Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

05.08.2014 Isikliku sõiduauto kasutamisest töösõitudeks

1. septembril jõustuvad tulumaksuseaduses kaks olulist muudatust seoses isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitamisega.

15.07.2014 Kuidas saada juurdepääs töötamise registrile e-maksuametis?

1. juulil alustas tegevust töötamise register ning nüüd peavad tööandjad kandma töötamise registrisse kõik tööd tegevad isikud, sh võlaõigusliku lepingu (nt käsundusleping, töövõtuleping) alusel töötavad isikud. Seoses töötamise registri käivitumisega on ettevõtjad pöördunud Kaubanduskoja poole peamiselt küsimusega, kuidas saada juurdepääs töötamise registrile e-maksuametis/e-tollis.

19.06.2014 1. juulist olulised muudatused majandustegevuse registris

1. juulist 2014 jõustub uus majandustegevust reguleeriv seadus − majandustegevuse seadustiku üldosa seadus.

18.06.2014 Kaubanduskoda Arvamusfestivalil!

Tule kuula inspireerivaid ettevõtlusteemasid Arvamusfestivalil, 15. ja 16. augustil Paides! Kahe päeva jooksul toimuvad ettevõtluslaval mitmed huvitavad ja mõtlemapanevad arutelud.

18.06.2014 Keskkonnahoidliku tootearendusega (ökodisainiga) konkurentsivõimelisemaks

18.06.2014 Korduma kippuvad küsimused töötamise registri kohta

Alates 1. juulist peavad tööandjad hakkama haigekassa registri asemel töötajate andmeid esitama uude töötamise registrisse, mis asub e-maksuameti keskkonnas. Soovime, et üleminek uuele süsteemile oleks võimalikult lihtne, seega toome välja peamised korduma kippuvad küsimused ja anname neile vastused.

18.06.2014 Ootame ettevõtjate tagasisidet USA turule sisenemise teemal

18.06.2014 EURES kui unistuste tööportaal

Alljärgnev tugineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu ettepanekul, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni,  ja EMSK arvamusele selle kohta.

18.06.2014 Juulist jõustuvad mitmed ettevõtjatele olulised õigusaktid

Oleme iga aasta enne jaanipäeva koostanud ülevaate 1. juulil jõustuvatest õigusaktidest, mis on ettevõtjate jaoks olulisemad. Erandiks ei ole ka käesolev aasta.
Juuli esimesel päeval jõustub üle 250 seadusemuudatust, kuid suurem osa neist ei mõjuta märkimisväärselt ettevõtjate igapäevaelu. Olulisemateks muudatusteks on töötamise registri käivitumine ning majandustegevuse registri (MTR) uuendamine, mis toob kaasa muudatusi ettevõtete majandustegevuse registreerimise ja tegevuslubade taotlemise osas. Järgnevalt toome teieni kokkuvõtte 1. juulil jõustuvatest tähtsamatest õigusaktidest.

17.06.2014 Kaubanduskoda küsib Teie arvamust ümbrikupalkade teemal

16.06.2014 Austria ärifoorum 30. juunil

11.06.2014 Küsime arvamust: kas kulupõhised kohtutäituri tasud muudaksid täitemenetluse tõhusamaks?

Justiitsministeerium on välja töötanud kohtutäituri seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise eelnõu, millega muudetakse kohtutäituri tasutamise põhimõtteid. Antud seaduse muudatustele eelnes ka põhjalik väljatöötamiskavatsus.

11.06.2014 Küsime ettevõtjate arvamust tarbijakaitseseaduse eelnõu kohta

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja töötanud uue tarbijakaitseseaduse eelnõu, millega tehakse olulisi muudatusi tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise reeglites ning kaasajastatakse muid norme, mis on ajale jalgu jäänud. Eelnõuga säilitatakse täna kehtiva seaduse praktikas hästi toimivad põhimõtted.

04.06.2014 Alkoholi aktsiisimäärade ootamatu tõus võib olla põhiseadusega vastuolus

Kaubanduskoda kahtleb, kas Rahandusministeeriumi kavatsus tõsta alkoholi aktsiisimäärasid on põhiseadusega kooskõlas. Nimelt plaanib Rahandusministeerium asendada järgmisteks aastateks planeeritud 5%-list alkoholi aktsiisimäära tõusu 15%-lise tõusuga 2015. aastal ja 10%-lise tõusuga järgneval kolmel aastal. Aktsiisimäärade tõstmise eesmärk on suurendada riigieelarve tulusid ja vähendada alkoholi tarbimist.

02.06.2014 Unistused ellu! uudised

28.05.2014 Ettevõtjad tegid ettepaneku kartellikokkulepped dekriminaliseerida

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja tööandjate keskliit tegid ettepaneku dekriminaliseerida karistusseadustiku § 400, mis käsitleb konkurentsi kahjustavaid kokkuleppeid, otsuseid ja kooskõlastatud tegevust.

28.05.2014 Maksud avalikuks - ettepanekud leidsid toetust

27.05.2014 Ettevõtjatel valmisolek kooliga kogemusi jagada

Neljapäeval, 22. mail toimus ettevõtete koostöövõrgustiku „Unistused ellu!“ kevadseminar „Kuidas muuta loodus- ja reaalainete õppimist elulähedasemaks?“. Seminar korraldati Eesti Teadusagentuuri, Haridus – ja Teadusministeeriumi ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koostöös.

27.05.2014 Põllumajandusministeerium soovib täpsustada jätkupiimasegu koostisnõudeid

27.05.2014 Küsime ettevõtjate arvamust käibedeklaratsiooni lisa vormi kohta

Rahandusministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks käibedeklaratsiooni lisa vormi (KMD INF), millega kohustatakse ettevõtteid esitama Maksu- ja Tolliametile täiendavaid andmeid arvete kohta.

26.05.2014 Kaubanduskoda küsib ettevõtjate arvamust arvestusala arengute kohta

26.05.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 26. mai –1. juuni

23.05.2014 1000euroste arvete seaduse pärast kannatavad ausad

21.05.2014 Ettevõtjad: pea kõik plaanitavad muudatused kiirlaenuturu reguleerimiseks on positiivsed

21.05.2014 Küsime ettevõtjate arvamust isikliku mobiilse seadme töökeskkonnas kasutamise juhise kohta

Andmekaitse Inspektsioonil on valmimas juhis, mis annab soovitusi tööandjale ja töötajale, mida silmas pidada, kui töötaja kasutab tööülesannete täitmiseks isiklikku mobiilset seadet, näiteks nutitelefoni või tahvelarvutit.

101-125 (1180)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | »»»