Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

31.03.2016 Kaubanduskoda esitas Ossinovskile ettepanekud noorte tööhõiveks

Kaubanduskoda esitas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile ettepanekud alaealiste tööd puudutava regulatsiooni kohta. Võrreldes ELi reeglitega on meie seadused liiga ranged, mis takistavad noorte tööturule sisenemist. Koja hinnangul vajab Eesti seadusandlus ülevaatamist ning korrastamist vastavalt tänasele keskkonnale.

31.03.2016 Eesti ettevõtted ei hakka vastutama Eestisse lähetatud töötajate töölepingute eest

Kaubanduskoja ettepanekul on sotsiaalministeerium loobunud ideest panna Eesti ettevõtetele vastutus Eestisse lähetatud töötajate töölepingute, tööajagraafikute ning töötasu maksmist tõendavate dokumentide esitamise eest tööinspektsioonile.

28.03.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 28. märts – 3. aprill 2016

24.03.2016 Toomas Luman: ettevõtluse tugistruktuurid vajavad reformimist

Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman saatis ettevõtlusminister Liisa Oviirile ettepanekud, kus ta rõhutas vajadust sisuliselt reformida ettevõtluse tugistruktuurid ning teha seda valdkondadeüleselt. Praegu on nii, et see hõlmab eelkõige majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, kuid antud protsessis tuleks vaadata kõiki haldusalasid. Ettepanekutena on toodud peamised aspektid, kuidas tänast ettevõtluse tugistruktuuride süsteemi muuta ettevõtjasõbralikumaks ning efektiivsemaks. Kaubanduskoja juhatuse hinnangul teeb enim muret tugistruktuuride killustatus ning tegevuste laialivalguvus, mis on toonud kaasa riiklike organisatsioonide kasvamise. Sageli on see toimunud ka juhitamatult ning arvestamata organisatsiooni ja selle tegevuste jätkusuutlikkust ja efektiivsust. Probleemiks on ka riiklike organisatsioonide liigne lähtumine poliitilistest või ametkondlikest huvidest. Kokkuvõttes ei pruugi need teenida ühel hetkel enam ettevõtjate huve ega lähtuda ettevõtjate vajadustest. „Meil, kaubanduskoja juhatusega on kõrged ootused ministrile tugistruktuuride reformi osas,“ lisas Toomas Luman.

24.03.2016 Sõidupäevikute kaotamisega peab vähenema ausate ettevõtjate maksukoormus

Sõiduautode erisoodustuse süsteem peab muutuma nii lihtsaks, et ei oleks vaja enam sõidupäevikuid pidada. Iga aasta kulub ettevõtjatel päeviku täitmisele ca 4 mln töötundi, mille maksumus võib ulatuda kuni 40 mln euroni. See on ettevõtjate jaoks suur lisakoormus.

24.03.2016 4 ettepanekut põlevkivisektori olukorra parandamiseks

Kaubanduskoda esitas keskkonnaministrile ettepanekud põlevkivisektori olukorra parandamiseks ning seisukohad keskkonnatasude seaduse muudatuste kohta.

21.03.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 21.–27. märts 2016

21.03.2016 Eesti ettevõtjad koos riigipeaga Horvaatias uusi suhteid loomas

Täna hommikul startisid ettevõtjad Horvaatiasse, kus nad kuni 23. märtsini saadavad Vabariigi Presidenti ja proua Ieva Ilvest nende ametlikul visiidil.

17.03.2016 Kaubanduskoja ettepanekul saab ettevõtja valida majandusaasta aruande avalikustamise aja

14.03.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 14.–20. märts 2016

10.03.2016 Maksukeskkond olgu stabiilne ja arusaadav

Mait Palts ja Toomas Luman kohtusid sellel nädalal Riigikogu rahanduskomisjoniga, et arutada Eesti ettevõtluskliima ja maksukeskkonna parandamist.

09.03.2016 Ootame ideid, kuidas muuta töökeskkonda paindlikumaks

Kaubanduskoda kogub mõtteid, kuidas oleks võimalik töö- ja puhkeaega reguleerida, et töökeskkonda paindlikumaks muuta. Seoses sellega soovime teada, milline peaks välja nägema töö- ja puhkeaja regulatsioon, mis võimaldaks luua ja kasutada paindlikke ning kaasaegseid töösuhteid. Seetõttu oleme koostanud küsitluse, millega tahame teada, milline on ettevõtete nägemus töö- ja puhkeaja reguleerimisel.

