Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

17.04.2014 Ühispöördumine sõiduautode maksustamise teemal

Täna saatsid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tööandjate Keskliit ning Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit ühise pöördumise Riigikogule, kus tehti ettepanek ühtse töögrupi loomiseks, kes kujundaks tuleviku tarbeks antud teemal töötavad lahendused.

16.04.2014 Pärnu ettevõtjad kohtusid Kaja Kallasega

15. aprillil kohtusid Pärnumaa ettevõtjad Kaubanduskoja ärihommikusöögil Rannahotellis Riigikogu majanduskomisjoni esimehe Kaja Kallasega. Jutuks oli seadusloome ja eetika Riigikogus, samuti haldusreform ja aktuaalsed päevapoliitilised küsimused.

16.04.2014 Kaubanduskoja kommentaar Postimehes ilmunud EASi toetusi puudutava artikli selgituseks

14.04.2014 Kaubanduskoja juhatuse esimehe kõne Kevadballil

11.04.2014 Norra-Eesti äriseminar: kohaliku keele oskus tagab edu Norra turul

Kaubanduskoja korraldatud Eesti-Norra majandusteemalisel foorumil tõdeti, et ettevõtlusaktiivsus Eesti ja Norra vahel on väga kõrge. Kõik me teame edukaid Eesti puitmajatootjaid, kes on Norras kanda kinnitanud, kuid ka paljud teised sektorid tegutsevad seal aktiivselt – tehnoloogia-, metalli- ja tekstiilitööstus.

10.04.2014 Kaubanduskoda otsib oma meeskonda toimekat rahvusvaheliste suhete projektijuhti

09.04.2014 Majandustegevuse õiguslik raamistik Riigikogus esimesel lugemisel

Eile, 9. aprillil oli Riigikogu majanduskomisjonis esimesel lugemisel majandustegevuse õiguslik raamistik. 1. juulist 2014 jõustuva Majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega (MsÜS) koondatakse majandustegevust reguleerivate õigusaktid kokku ühte seadusesse. Eelnõuga soovitakse parandada eri õigusaktide muutmistega tekkinud ebakõlad ning luua parem õigusselgus ja teha ettevõtjatele tegutsemine lihtsamaks ja vähem bürokraatlikuks.

09.04.2014 Küsime liikmete arvamust uue riigihangete seaduse kohta

Rahandusministeerium on välja töötamas uut riigihangete seadust. Konsultatsioonides osalemiseks soovime kuulata ka meie liikmete arvamusi. Praeguseks oleme jõudnud erinevate väiksemate teemadeni.

09.04.2014 Küsime ettevõtjate arvamust Euroopa Komisjoni maksejõuetuse soovituse eelnõu kohta

Euroopa Komisjon on töötanud välja soovituse äritegevuse ebaõnnestumist ja maksejõuetust käsitleva uue lähenemisviisi kohta. Justiitsministeerium on seetõttu välja töötamas Eesti seisukohti ning on pöördunud muuhulgas ka Kaubanduskoja poole arvamuse avaldamiseks.

08.04.2014 Küsime Teie arvamust: ettevõtluskeskkonna õigusprobleemide küsitlus

07.04.2014 Arbitraažialaste uurimustööde konkurss

Eesti Kaubanduskoja Arbitraažikohtu nõukogu kuulutab välja õigusalase uurimustöö konkursi kõrgkooli tudengitele ning õppejõududele. Uurimustöö teema on „Alaliselt tegutsevate vahekohtute tegevuse õiguslik regulatsioon Euroopa Liidu riikides. Ettepanekud Eesti osas.“

01.04.2014 Küsime ettevõtjate arvamust võlgade sissenõudmiskuludele piirmäära kehtestamise idee kohta

Justiitsministeerium soovib kehtestada võlgade sissenõudmiskulude suurusele konkreetse piirmäära, kui võlgnikuks on tarbija ning keelata sissenõudmiskulude kokkulepped tarbijakrediidilepingute korral.

