Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

10.05.2016 Suurim ettevõtluskonkurss selgitab välja Eesti parimad ettevõtted

Kuulutasime koos EASiga välja Eesti parimate ettevõtete konkursi, mis kulmineerub 13. oktoobril „Aasta ettevõtte“ autasustamisega. Kandidaate saab üles seada kuni 1. juulini.

09.05.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 9.–15. mai 2016

02.05.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 2.–8. mai 2016

28.04.2016 Spordikulud 2018. aastast sotsiaalmaksuvabad

Valitsus on nõustunud meie seisukohaga, et liigse maksustamisega ei tohi pärssida tööandja investeeringuid töötaja tervisesse.

28.04.2016 Eesti majandus vajab pensionifondide investeeringuid

Tegime rahandusministrile ettepaneku, et pensionifondide varast võiks rohkem liikuda Eesti majandusse. Hetkel investeeritakse pensionifondide poolt Eesti majandusse kõigest 5,4% pensionifondide varadest.

27.04.2016 Ministeerium kiitis heaks koja ettepanekud!

Kaubanduskoda esitas Sotsiaalministeeriumile ettepanekud, mis aitavad noortel juba alaealisena saada esimesed väärtuslikud töökogemused. Tänaseks on ministeerium koja ettepanekuid arvestanud ning välja töötanud töölepingu seaduse muudatused, millega leevendatakse alaealiste töötamisele kehtestatud piiranguid.

21.04.2016 Ettevõtja, millised on Sinu tänased probleemid?

Kaubanduskoda viib läbi küsitlust ettevõtjate seas, et teada saada, millised täna kehtivad seadused tekitavad ettevõtjates rahulolematust ning takistavad põhjendamatult ettevõtlustegevust.

20.04.2016 Arutasime Riigikogu majanduskomisjoniga põletavate ettevõtlusteemade üle

Teisipäeval kohtus koja juhatus Riigikogu majanduskomisjoniga, et aru pidada põletavate ettevõtlusteemade üle. Juhatus tundis muret, et seaduste keel muutub aina keerukamaks ning ettevõtjatelt oodatakse tegusid, mis meie majanduskasvu suudaksid tänastest prognoosidest oluliselt kiiremini kasvatada, samas kui riik ei näita ka ise oma tegevusega, et tulevikku tasub optimistlikult vaadata.

18.04.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 18.–24. aprill 2016

14.04.2016 Kaubanduskoda otsib kommunikatsioonispetsialisti!

14.04.2016 Mait Palts: Iraan on Eesti ettevõtjate jaoks avastamata võimalus

Saabusime äsja 12-liikmelise äridelegatsiooniga Iraani visiidilt. Enamus visiidil olnud ettevõtjatest kinnitasid, et plaanivad sinna tagasi minna ning alustatud ärisuhetega aktiivselt edasi tegutseda. Iraani osas valitses meil enne visiiti pigem suur teadmatus ja eelarvamus, kuid saadud kogemus oli väga positiivne ning julgen öelda, et visiit oli tervikuna üle ootuste tulemuslik.

11.04.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 11.–17. aprill 2016

07.04.2016 Töö- ja puhkeaja regulatsioon paindlikumaks!

Kaubanduskoda esitas sotsiaalministeeriumile seisukohad töö- ja puhkeaega puudutava seadusandluse kohta. Rõhutasime, et seoses uute töö tegemise vormide (töötaja jagamine, töökoha jagamine, kaugtöö, vautšeripõhine töö jne) kasutamise suurenemisega on vajalik luua nende kasutamiseks võimalused ka Eesti seadusandluses. Liikmetelt saadud tagasiside pinnalt tõime välja, et detailse reguleerimise asemel võiksid mõningad töösuhte aspektid jääda pigem töötaja ja tööandja omavahelise kokkuleppe määrata. Muuhulgas tegime ettepaneku võimaldada töötajal ja tööandjal kokku leppida töökoormuses kindla vahemikuna.

07.04.2016 Kaubanduskoda ei toeta ideed maksta lähetatud töötajatele sihtriigi palka

Euroopa Komisjon on välja töötanud muudatused lähetatud töötajaid puudutava regulatsiooni muutmiseks, millega muuhulgas soovitakse viia sisse põhimõte, et lähetatud töötajale makstaks tasu võrdväärselt lähetuse sihtriigi töötajatega. Kaubanduskoda ettepanekut ei toeta ning esitasime oma vastava seisukoha ka ministeeriumile. Leiame, et planeeritavad muudatused võivad õõnestada ausat konkurentsi ning muudavad lähetatud töötajate kasutamise ebamugavamaks, mis vastupidiselt eesmärgile ühise turu toimimist tõhustada, seda hoopiski kahjustavad.

