Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

01.02.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 1.–7. veebruar 2016

29.01.2016 Et nullbürokraatiast ei kujuneks nullimäng

Mida teha, et nullbürokraatiast ei saaks nullimäng? Kuidas hoida ettevõtlike inimeste motivatsiooni, kes ka tegelikult üritavad midagi muuta?

27.01.2016 1. veebruarist tõusevad kütuseaktsiisid

Esmaspäeval tõstetakse bensiini aktsiisimäära 10% ning diisli aktsiisimäära 14% võrra. Selle tulemusena kallineb bensiini hind ca 5 senti ning diisel 6,6 senti.

25.01.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 25.–31. jaanuar 2016

25.01.2016 Kaubanduskoja arvamus e-sigarettide maksustamise kohta

Kaubanduskoda esitas Rahandusministeeriumile oma arvamuse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse (VTK) kohta. Esitasime oma seosukohad e-sigarettide maksustamise ning sigarettide ja sigarillode aktsiisimäära muudatuste kohta.

20.01.2016 Tegime täiendavad ettepanekud tasutud maksude avaldamiseks

Kaubanduskoda esitas Rahandusministeeriumile ettepaneku avalikustada käibemaksukohustuslase poolt deklareeritud maksustava käibe suurus ning ettevõtte juures tööd tegevate isikute arv. Leiame, et teabe avaldamine annab suurema läbipaistvuse ning aitab tagada ausat konkurentsi. Samuti annab deklareeritud maksustatava käibe summa avaldamine avalikkusele hea ettekujutuse, milline on ettevõtja poolt antav lisandväärtus ühiskonna arengusse panustamisel. Praeguseks ongi meie ettepanek lisatud maksukorralduse seaduse muutmise eelnõusse ning eelnõu kohaselt hakatakse teavet käibe ning töötajate arvu kohta avaldama Maksu-ja Tolliamet koduleheküljel iga kvartali kaupa.

18.01.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 18.–24. jaanuar 2016

18.01.2016 Mait Palts: kool ja ettevõtja koos

Kelle ülesanne on tagada, et noortel tekiks töömaailmast adekvaatne pilt? Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts kirjutab tänases Postimehes, kuidas võiksid koolid ettevõtjatega koostööd teha.

13.01.2016 Kaubanduskoda toetab ideed lisada ettevõtjapäev lipupäevade hulka

Saatsime Riigikantseleile oma arvamuse seoses ettevõtjapäeval Eesti lipu heiskamisega.

13.01.2016 Mida tuleb muuta välismaalaste seaduses?

Kaubanduskoda esitab jaanuari lõpus siseministeeriumile oma ettepanekud, kuidas muuta välisspetsialistide ja välisinvestorite Eesti elamisloa taotlemise ja pikendamise protsessi lihtsamaks.

13.01.2016 Kaubanduskoda ei toeta suhkrumaksu kehtestamist

Kaubanduskoda on vastu sotsiaalministeeriumi plaanile kaaluda suhkrumaksu kehtestamist, sest see on ebaefektiivne meetod vähendamaks „ebatervisliku“ toidu tarbimist. Seda on kinnitanud ka teiste riikide kogemus. Näiteks Soome tühistab suhkrumaksu 2017. aasta algusest.

12.01.2016 Investeeringud töötajate tervisesse on sama olulised kui seadmetesse - miks maksustada neid erinevalt?

Kaubanduskoja poliitika- ja õigusosakonna juhataja Marko Udras osales koosolekul Rahandusministeeriumis, kus arutati tööandja tervise- ja spordikulude erisoodustusmaksu vabastamise teemat. Kaubanduskoja hinnangul võiks erisoodustusmaksust vabastada teatud piirmäära ulatuses (nt kuni 50 eurot kuus) need kulud, mis on seotud töötajate spordiharrastuste toetamisega või muu teenuse tarbimisega, mis on suunatud tervise edendamisele.

11.01.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 11.–17. jaanuar 2016

06.01.2016 E-arveldamine peab olema väikeettevõtja jaoks tasuta

2015. aasta lõpus esitasime Rahandusministeeriumile arvamuse raamatupidamise seaduse muudatuste kohta, mis puudutavad e-arvete kasutuselevõttu. Täpsemalt peavad raamatupidamiskohustuslased alates 2017. aasta 1. jaanuarist esitama riigile üksnes e-arveid ning juba 2016. aasta 1. juunist ei või avalik sektor keelduda talle esitatud e-arvete vastuvõtmisest. 

05.01.2016 Kutsume ettevõtjaid osalema e-ekspordi uuringus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel on käimas uuring Eesti e-ekspordi edendamise võimaluste kohta. Uuringu eesmärk on välja selgitada e-eksporti takistavad probleemid ja sellega seonduvad väljakutsed ning hinnata riigipoolse sekkumise vajadust e-ekspordi arendamisel. Selle uuringu tulemusena valmivad konkreetsed ettepanekud meetmeteks, mille rakendamine on avaliku sektori pädevuses ja mis aitaksid kaasa e-ekspordi kasvule. Uuringu läbiviijaks on Poliitikauuringute Keskus Praxis.

18.12.2015 Innovatiivsete toodetega ÜRO tehnoloogiamessile

ÜRO hankeüksus kutsub kandideerima oma toodetega 2016. aasta aprillis toimuvale ÜRO tehnoloogia näitus-messile. Toodetega tulevad messile tutvuma rahuvalveoperatsioonide spetsialistid ja teised ÜRO hankeeksperdid. Näitusel osalemiseks tuleb edukalt läbida konkurss, kuhu palutakse esitada pakutava toote tehniline informatsioon ja ettevõtte kontaktisiku andmed hiljemalt 01.03.2016. Messile valitud kandidaadid selguvad märtsi lõpuks 2016.

16.12.2015 Uuest aastast jõustuvad olulised seadusemuudatused

14.12.2015 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 14.–20. detsember 2015

09.12.2015 Juriidilisest isikust võlglaste nimekirja avalikustamine koos juhatuse liikmete nimedega

Andmekaitse Inspektsioon on täiendanud oma maksehäirete avaldamise juhist osas, mis puudutab juriidilise isiku võlgnevuse seostamist juhatuse liikmega.

09.12.2015 Esitasime Rahandusministeeriumile lisaettepanekud halduskoormuse vähendamiseks

Pärast eelmise nädala uudist, et saatsime Rahandusministeeriumile nullbürokraatia projekti kohta 59 ettepanekut, laekus kaubanduskojale veel ettepanekuid selle kohta, kuidas oleks võimalik ettevõtja halduskoormust vähendada.

09.12.2015 Hoiatame ettevõtjaid petukirjade eest!

09.12.2015 Ootame liikmete tagasisidet masinloetavate arvete kasutusele võtmise kohta

07.12.2015 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 7.-13. detsember 2015

30.11.2015 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 30. november–6. detsember 2015

27.11.2015 Kaubanduskoja arvamus ettevõtluse tugistruktuuride kohta

101-125 (1384)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | »»»