoda esitas Siseministeeriumile ettepanekud, mis aitaksid Eesti konkurentsivõimet kasvatada ja suurendada investeeringuid. Praegune välismaalaste seadus on just ettevõtluse ja investeeringute soodustamise koha pealt liiga bürokraatlik ja see vajab uuendamist, leidis kaubanduskoja juht Mait Palts. „Paarkümmend aastat tagasi seatud piirangud ei ole täna enam põhjendatud. Turvareeglid peavad kehtima igal juhul, kuid tarbetud ja kunstlikud piirangud tuleb kaotada. Esitatud ettepanekud aitavad kokku hoida nii ettevõtjate kui riigi kulusid ning muuta Eesti atraktiivsemaks investeeringutele ning ettevõtlikele inimestele“, lisas Palts.

02.02.2016 Töötukassa tunnustas kaubanduskoja liikmeid

Meil on hea meel teatada, et töötukassa eelmise aasta parimate koostööpartnerite seas olid mitmed tublid kaubanduskoja liikmed.

01.02.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 1.–7. veebruar 2016

29.01.2016 Et nullbürokraatiast ei kujuneks nullimäng

Mida teha, et nullbürokraatiast ei saaks nullimäng? Kuidas hoida ettevõtlike inimeste motivatsiooni, kes ka tegelikult üritavad midagi muuta?

27.01.2016 1. veebruarist tõusevad kütuseaktsiisid

Esmaspäeval tõstetakse bensiini aktsiisimäära 10% ning diisli aktsiisimäära 14% võrra. Selle tulemusena kallineb bensiini hind ca 5 senti ning diisel 6,6 senti.

25.01.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 25.–31. jaanuar 2016

25.01.2016 Kaubanduskoja arvamus e-sigarettide maksustamise kohta

Kaubanduskoda esitas Rahandusministeeriumile oma arvamuse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse (VTK) kohta. Esitasime oma seosukohad e-sigarettide maksustamise ning sigarettide ja sigarillode aktsiisimäära muudatuste kohta.

20.01.2016 Tegime täiendavad ettepanekud tasutud maksude avaldamiseks

Kaubanduskoda esitas Rahandusministeeriumile ettepaneku avalikustada käibemaksukohustuslase poolt deklareeritud maksustava käibe suurus ning ettevõtte juures tööd tegevate isikute arv. Leiame, et teabe avaldamine annab suurema läbipaistvuse ning aitab tagada ausat konkurentsi. Samuti annab deklareeritud maksustatava käibe summa avaldamine avalikkusele hea ettekujutuse, milline on ettevõtja poolt antav lisandväärtus ühiskonna arengusse panustamisel. Praeguseks ongi meie ettepanek lisatud maksukorralduse seaduse muutmise eelnõusse ning eelnõu kohaselt hakatakse teavet käibe ning töötajate arvu kohta avaldama Maksu-ja Tolliamet koduleheküljel iga kvartali kaupa.

18.01.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 18.–24. jaanuar 2016

18.01.2016 Mait Palts: kool ja ettevõtja koos

Kelle ülesanne on tagada, et noortel tekiks töömaailmast adekvaatne pilt? Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts kirjutab tänases Postimehes, kuidas võiksid koolid ettevõtjatega koostööd teha.

13.01.2016 Kaubanduskoda toetab ideed lisada ettevõtjapäev lipupäevade hulka

Saatsime Riigikantseleile oma arvamuse seoses ettevõtjapäeval Eesti lipu heiskamisega.

13.01.2016 Mida tuleb muuta välismaalaste seaduses?

Kaubanduskoda esitab jaanuari lõpus siseministeeriumile oma ettepanekud, kuidas muuta välisspetsialistide ja välisinvestorite Eesti elamisloa taotlemise ja pikendamise protsessi lihtsamaks.

13.01.2016 Kaubanduskoda ei toeta suhkrumaksu kehtestamist

Kaubanduskoda on vastu sotsiaalministeeriumi plaanile kaaluda suhkrumaksu kehtestamist, sest see on ebaefektiivne meetod vähendamaks „ebatervisliku“ toidu tarbimist. Seda on kinnitanud ka teiste riikide kogemus. Näiteks Soome tühistab suhkrumaksu 2017. aasta algusest.

12.01.2016 Investeeringud töötajate tervisesse on sama olulised kui seadmetesse - miks maksustada neid erinevalt?

Kaubanduskoja poliitika- ja õigusosakonna juhataja Marko Udras osales koosolekul Rahandusministeeriumis, kus arutati tööandja tervise- ja spordikulude erisoodustusmaksu vabastamise teemat. Kaubanduskoja hinnangul võiks erisoodustusmaksust vabastada teatud piirmäära ulatuses (nt kuni 50 eurot kuus) need kulud, mis on seotud töötajate spordiharrastuste toetamisega või muu teenuse tarbimisega, mis on suunatud tervise edendamisele.

11.01.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 11.–17. jaanuar 2016

06.01.2016 E-arveldamine peab olema väikeettevõtja jaoks tasuta

2015. aasta lõpus esitasime Rahandusministeeriumile arvamuse raamatupidamise seaduse muudatuste kohta, mis puudutavad e-arvete kasutuselevõttu. Täpsemalt peavad raamatupidamiskohustuslased alates 2017. aasta 1. jaanuarist esitama riigile üksnes e-arveid ning juba 2016. aasta 1. juunist ei või avalik sektor keelduda talle esitatud e-arvete vastuvõtmisest. 

101-125 (1395)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | »»»