Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

29.08.2016 Levimas on uus petuskeem

Viimasel ajal on sagenenud juhused, kus ettevõtte finantsjuht või raamatupidaja saab oma kolleegi nime alt kirja palvega saata kiiremas korras suur summa Suurbritannia pangakontole. Kaubanduskoda hoiatab, et tegemist on petukirjadega ja enne tegutsema asumist tasub kirja saatnud kolleegi või koostööpartneriga ühendust võtta ja uurida, kas palve on ikka tema saadetud.

29.08.2016 Parima tööstusmaastiku auhinna said lausa kaks ettevõtet

Eile tunnustas president Toomas Hendrik Ilves „Eesti kaunis kodu 2016“ laureaate. Sel korral läks parima tööstusmaastiku kategooria auhind lausa kahele laureaadile: OÜ NARMA vaibavabrik Lihula linnas Raudtee tänaval ja Koidula raudteepiirijaam Matsuri külas Värska vallas Põlvamaal.

29.08.2016 Uus Ärihooaeg on avatud

Laupäeval avas kaubandus-tööstuskoda koos oma liikmete ja koostööpartneritega uue ärihooaja meeleoluka vabaõhuüritusega Lennusadamas.

26.08.2016 Ettevõtteid oodatakse Ida-Virumaale

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus kutsuvad Eesti tootmisettevõtteid ärihommikusöögile, kus tutvustatakse Ida-Virumaa võimalusi laienemist kavandavatele firmadele.

25.08.2016 Millist mõju avaldab Brexit Eesti ettevõtjatele?

Brexit ja selle tagajärjed on olnud üks viimase kahe kuu peamisi arutlusteemasid nii meedias, töökeskkondades kui sõprade seltsis. Aga mis siis ikkagi saab, kui saabub see päev, mil Ühendkuningriik pole enam Euroopa Liidu liige? Ilmselt ei oska täpseid vastuseid anda veel keegi, küll aga võib juba praegu nii mõndagi ette aimata. Kaubanduskoda pani kirja võimalikud stsenaariumid, mis võivad hakata Eesti ettevõtjaid ja ettevõtlust otseselt või kaudselt mõjutama.

25.08.2016 Käibemaksusumma ja töötajate arv tehakse avalikuks

Sel nädalal andis rahandusministeerium teada, et saadab kooskõlastusringile maksukorralduse seaduse eelnõu, milles on varasema versiooniga võrreldes võetud arvesse ka kaubanduskoja ettepanekud. Parandatud eelnõu eesmärk on muuta ettevõtete tegevus läbipaistvamaks ning tagada aus konkurents.

24.08.2016 Ärme unusta Via Balticat!

Viimase aja arengud ning uudised transpordi ja logistika vallas on olnud Pärnumaa jaoks rõõmustavad. Edenevad kokkulepped Euroopa Komisjoni ja Balti riikide vahel Pärnut läbiva Rail Baltica raudtee rajamiseks, kesklinna sadamas käib Pärnu sadama reisijatekai ehitus kruiisilaevade vastuvõtuks. Hiljuti tuli Pärnu linnapealt teade, et riigi poolt võib osutuda võimalikus 13 miljoni euro eraldamine Pärnu lennuvälja rekonstrueerimiseks, et see vastaks lennunduse nõuetele. Kõik need arengud aitavad Pärnut ja Pärnumaad maailmale avatumaks ja kättesaadavamaks teha, mis on järjest enam globaliseeruvas ja konkurentsitihedamas maailmas üliolulise tähtsusega.

18.08.2016 Arvamused Arvamusfestivalilt

12. augustil korraldasime koos Õpetajate Liidu ja Ettevõtliku Kooliga Arvamusfestivalil arutelu „Kas lapstööjõu soodustamine või samm parema tuleviku suunas?“, kus rääkisime sellest, kas ja kuidas saaksime noori paremini tulevaseks tööeluks ette valmistada.

