Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

05.05.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 5.–11. mai

29.04.2014 Küsime ettevõtjate arvamust tulumaksuseaduse muudatuste kohta

Rahandusministeerium on välja töötanud tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, mille eesmärk on korrastada tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise põhimõtteid ja korda.

29.04.2014 Muudatused riigipiiriseaduses

Siseministeerium on välja töötanud riigipiiriseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga võetakse siseriiklikusse õigusesse üle Euroopa Liidu poolt vastu võetud direktiivid reisijateveo nimekirjade esitamise kohta.

29.04.2014 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muudatused

Rahandusministeerium on koostanud eelnõu, millega soovitakse järgnevatel aastatel tõsta alkoholi- ja tubakaaktsiisi, maagaasi aktsiisimäära ning teha muudatusi seoses vedelkütuse erimärgistamisega.

25.04.2014 Küsime ettevõtjate arvamust maksuvõlglaste nimekirja avaldamise kohta

Maksu- ja Tolliamet soovib alates 01.06.2014 hakata oma kodulehel avaldama juriidilistest isikutest maksuvõlglasi. Nimekirjas kuvatakse andmeid iga kuu 1. kuupäeva seisuga, sest selleks ajaks on möödunud kõik peamised deklareerimise ja tasumise tähtpäevad.

23.04.2014 Küsime ettevõtjate arvamust välismaalaste seaduse muudatuste kohta

Siseministeerium on välja töötanud eelnõu, millega soovitakse teha mitmeid muudatusi seoses välismaalaste elamise ja töötamisega Eestis. Muu hulgas luuakse eelnõuga elamisluba suurinevestorile ning võimaldatakse välismaalasel töötada Eestis renditöötajana.

23.04.2014 Küsime ettevõtjate arvamust Kagu-Eesti maakonnaplaneeringute kohta

Põlva-, Võru- ja Valgamaa on avalikustanud maakonnaplaneeringute lähteseisukohad.

23.04.2014 Küsime ettevõtjate arvamust autoriõiguse seaduse eelnõu kohta

Intellektuaalomandi õiguse kodifitseerimise käigus on Justiitsministeerium välja töötanud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu. Tegemist on seaduse eelnõu esialgse versiooniga, millesse plaanitakse veel lisada ettepanekuid nii ekspertidelt kui ka huvigruppidelt.

22.04.2014 Küsime ettevõtjate arvamust Euroopa Komisjoni ainuosanikuga osaühingu direktiivi eelnõu kohta

Euroopa Komisjon on välja töötanud ühe osanikuga osaühingu direktiivi eelnõu, mis käsitleb potentsiaalsete äriühingu asutajate, eelkõige väikeettevõtjate jaoks äriühingu asutamist välismaal ning peaks ettevõtjaid julgustama ja ettevõtlust soodustama.

17.04.2014 Ühispöördumine sõiduautode maksustamise teemal

Täna saatsid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tööandjate Keskliit ning Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit ühise pöördumise Riigikogule, kus tehti ettepanek ühtse töögrupi loomiseks, kes kujundaks tuleviku tarbeks antud teemal töötavad lahendused.

16.04.2014 Pärnu ettevõtjad kohtusid Kaja Kallasega

15. aprillil kohtusid Pärnumaa ettevõtjad Kaubanduskoja ärihommikusöögil Rannahotellis Riigikogu majanduskomisjoni esimehe Kaja Kallasega. Jutuks oli seadusloome ja eetika Riigikogus, samuti haldusreform ja aktuaalsed päevapoliitilised küsimused.

16.04.2014 Kaubanduskoja kommentaar Postimehes ilmunud EASi toetusi puudutava artikli selgituseks

14.04.2014 Kaubanduskoja juhatuse esimehe kõne Kevadballil

11.04.2014 Norra-Eesti äriseminar: kohaliku keele oskus tagab edu Norra turul

Kaubanduskoja korraldatud Eesti-Norra majandusteemalisel foorumil tõdeti, et ettevõtlusaktiivsus Eesti ja Norra vahel on väga kõrge. Kõik me teame edukaid Eesti puitmajatootjaid, kes on Norras kanda kinnitanud, kuid ka paljud teised sektorid tegutsevad seal aktiivselt – tehnoloogia-, metalli- ja tekstiilitööstus.

