Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

28.06.2016 Anna teada, kui palju kasutad ettevõtte juhina digitaalseid võimalusi

27.06.2016 Toidutootjad ja kaupmehed otsivad heade kauplemistavade kokkulepet

21.06.2016 Kaubanduskoda ei poolda Eesti osalemist Dubai EXPO-l

Mais saatis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium erialaliitudele ja ka kaubandus-tööstuskojale kirja palvega avaldada arvamust Eesti osalemise kohta 2020. aastal toimuval Dubai EXPO-l. Kuigi kaubanduskoda peab väga oluliseks Eesti riigi, siinsete ettevõtete ning nende toodete ja teenuste tutvustamist maailmas, leiab koda, et Eesti ei peaks Dubai EXPO-l osalema.

16.06.2016 11 sammu ärikorruptsiooni vastu

Ärikorruptsiooniga kaasnevad maine- ja rahaline kahju, turvarisk ning takistused äritegevusele. Selleks, et korruptsiooniriske äriettevõttes maandada, on kokku pandud 11 sammu, nagu näiteks juhi eeskuju, usaldusliku töökeskkonna loomine ning ettevõttesisesed kontrollmehhanismid. Nõuanded on koondatud justiitsministeeriumi välja antud trükisesse. Elektroonilise trükisega saab tutvuda siin.

15.06.2016 Toetame käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirmäära tõstmist

Kaubanduskoda avaldas toetust käibemaksuseaduse muudatustele, millega tõstetakse käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirmäära ning täiendatakse pöördmaksustamisele kuuluvate kaupade nimekirja.

15.06.2016 Ülevaade 1. juulil jõustuvatest õigusaktidest

Juuli alguses jõustub üle 100 õigusakti. See number võib tunduda hirmuäratavalt suur, kuid see on üle kahe korra väiksem kui aasta tagasi ning suurem osa muudatustest ei avalda olulist mõju ettevõtjate igapäevasele tegevusele. Üle poole 1. juulil jõustuvatest muudatustest on seotud töövõimereformi rakendumisega.

09.06.2016 Läti kaubanduskoda käis tutvumas siinse maksusüsteemiga

Kohtusime teisipäeval, 7. juunil Läti Kaubandus-Tööstuskoja esindajatega ja Eesti Maksu- ja Tolliameti peadirektori Marek Helmiga. Kohtumise peamine eesmärk oli rääkida Eesti ja Läti maksusüsteemidest ning jagada kogemusi Läti süsteemi paremaks muutmiseks.

02.06.2016 Ettevõtjad andsid teada enam kui 100 ettevõtlusprobleemist

Kaubanduskoda korraldas aprillis ja mais oma liikmete seas ettevõtlusprobleemide küsitluse kaardistamaks tänase ettevõtluskeskkonna kitsaskohti. Ettevõtjad tõid välja ligi 150 probleemi. Kõige rohkem probleeme tõsteti esile seoses maksudega, millele järgnesid liigse bürokraatiaga seonduvad mured. Kolmanda suure probleemina tõsteti esile ebakvaliteetset õigusloomet, mis on kaasa toonud ülereguleerimise ja seaduste liiga kiire ning piisavalt läbimõtlemata muutmise. Olulisteks probleemideks peetakse ka riigi usaldamatust ettevõtjate suhtes ning probleeme riigihangetega.

02.06.2016 Tehnovõrkude talumistasud muutuvad õiglasemaks

Kaubanduskoda esitas Justiitsministeeriumile arvamuse tehnovõrkude talumistasude muudatuste kohta. Tänane talumiskohustuse maksustamise süsteem ei toimi ning seda oleks vaja muuta, et maaomanikele oleks tagatud õiglane tasu. Ministeeriumile saadetud kirjas toetasime lahendust, et maaomanikule tuleks hüvitada tehnovõrgu talumisest tingitud reaalsed kulud ja saamata jäänud tulu. Selleks tuleb välja töötada uus talumistasude maksmise süsteem, mis võtaks arvesse nii maa väärtust kui ka tehnovõrgust tuleneva kitsenduse ulatust.

01.06.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kuuinfo 1.–30. juuni 2016

31.05.2016 Sester: kohustuslike pensionifondide roll Eesti majanduses võiks olla suurem

Rahandusminister Sven Sesteri kutsel kogunes täna ümarlaud, kus kõneleti kohustuslike pensionifondide rollist Eesti majanduses. Fondivalitsejate ning teiste asjaomaste institutsioonide esindajatega oli jutuks konkurentsi ja läbipaistvuse parandamine ning pensionifondide investeeringud Eesti majandusse.

