Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

06.10.2014 Üle-eestilise ettevõtlusnädala raames tunnustatakse Pärnumaa vastutustundlikku ettevõtjat

01.10.2014 Kutsume ettevõtjaid vastama küsitlusele piiriüleste ühinemiste ja jagunemiste kohta

Kaubanduskoda on koostanud küsitluse, mille eesmärk on teada saada, kas piiriülesed ühinemised ja jagunemised peaksid olema Euroopa Liidu tasandil paremini reguleeritud.

01.10.2014 Kutsume ettevõtjaid vastama küsitlusele Euroopa väikeettevõtlusalgatuse kohta

Kaubanduskoda viib ettevõtjate seas läbi küsitlust, mille eesmärgiks on selgitada välja, mida oleks vajalik teha väikese ja keskmise suurusega ettevõtete tegevuse lihtsustamiseks eelolevatel aastatel.

25.09.2014 1200 ettevõtjat pöördus Riigikogu poole

Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman ja peadirektor Mait Palts andsid täna kell 3 riigikogu esimehele üle ettevõtjate toetusallkirjad, mille sisuks on uute regulatsioonidega kohanemiseks mõistliku aja küsimine ettevõtjatele.

25.09.2014 Narvas toimub Nordea ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja seminar Ida-Virumaa ettevõtjatele

Nordea pank ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldavad täna, 25. septembril, Narva kolledžis ettevõtlusseminari, mis keskendub Ida-Virumaa ettevõtluse väljavaadetele tänases laiemas majandusruumis.

25.09.2014 Küsime ettevõtjate arvamust krediidiasutuste ja -vahendajate seaduse eelnõu kohta

Rahandusministeerium on välja töötanud krediidiasutuste ja -vahendajate seaduse eelnõu, millega nähakse ette mitmeid olulisi nõudeid laenuandjate ja -vahendajate tegevusele.

25.09.2014 Riik soovib tõhustada järelevalvet majandusaasta aruannete õigeaegse esitamise üle

Justiitsministeerium soovib tõhustada järelevalvet majandusaasta aruande õigeaegse täitmise üle. Selleks plaanitakse järelevalve teostamise õigus anda maksuametile, kellel on pikaajalised kogemused järelevalve läbiviimisel juriidiliste isikute üle.

25.09.2014 Kutsume ettevõtjaid majandusküsitluses osalema

Kaubanduskoda koostöös Euroopa Kaubanduskodade Assotsiatsiooniga (Eurochambres) viib läbi ettevõtlust puudutava küsitluse, milles uuritakse ettevõtte arengut takistavate tegurite, siseriikliku müügi, ekspordi, töötajate arvu, ettevõtte investeeringute ning üldise majanduskeskkonna kohta.

22.09.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 22.– 28. september

22.09.2014 Kaubanduskoda otsib ettevõtlikkuse valdkonna eestvedajat

10.09.2014 Küsime ettevõtjate arvamust e-poe pidajatele mõeldud juhise kohta

Andmekaitse inspektsioon on koostamas juhist „Turvaline e-pood“, mis selgitab, milliseid seadustest tulenevad nõudeid peab e-poe pidaja (e-kaupmees) järgima. Juhise eesmärk on anda soovitusi eelkõige tarbijaga seotud turvaliseks ostutoiminguks.

10.09.2014 Kutsume osalema piiriüleste teenustega seotud probleeme puudutavas küsitluses

Kaubanduskoda viib koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ettevõtjate seas läbi küsitlust, mille eesmärgiks on välja selgitada need probleemid, mis takistavad Eesti ettevõtjatel vabalt osutada oma teenuseid teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Küsitluses soovime näiteks teada saada, kas suur halduskoormus või mõni seadusest tulenev nõue on takistanud Teie ettevõttel osutada teenust mõnes teises liikmesriigis.

09.09.2014 Ettevõtjate ühispöördumine Riigikogu poole

09.09.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 8.– 14. september

03.09.2014 Kutsume ettevõtjaid osalema erasektori korruptsiooni ümarlaual

Kutsume ettevõtjaid esmaspäeval, 22. septembril kell 14.00-16.30 Kaubanduskotta (Toom-Kooli 17, Tallinn) osalema erasektori korruptsiooni teemalisel ümarlaual.

03.09.2014 Tutvu Tööinspektsiooni uue brošüüriga „Töölähetus ja töötajate lähetamine"

Tööinspektsiooni uus brošüür "Töölähetus ja töötajate lähetamine" annab ülevaate, kes on Eesti ja Euroopa Liidu mõistes „lähetatud töötaja” ning millised õigused, kohustused ja vastutuse selline piiriülene lähetamine töötajale ja tööandjale kaasa toob.

03.09.2014 Siseministeerium plaanib lihtsustada tähtajalise elamisloa taotlusi

Siseministeerium koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga on migratsioonivaldkonnas läbi viimas kogutavate andmete ja dokumentide revisjoni. Muu hulgas soovitakse lihtsustada tähtajalise elamisloa taotlust ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlust.

02.09.2014 Kaubanduskoja kontor Tallinnas on 3. septembril suletud

01.09.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 1.– 7. september

27.08.2014 Kutsume majutusettevõtjaid vastama majutusteenuste ohutust puudutavale küsitlusele

Euroopa Komisjon on asunud koostama majutusteenuste ohutuse rohelist raamatut, mille eesmärk on algatada avalik arutelu majutusteenuste ohutuse üle. Sellega seoses tunneb Komisjon huvi, millised on majutusettevõtjate seisukohad ja ootused majutusteenuste ohutusega seonduvates küsimustes ning palub ettevõtjatel vastata ühele küsitlusele.

25.08.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 25.-31. august

25.08.2014 Eesti parim tööstusmaastik on Rakveres

Pühapäeval, 24. augustil tunnustati Eesti parimat tööstusmaastiku kujundajat. Auhinna pälvis AS OG Elektra 17ha suurusel maa-alal asuv tootmiskompleks, mis asub Tobia külas, Rakvere vallas, Lääne-Virumaal.

25.08.2014 Kaubanduskoja Jõhvi esinduse asukoht muutub

21.08.2014 Kaubanduskoda küsis ettevõtjatelt Venemaa sanktsioonide mõju kohta

Kaubanduskoda viis oma liikmete seas läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli selgitada välja, millist mõju on Venemaa sanktsioonid avaldanud Eesti ettevõtetele ja milline on mõju lähitulevikus. Küsitlusele vastas 153 ettevõtet.

19.08.2014 Kutsume ettevõtjaid Kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse foorumile

101-125 (1209)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | »»»