Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

25.08.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 25.-31. august

25.08.2014 Eesti parim tööstusmaastik on Rakveres

Pühapäeval, 24. augustil tunnustati Eesti parimat tööstusmaastiku kujundajat. Auhinna pälvis AS OG Elektra 17ha suurusel maa-alal asuv tootmiskompleks, mis asub Tobia külas, Rakvere vallas, Lääne-Virumaal.

25.08.2014 Kaubanduskoja Jõhvi esinduse asukoht muutub

21.08.2014 Kaubanduskoda küsis ettevõtjatelt Venemaa sanktsioonide mõju kohta

Kaubanduskoda viis oma liikmete seas läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli selgitada välja, millist mõju on Venemaa sanktsioonid avaldanud Eesti ettevõtetele ja milline on mõju lähitulevikus. Küsitlusele vastas 153 ettevõtet.

19.08.2014 Kutsume ettevõtjaid Kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse foorumile

13.08.2014 Kaubanduskoda küsib liikmete arvamust, kas mittepõllumajanduslikud tooted vajaksid geograafilise tähise kaitset?

Geograafilised tähised näitavad kaupade pärinemist riigist või piirkonnast, kus toote eriline kvaliteet, maine või muu omadus on olulisel määral seotud selle geograafilise päritoluga, nt Marmor di Carra (marmor), Meissner Porzellan (portselan) või Vetro di Murano (klaas).

13.08.2014 Kutsume Arvamusfestivalile ettevõtlusteemadel mõtteid vahetama

13.08.2014 Ettevõtluskonkursil kandideerib üle 500 ettevõtte

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu poolt korraldatud ettevõtluskonkursil kandideerib üle 500 ettevõtte, kelle hulgast parimad kuulutatakse välja oktoobris.

06.08.2014 Kutsume osalema tasuta veebiseminaril "Ökodisain rambivalguses"

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub ettevõtjaid kuulama ökodisaini alast tasuta veebiseminari  „SPOTLIGHT ON ECO-DESIGN” (Ökodisain rambivalguses), mis toimub neljapäeval, 14. augustil 2014 kell 11.00 - 12.00 (BST) (Eesti aja järgi 13.00-14.00).

05.08.2014 Isikliku sõiduauto kasutamisest töösõitudeks

1. septembril jõustuvad tulumaksuseaduses kaks olulist muudatust seoses isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitamisega.

15.07.2014 Kuidas saada juurdepääs töötamise registrile e-maksuametis?

1. juulil alustas tegevust töötamise register ning nüüd peavad tööandjad kandma töötamise registrisse kõik tööd tegevad isikud, sh võlaõigusliku lepingu (nt käsundusleping, töövõtuleping) alusel töötavad isikud. Seoses töötamise registri käivitumisega on ettevõtjad pöördunud Kaubanduskoja poole peamiselt küsimusega, kuidas saada juurdepääs töötamise registrile e-maksuametis/e-tollis.

19.06.2014 1. juulist olulised muudatused majandustegevuse registris

1. juulist 2014 jõustub uus majandustegevust reguleeriv seadus − majandustegevuse seadustiku üldosa seadus.

18.06.2014 Kaubanduskoda Arvamusfestivalil!

Tule kuula inspireerivaid ettevõtlusteemasid Arvamusfestivalil, 15. ja 16. augustil Paides! Kahe päeva jooksul toimuvad ettevõtluslaval mitmed huvitavad ja mõtlemapanevad arutelud.

18.06.2014 Keskkonnahoidliku tootearendusega (ökodisainiga) konkurentsivõimelisemaks

18.06.2014 Korduma kippuvad küsimused töötamise registri kohta

Alates 1. juulist peavad tööandjad hakkama haigekassa registri asemel töötajate andmeid esitama uude töötamise registrisse, mis asub e-maksuameti keskkonnas. Soovime, et üleminek uuele süsteemile oleks võimalikult lihtne, seega toome välja peamised korduma kippuvad küsimused ja anname neile vastused.

18.06.2014 Ootame ettevõtjate tagasisidet USA turule sisenemise teemal

18.06.2014 EURES kui unistuste tööportaal

Alljärgnev tugineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu ettepanekul, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni,  ja EMSK arvamusele selle kohta.

18.06.2014 Juulist jõustuvad mitmed ettevõtjatele olulised õigusaktid

Oleme iga aasta enne jaanipäeva koostanud ülevaate 1. juulil jõustuvatest õigusaktidest, mis on ettevõtjate jaoks olulisemad. Erandiks ei ole ka käesolev aasta.
Juuli esimesel päeval jõustub üle 250 seadusemuudatust, kuid suurem osa neist ei mõjuta märkimisväärselt ettevõtjate igapäevaelu. Olulisemateks muudatusteks on töötamise registri käivitumine ning majandustegevuse registri (MTR) uuendamine, mis toob kaasa muudatusi ettevõtete majandustegevuse registreerimise ja tegevuslubade taotlemise osas. Järgnevalt toome teieni kokkuvõtte 1. juulil jõustuvatest tähtsamatest õigusaktidest.

17.06.2014 Kaubanduskoda küsib Teie arvamust ümbrikupalkade teemal

16.06.2014 Austria ärifoorum 30. juunil

11.06.2014 Küsime arvamust: kas kulupõhised kohtutäituri tasud muudaksid täitemenetluse tõhusamaks?

Justiitsministeerium on välja töötanud kohtutäituri seaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise eelnõu, millega muudetakse kohtutäituri tasutamise põhimõtteid. Antud seaduse muudatustele eelnes ka põhjalik väljatöötamiskavatsus.

11.06.2014 Küsime ettevõtjate arvamust tarbijakaitseseaduse eelnõu kohta

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja töötanud uue tarbijakaitseseaduse eelnõu, millega tehakse olulisi muudatusi tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise reeglites ning kaasajastatakse muid norme, mis on ajale jalgu jäänud. Eelnõuga säilitatakse täna kehtiva seaduse praktikas hästi toimivad põhimõtted.

04.06.2014 Alkoholi aktsiisimäärade ootamatu tõus võib olla põhiseadusega vastuolus

Kaubanduskoda kahtleb, kas Rahandusministeeriumi kavatsus tõsta alkoholi aktsiisimäärasid on põhiseadusega kooskõlas. Nimelt plaanib Rahandusministeerium asendada järgmisteks aastateks planeeritud 5%-list alkoholi aktsiisimäära tõusu 15%-lise tõusuga 2015. aastal ja 10%-lise tõusuga järgneval kolmel aastal. Aktsiisimäärade tõstmise eesmärk on suurendada riigieelarve tulusid ja vähendada alkoholi tarbimist.

02.06.2014 Unistused ellu! uudised

28.05.2014 Ettevõtjad tegid ettepaneku kartellikokkulepped dekriminaliseerida

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja tööandjate keskliit tegid ettepaneku dekriminaliseerida karistusseadustiku § 400, mis käsitleb konkurentsi kahjustavaid kokkuleppeid, otsuseid ja kooskõlastatud tegevust.

101-125 (1189)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | »»»