01.04.2014 Küsime ettevõtjate arvamust krediidi kulukuse ülempiiri langetava eelnõu kohta

Justiitsministeerium on välja töötanud eelnõu, millega soovitakse kehtestada ülempiir tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määrale ning keelata tarbijaga sõlmitud lepingust tulenevate vaidluste lahendamine vahekohtus.

31.03.2014 Usbekistani visiit tõi ettevõtjatele koostöölepped

Läinud nädalal saatis Eesti Vabariigi välisministrit tema visiidil Usbekistani Kaubanduskoja korraldatud ettevõtjate delegatsioon.

26.03.2014 Kaubanduskoda: ettevõtluse ja ekspordi teemaga suunatult tegelemine on oluline

Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts peab Postimehele antud kommentaaris ettevõtluse ja rahvusvahelistumise teema eraldi rõhutamist väga tähtsaks, kuid eraldi ettevõtlus- ja väliskaubandusministri koha loomise vajalikkust on tema sõnul raske hinnata.

25.03.2014 Ettevõtluse toetamist tuleb tunnustada

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on teinud ettepaneku kohalike omavalitsuste tulubaasi muutmiseks, et innustada neid kaasa aitama ettevõtluse arengule ja töökohtade loomisele. Plaani järgi võiks praegu elukoha järgi omavalitsustele laekuv üksikisiku tulumaks edaspidi olla jaotatud elu- ja töökoha vahel võrdselt.

24.03.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 24. – 30. märts

24.03.2014 Äridelegatsiooni kommentaarid Poola visiidist

20.03.2014 Kutsume ettevõtjaid osalema intellektuaalse omandi kaitset puudutavas uuringus

Euroopa Komisjoni algatusel viiakse läbi uuringut, mille eesmärgiks on kaardistada ettevõtjate kogemusi intellektuaalomandi õiguste rakendamisel väljaspool Euroopa Liitu.

19.03.2014 Küsime ettevõtjate arvamust alltöövõtjate regulatsiooni kohta

Rahandusministeerium on välja töötamas uut riigihangete seadust. Konsultatsioonides osalemiseks soovime kuulata ka meie liikmete arvamusi. Praeguseks teemaks on alltöövõtjate regulatsioon.

17.03.2014 Ettevõtjad koos presidendiga Poolas

Sel nädalal saadab 23liikmeline ettevõtjatest koosnev äridelegatsioon Eesti Vabariigi Presidenti ja proua Evelin Ilvest ametlikul visiidil Poola Vabariiki. Delegatsioonis on mitmeid IT-ettevõtjaid, esindatud on ka piirkondlikud ettevõtjaid, näiteks plasttoodete ja puitmaterjalide tootjad, põllumajandussektor jpm. Visiit kestab 20. märtsini ning kolme päeva jooksul saavad meie ettevõtjad kokku sealsete võimalike koostööpartneritega oma valdkonnas. Komapäeval toimub Eesti-Poola äriseminar ning peale seda toimuvad firmadevahelised kohtumised.

12.03.2014 Kaubanduskoja ettepanek omavalitsuste ettevõtlusaktiivsuse parandamiseks

05.03.2014 Ettevõtjad hakkavad testima uut töötamise registreerimise lahendust

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kutsel tutvustas Maksu- ja Tolliamet ettevõtjatele loodavat töötamise registreerimise tehnilist lahendust. Lepiti kokku, et Kaubanduskoja liikmed hakkavad osalema uue keskkonna testimises.

05.03.2014 Ehitusvaldkonnaga seonduvad tasuta juhendmaterjalid on nüüdsest kättesaadavad Standardikeskuse kodulehelt

Teavitame ettevõtjaid uut tüüpi ehitusvaldkonnaga seonduvatest tasuta juhendmaterjalidest, milleks on Eesti Standardikeskuse juhendmaterjalid ja mis on leitavad siit »

26.02.2014 Kavandatavad muudatused riigihangete regulatsioonides

Euroopa Parlament kiitis 15. jaanuaril heaks kolm uut riigihangete direktiivi. Direktiivide üle võtmiseks on liikmesriikidel aega 24 kuud. Sellega seoses töötab Rahandusministeerium välja uut riigihangete seaduse eelnõud.

101-125 (1133)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | »»»