10.04.2014 Kaubanduskoda otsib oma meeskonda toimekat rahvusvaheliste suhete projektijuhti

09.04.2014 Majandustegevuse õiguslik raamistik Riigikogus esimesel lugemisel

Eile, 9. aprillil oli Riigikogu majanduskomisjonis esimesel lugemisel majandustegevuse õiguslik raamistik. 1. juulist 2014 jõustuva Majandustegevuse seadustiku üldosa seadusega (MsÜS) koondatakse majandustegevust reguleerivate õigusaktid kokku ühte seadusesse. Eelnõuga soovitakse parandada eri õigusaktide muutmistega tekkinud ebakõlad ning luua parem õigusselgus ja teha ettevõtjatele tegutsemine lihtsamaks ja vähem bürokraatlikuks.

09.04.2014 Küsime liikmete arvamust uue riigihangete seaduse kohta

Rahandusministeerium on välja töötamas uut riigihangete seadust. Konsultatsioonides osalemiseks soovime kuulata ka meie liikmete arvamusi. Praeguseks oleme jõudnud erinevate väiksemate teemadeni.

09.04.2014 Küsime ettevõtjate arvamust Euroopa Komisjoni maksejõuetuse soovituse eelnõu kohta

Euroopa Komisjon on töötanud välja soovituse äritegevuse ebaõnnestumist ja maksejõuetust käsitleva uue lähenemisviisi kohta. Justiitsministeerium on seetõttu välja töötamas Eesti seisukohti ning on pöördunud muuhulgas ka Kaubanduskoja poole arvamuse avaldamiseks.

08.04.2014 Küsime Teie arvamust: ettevõtluskeskkonna õigusprobleemide küsitlus

07.04.2014 Arbitraažialaste uurimustööde konkurss

Eesti Kaubanduskoja Arbitraažikohtu nõukogu kuulutab välja õigusalase uurimustöö konkursi kõrgkooli tudengitele ning õppejõududele. Uurimustöö teema on „Alaliselt tegutsevate vahekohtute tegevuse õiguslik regulatsioon Euroopa Liidu riikides. Ettepanekud Eesti osas.“

01.04.2014 Küsime ettevõtjate arvamust võlgade sissenõudmiskuludele piirmäära kehtestamise idee kohta

Justiitsministeerium soovib kehtestada võlgade sissenõudmiskulude suurusele konkreetse piirmäära, kui võlgnikuks on tarbija ning keelata sissenõudmiskulude kokkulepped tarbijakrediidilepingute korral.

01.04.2014 Küsime ettevõtjate arvamust krediidi kulukuse ülempiiri langetava eelnõu kohta

Justiitsministeerium on välja töötanud eelnõu, millega soovitakse kehtestada ülempiir tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määrale ning keelata tarbijaga sõlmitud lepingust tulenevate vaidluste lahendamine vahekohtus.

31.03.2014 Usbekistani visiit tõi ettevõtjatele koostöölepped

Läinud nädalal saatis Eesti Vabariigi välisministrit tema visiidil Usbekistani Kaubanduskoja korraldatud ettevõtjate delegatsioon.

26.03.2014 Kaubanduskoda: ettevõtluse ja ekspordi teemaga suunatult tegelemine on oluline

Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts peab Postimehele antud kommentaaris ettevõtluse ja rahvusvahelistumise teema eraldi rõhutamist väga tähtsaks, kuid eraldi ettevõtlus- ja väliskaubandusministri koha loomise vajalikkust on tema sõnul raske hinnata.

25.03.2014 Ettevõtluse toetamist tuleb tunnustada

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on teinud ettepaneku kohalike omavalitsuste tulubaasi muutmiseks, et innustada neid kaasa aitama ettevõtluse arengule ja töökohtade loomisele. Plaani järgi võiks praegu elukoha järgi omavalitsustele laekuv üksikisiku tulumaks edaspidi olla jaotatud elu- ja töökoha vahel võrdselt.

101-125 (1142)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | »»»