29.05.2016 Kaubanduskoda saatis koos Tööandjate Keskliiduga Riigikogu majanduskomisjonile ettepanekud riigihangete seaduse eelnõu kohta

26.05.2016 Kütuseaktsiisi lahtisidumine teehoiust oli viga

Kaubanduskoda tegi peaministrile ettepaneku taassiduda kütuseaktsiisi laekumine teehoiu rahastamisega. Eesmärk on taastada olukord, mis kehtis enne 2015. aastat, kui teehoiu rahastamise suurus pidi vastama vähemalt 75% kütuseaktsiisi laekumisest. Järgmisel kahel aastal plaanitakse tõsta kütuseaktsiisi 10%. See tooks teehoiu rahastamisse rohkem kui 100 mln eurot juurde.

26.05.2016 Olulised välismaalaste seaduse muudatused täna valitsuses

Kaubanduskoja juht Mait Palts loodab, et täna saavad pikalt arutatud välismaalaste seaduse muudatused valitsuse poolt heaks kiidetud. Sellega astume sammu edasi avatuma ettevõtluskeskkonna poole. Kaubanduskoda on selle teema eest seisnud vähemalt viimased viis kui mitte enam aastat. Välismaised investorid, ettevõtjad kui ka teised ettevõtlikud inimesed, kes soovivad Eesti majandusse panustada, peavad olema siia oodatud. Seda ei tohi takistada mistahes bürokraatlikud ja läbimõtlemata reeglid. Ainult nii saab meie majandus kasvada ja konkurentsivõime tugevneda. Väikese riigina peame kasutama ära kõik ressursid, mis aitavad rahvusvahelist, nii finants- kui inimkapitali, Eestisse meelitada. Eelnõu menetlus riigikogus toimub tõrgeteta ja muudatused seadustatakse esimesel võimalusel.

23.05.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 23.–29. mai 2016

19.05.2016 Võrdsest kohtlemisest

Kaubanduskoda pöördub Riigikogu põhiseaduskomisjoni poole võrdse kohtlemise seaduse muutmise eelnõu pärast. Eelnõus soovitakse kõrvaldada erinevate sotsiaalsete gruppide (nt puudega isikud, eakad) ebavõrdne kohtlemine avalikkusele pakutavate kaupade ja teenuste kättesaadavuse osas. Seletuskirjast aga puudub analüüs selle kohta, milline on selle muudatuse majanduslik mõju. Analüüs koosneb vaid kahest lausest ning muudatuste mõju ettevõtjatele ei ole üldse hinnatud. Ilma korraliku mõjude analüüsita ei ole aga võimalik tagada kvaliteetset õigusloomet.

16.05.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 16.–22. mai 2016

16.05.2016 Kas Eesti peaks osalema Dubai EXPO-l 2020?

Aastal 2020 toimub maailmanäitus Dubais ning selle teemaks on „Connecting Minds, Creating the Future“. Teema valikuga soovitakse tähelepanu pöörata kestlike lahenduste loomisele globaalsetele väljakutsetele vastamiseks.

10.05.2016 Suurim ettevõtluskonkurss selgitab välja Eesti parimad ettevõtted

Kuulutasime koos EASiga välja Eesti parimate ettevõtete konkursi, mis kulmineerub 13. oktoobril „Aasta ettevõtte“ autasustamisega. Kandidaate saab üles seada kuni 1. juulini.

09.05.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 9.–15. mai 2016

02.05.2016 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 2.–8. mai 2016

28.04.2016 Spordikulud 2018. aastast sotsiaalmaksuvabad

Valitsus on nõustunud meie seisukohaga, et liigse maksustamisega ei tohi pärssida tööandja investeeringuid töötaja tervisesse.

28.04.2016 Eesti majandus vajab pensionifondide investeeringuid

Tegime rahandusministrile ettepaneku, et pensionifondide varast võiks rohkem liikuda Eesti majandusse. Hetkel investeeritakse pensionifondide poolt Eesti majandusse kõigest 5,4% pensionifondide varadest.

27.04.2016 Ministeerium kiitis heaks koja ettepanekud!

Kaubanduskoda esitas Sotsiaalministeeriumile ettepanekud, mis aitavad noortel juba alaealisena saada esimesed väärtuslikud töökogemused. Tänaseks on ministeerium koja ettepanekuid arvestanud ning välja töötanud töölepingu seaduse muudatused, millega leevendatakse alaealiste töötamisele kehtestatud piiranguid.

21.04.2016 Ettevõtja, millised on Sinu tänased probleemid?

Kaubanduskoda viib läbi küsitlust ettevõtjate seas, et teada saada, millised täna kehtivad seadused tekitavad ettevõtjates rahulolematust ning takistavad põhjendamatult ettevõtlustegevust.

101-125 (1449)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | »»»