18.08.2016 Vanemahüvitiste ja –puhkuste süsteemi plaanitakse muuta paindlikumaks

Sotsiaalministeerium soovib teha mitmeid olulisi muudatusi vanemahüvitiste ja vanemapuhkuste korras, et luua peredele paindlikumad võimalused puhkuste ja hüvitiste kasutamiseks.

17.08.2016 Kutsume vastama majandusküsitlusele

Kaubanduskoda korraldab koostöös Euroopa Kaubanduskodade Assotsiatsiooniga (Eurochambres) küsitlust, millega soovitakse hinnata ettevõtjate kindlustunnet järgmise aasta osas. Küsitluses uuritakse Eesti-sisese müügi, ekspordi, töötajate arvu, investeeringute ning üldise majanduskeskkonna kohta.

15.08.2016 President Ilvese toetusel algab konkurss noore ettevõtja preemiale

Täna algas konkurss noore ettevõtja preemiale, mida annavad välja Swedbank ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. 5000 euro suurusele preemiale oodatakse kandideerima kuni 30-aastaseid Eesti ettevõtjaid. Algatust toetab president Toomas Hendrik Ilves. Preemia antakse üle 13. oktoobril toimuval Eesti parimate ettevõtete auhinnagalal.

10.08.2016 Kas lapstööjõu soodustamine või samm parema tuleviku suunas?

Tihti heidetakse meie haridussüsteemile ette õpilaste kasinaid praktilisi oskusi, näiteks ajaplaneerimine, suhtlemine, tööharjumused, probleemide lahendamine, eneseväljendus. Need on oskused, mis on „päris maailmas“ hakkamasaamiseks väga olulised. Üheksanda klassi lõpus seisab noor oluliste valikute ees: kas jätkata gümnaasiumis, minna kutsekooli või siseneda tööturule. Kui noor ei ole varem saanud süsteemset karjääriõpet, puutunud kokku tööeluga ega oska koolis õpitud teooriat kasutada praktikas, siis millele tuginedes saab ta teha teadlikke valikuid? Kas iga noor võiks omada esimest töökogemust juba põhikooli lõpuks? Kes selle eest peaks vastutama, kas kool, lapsevanemad, noor ise või tulevased tööandjad?

08.08.2016 Kaubanduskoda otsib toimekat inimest meie teenuseid arendama

08.08.2016 Mis on Euroopa Liidus valesti?

Sellele küsimusele saab vastuse tuletada mõttekoja Lighthouse Europe ühest Euroopa Liidu (EL) riikide konkurentsivõimet puudutavast uuringust, mille tellis EMSK (Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee) tööandjate rühm. Nimelt toob uuringus olev riikide SKPsid võrdlev skeem selgelt välja ELi poliitika(te) peamise probleemi – see (need) ei sobi päris täpselt mitte ühelegi riigile. Ka siis, kui seda skeemi mõttes paigutada muudele valdkondadele peale riikide konkurentsivõime. Miks?

28.07.2016 Tööandjad saavad paremad võimalused töötajate tervisesse panustamiseks

Rahandusministeerium on välja töötanud muudatused, mis soodustavad tööandjate poolt töötajate tervise heaks investeerimist. Täpsemalt plaanitakse tööandjal võimaldada maksuvabalt hüvitada või tasuda teatud kulud, mis on mõeldud töötajate tervise edendamiseks. Sellised kulud hõlmavad osavõtutasusid avalikest spordiüritustest, spordirajatiste regulaarse kasutamisega seotud kulusid ning olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks vajalikke kulusid, samuti kulusid taastusravi teenustele. Kulude maksuvaba hüvitamise piirmäär ühe töötaja kohta on kuni 100 eurot kvartalis ehk 400 eurot aastas. Tööandjal ei teki kohustust kulusid hüvitada, kuid muudatustega antakse tööandjale selleks võimalus erisoodustusmaksu tasumise kohustuseta. Maksuvabastust ei saa üle kanda ühelt töötajalt teisele ega teistesse arvestusperioodidesse.