07.04.2016 Maailmatasemel moedisain inimestele lähemale

Iga kuu liitub meiega keskmiselt 30 uut liiget. Eriti hea meel on meil selle üle, kui meiega liituvad noored ambitsioonikad ettevõtjad. Seekord rääkisime moelooja Lilli Jahiloga, kes teeb oma esimesi, aga see-eest tugevaid ja kindlaid samme Dubais.

07.04.2016 Riik plaanib leevendada välismaalaste palgakriteeriumit

Esitasime selle aasta veebruaris riigile ettepaneku vähendada kolmandatest riikidest pärit töötajate palgakriteeriumit. Tänaseks on siseministeerium saatnud kooskõlastusringile välismaalaste seaduse muutmise eelnõu, millega võetakse arvesse meie ettepanekut. Kui praegu peab tööandja maksma kolmandast riigist pärit töötajale vähemalt 1,24-kordset Eesti keskmist palka, siis eelnõu kohaselt tuleb välismaalasele maksta tasu, mille suurus on vähemalt võrdne tööandja tegevusala keskmise palgaga. Kui tegevusala keskmine palk on kõrgem Eesti keskmisest palgast, tuleb välismaalasele maksta vähemalt Eesti keskmist palka.

04.04.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 4.–10. aprill 2016

31.03.2016 Kaubanduskoda esitas Ossinovskile ettepanekud noorte tööhõiveks

Kaubanduskoda esitas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile ettepanekud alaealiste tööd puudutava regulatsiooni kohta. Võrreldes ELi reeglitega on meie seadused liiga ranged, mis takistavad noorte tööturule sisenemist. Koja hinnangul vajab Eesti seadusandlus ülevaatamist ning korrastamist vastavalt tänasele keskkonnale.

31.03.2016 Eesti ettevõtted ei hakka vastutama Eestisse lähetatud töötajate töölepingute eest

Kaubanduskoja ettepanekul on sotsiaalministeerium loobunud ideest panna Eesti ettevõtetele vastutus Eestisse lähetatud töötajate töölepingute, tööajagraafikute ning töötasu maksmist tõendavate dokumentide esitamise eest tööinspektsioonile.

28.03.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 28. märts – 3. aprill 2016

24.03.2016 Toomas Luman: ettevõtluse tugistruktuurid vajavad reformimist

Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman saatis ettevõtlusminister Liisa Oviirile ettepanekud, kus ta rõhutas vajadust sisuliselt reformida ettevõtluse tugistruktuurid ning teha seda valdkondadeüleselt. Praegu on nii, et see hõlmab eelkõige majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, kuid antud protsessis tuleks vaadata kõiki haldusalasid. Ettepanekutena on toodud peamised aspektid, kuidas tänast ettevõtluse tugistruktuuride süsteemi muuta ettevõtjasõbralikumaks ning efektiivsemaks. Kaubanduskoja juhatuse hinnangul teeb enim muret tugistruktuuride killustatus ning tegevuste laialivalguvus, mis on toonud kaasa riiklike organisatsioonide kasvamise. Sageli on see toimunud ka juhitamatult ning arvestamata organisatsiooni ja selle tegevuste jätkusuutlikkust ja efektiivsust. Probleemiks on ka riiklike organisatsioonide liigne lähtumine poliitilistest või ametkondlikest huvidest. Kokkuvõttes ei pruugi need teenida ühel hetkel enam ettevõtjate huve ega lähtuda ettevõtjate vajadustest. „Meil, kaubanduskoja juhatusega on kõrged ootused ministrile tugistruktuuride reformi osas,“ lisas Toomas Luman.

24.03.2016 Sõidupäevikute kaotamisega peab vähenema ausate ettevõtjate maksukoormus

Sõiduautode erisoodustuse süsteem peab muutuma nii lihtsaks, et ei oleks vaja enam sõidupäevikuid pidada. Iga aasta kulub ettevõtjatel päeviku täitmisele ca 4 mln töötundi, mille maksumus võib ulatuda kuni 40 mln euroni. See on ettevõtjate jaoks suur lisakoormus.

24.03.2016 4 ettepanekut põlevkivisektori olukorra parandamiseks

Kaubanduskoda esitas keskkonnaministrile ettepanekud põlevkivisektori olukorra parandamiseks ning seisukohad keskkonnatasude seaduse muudatuste kohta.

21.03.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 21.–27. märts 2016

21.03.2016 Eesti ettevõtjad koos riigipeaga Horvaatias uusi suhteid loomas

Täna hommikul startisid ettevõtjad Horvaatiasse, kus nad kuni 23. märtsini saadavad Vabariigi Presidenti ja proua Ieva Ilvest nende ametlikul visiidil.

101-125 (1431)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | »»»