07.03.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 7.–13. märts 2016

04.03.2016 Kaubanduskoja küsitlus Eesti saatkondade kohta

Oleme oma liikmete seas korraldamas Eesti saatkondasid puudutavat küsitlust, mille eesmärgiks on teada saada, millistes riikides ning millist tuge vajavad ettevõtjad Eesti diplomaatidelt välisriikides. 

03.03.2016 Ligi 50 kaubanduskoja haldushoormuse vähendamise ettepanekut viiakse ellu

Eile saatis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium välja teate nullbürokraatia projekti kohta. Kaubanduskoda esitas koos ettevõtjatega riigile 62 ettepanekut, millest on lubatud ellu viia 49.

29.02.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 29. veebruar–6. märts 2016

29.02.2016 Eesti ettevõtjad Austraalias ja Uus-Meremaal

23.02.2016 Märtsis jõustub uus tarbijakaitseseadus

1. märtsist jõustub uus tarbijakaitseseadus, millega võetakse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv ning täpsustatakse ka mõningaid kauplejate kohustusi puudutavaid sätteid. Olulisemate muudatustena on uues seaduses selgesõnaliselt kindlaks määratud, et kauplejal ei ole eraldi tasu küsimine tarbijale esitatava arve eest lubatud. Vaid teatud juhtudel, nt siis kui tarbija on andnud sõnaselge nõusoleku arvetega tutvumiseks kaupleja veebipõhises klienditeeninduskeskkonnas või internetipangas, samuti juhul, kui kaupleja ja tarbija kohustused täidetakse samaaegselt ning juhul, kui tarbija tasutav summa jääb alla 20 euro, seda kohustust ei ole.

23.02.2016 Eestisse lähetatud töötajad võivad tulevikus suurendada Eesti ettevõtete halduskoormust

Sotsiaalministeerium on saatnud kooskõlastusringile Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused, millega soovitakse suurendada nende Eestis tegutsevate ettevõtete vastutust ja kohustusi, kes on Eestisse lähetatud töötaja tööandjalt tellinud teenuse või kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab.

22.02.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 22.–28. veebruar 2016

17.02.2016 Riigireform on ettevõtjate jaoks jätkuvalt teema number 1

Koja juhatuse koosolekul arutati selle üle, mida oleks vaja teha, et ettevõtlus kiiremini areneks. Riigihalduse minister Arto Aas andis ülevaate haldus- ja riigireformi seisust. Juhatuse kõige suurem ootus on viia läbi edukas riigireform, et meie riiki juhitaks oskuslikult ning eesmärgipäraselt. Rõhutati vajadust juhtida riigi kuvandit süsteemselt ning peeti ohtlikuks tutvustada Eestit maailmas ainult ühe või paari sektori kaudu. Jätkuvalt paneb ettevõtjaid muretsema tööjõu olukord, seda mitte ainult IT-sektoris, vaid laiemalt nii teenindusvaldkonnas kui ka tööstuses. Uute turgude haaramine vajab ettevõtjate hinnangul jätkuvalt riigi tuge ning veelgi jõulisemat ja laiemat riigi tutvustamist.

17.02.2016 Kaubanduskoda käis Petseris oma tegemisi tutvustamas

16. veebruaril toimus hiljuti avatud Petseri äriinkubaatoris seminar, kus tutvustati Eesti ettevõtluskliimat. Eesti majanduse hetkeseisust ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tegemistest andis ülevaate koja Tartu esinduse juhataja Toomas Hansson.

15.02.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 15.–21. veebruar 2016

12.02.2016 Kaubanduskoja liige, Brightspark OÜ, on valitud 110 parima ettevõtte sekka Euroopas

10.02.2016 Muudatused Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduses

Sotsiaalministeerium plaanib muuta Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadust. Muudatustega suurendatakse nende ettevõtete vastutust ja kohustusi, kes on Eestisse lähetatud töötaja tööandjalt tellinud teenuse või kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab. Näiteks soovitakse eelpool nimetatud ettevõtetele panna kohustus esitada Tööinspektsioonile järelevalve teostamiseks vajalikud dokumendid (nt Eestisse lähetatud töötaja tööleping või tööajakava), kui Tööinspektsioon seda nõuab.

101-125 (1414)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | »»»