28.07.2016 Suurinvestorid ei peaks kuuluma sisserände piirarvu sisse

Riigikogus on arutlusel välismaalaste seaduse muutmise eelnõu, millega muuhulgas täiendatakse nimekirja inimestest, keda tulevikus ei arvestata elamisloa saajate piirarvu sisse. Kaubandus-tööstuskoja hinnangul tuleks välismaalaste sisserände piirarvust välja arvata ka kolmandatest riikidest tulevad suurinvestorid, kes investeerivad Eestisse vähemalt miljon eurot ja kellel oleks eelnõu järgi õigus taotleda elamisluba.

27.07.2016 Kaubanduskoda otsib hea analüüsioskusega juristi

22.07.2016 Riigi ettepanek mõjub hävitavalt vahekohtute tegevusele

Justiitsministeerium on välja töötanud seaduse muudatuse, millega tahetakse Eestis ka alaliselt tegutsevate vahekohtute otsuseid hakata tulevikus tavakohtu poolt täidetavaks tunnistama. Koda ei toeta ministeeriumi kavatsust, mis ei lahendaks tänaseid probleeme, kuid kahjustaks oluliselt tegutsevate vahekohtute olukorda ja kasvataks riigi kulusid. Koda on olnud seisukohal, et alaliste vahekohtute toimimisele võib ja tuleks seada konkreetsemad reeglid. Alternatiivina tegi koda ettepaneku kehtestada tunnustamise nõue vaid vaidluste puhuks, kus üheks osapooleks on tarbija kui nõrgem pool, kuid ettevõtjate kui äris võrdsete poolte vaheliste vaidluste puhul jätta reeglid endisteks.

22.07.2016 Töötaja väärib ka karistust

Mis on vahet Võrumaa käänulistel metsateedel lahtise turvavööga kihutajal ja viiekordse maja viilkatuse remontijal, kes ei kasuta turvarakmeid? Erisusi kindlasti on, kuid üks on sama – hulljulguse või lolluse tõttu saabuvast surmast võib päästa vaid õnn. Füüsikaseadused kehtivad ebaõnne korral mõlema jaoks sarnaselt ning see, kas erinevate jõudude mõju inimkehale on kokkuvõttes surmav või raskelt vigastav, on eelkõige õnne küsimus.

14.07.2016 Koda pakub infotunde Eesti majandussüsteemi vastu huvi tundvatele välisettevõtetele

14.07.2016 Kuidas saavutada kontroll vanarehvide üle?

Kaubanduskoda esitas keskkonnaministeeriumile arvamuse vanarehvide taaskasutamist puudutavate muudatuste kohta. Tänane taaskasutussüsteem ei toimi ning vajab muutmist, kuna suur hulk rehve tuuakse turule taaskasutustasu maksmata ja seetõttu puuduvad piisavad vahendid nende rehvide nõuetekohaseks käitlemiseks.

14.07.2016 Käisime külas Võru- ja Valgamaa liikmetel

Kaubanduskoda külastas 7. ja 8. juulil mitut Võru- ja Valgamaal tegutsevat liiget. Kahe päeva jooksul käisime viies ettevõttes: Kagu-Eesti Turvas, Puntmann Grupp (Kubija hotell), Antsla Inno, Valga Gomab Mööbel ja Ritsu. Külastuste eesmärk oli saada rohkem teada oma liikmete tegemistest ja käekäigust, et saaksime seeläbi neid nende tegevustes rohkem toetada.

14.07.2016 Muudatused juhendis „Vastutustundliku laenamise nõuded“

Finantsinspektsiooni soovitusliku juhendi „Vastutustundliku laenamise nõuded“ kohaselt peab krediidiandja või -vahendaja koguma tarbija krediidivõimelisuse hindamiseks teavet muu hulgas avalikest andmekogudest ja võimalusel muudest allikatest. 13.06.2016. a muudeti juhendis avalike andmekogude ja muude allikate määratlust järgmises sõnastuses:

29.06.2016 Veel on võimalus kandideerida Eesti parimaks ettevõtteks

28.06.2016 Anna teada, kui palju kasutad ettevõtte juhina digitaalseid võimalusi

101-125 (1473)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | »»»