Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

03.02.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 3. - 9. veebruar

29.01.2014 Riik ja selle toimimine ei pea olema kallis ega keeruline

Jälgin huviga, kuidas viimase aasta jooksul on arendatud mõtet riigireformist ja algatatud riigiröntgeni tegemine. Kaubanduskoda toetab neid protsesse ja arutelusid, sest nii nagu iga ettevõtte juht või omanik peaks vaatama oma äriühingu struktuuri ja toimimispõhimõtteid teatud aja tagant üle, tuleks seda teha ka riigi toimimiseks vajalike tegevuste puhul ehk avalikus sektoris tervikuna.

29.01.2014 Küsime ettevõtjate arvamust pakendamata toidu märgistusele esitatavate nõuete kohta

Põllumajandusministeerium on välja töötanud määruse eelnõu, millega reguleeritakse müügipakendisse pakendamata toidu toidualase teabe esitamise nõudeid.

29.01.2014 Kui naabritel läheb hästi, läheb ka meil hästi

Eesti ettevõtete peamised kaubanduspartnerid asuvad meie naaberriikides ning ilmselt selles osas olulisi muutusi ei tule – seda kinnitavad mitmed loogilised põhjused ning ajalooline praktika.

29.01.2014 Küsime ettevõtjate arvamust mööblitoodete müügil esitatava teabe kohta

28.01.2014 Tule ja saa osa uudsest koolitusest Eestis! 5nädalane koolitus Koja liikmetele vaid 50 eurot*!

27.01.2014 Kaubanduskoja nädal 27. jaanuar - 2. veebruar

23.01.2014 Küsime ettevõtjate arvamust uuenenud käibedeklaratsiooni lisa eelnõule

23.01.2014 Kaubanduskoda toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut muuta ema- ja tütarettevõtete maksustamise muutmise direktiivi

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut muuta ema- ja tütarettevõtete maksustamise muutmise direktiivi, mille eesmärk on vähendada Euroopa Liidus maksudest kõrvale hoidmise skeeme.

23.01.2014 EASi Väikeettevõtja arenguprogramm ootab kasvuambitsiooniga väikeettevõtjaid!

22.01.2014 Valmistatakse ette omavalitsusreformi

Sel nädalal saatis regionaalminister Siim Kiisler ministeeriumitele kooskõlastusele omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu, mille keskseks tuumaks on seniste omavlitsuste koondumine tõmbekeskuste ümber.

22.01.2014 Euroopa Parlamendi direktiiv õhku paisatavate saasteainete piiramise kohta

Euroopa Parlament on valmis saanud Euroopa õhupaketi koosseisu kuuluva direktiivi eelnõu õhku paisatavate saasteainete piiramise kohta. Eelnõu käsitleb keskmisi põletusseadmeid, mille nimisoojusvõimsus on võrdne või suurem kui 1 MW ja väiksem kui 50 MW, olenemata kasutatavast kütuse liigist.

21.01.2014 Unistused ellu! uudiskiri

20.01.2014 Kaubanduskoja nädal 20.01-26.01

10.01.2014 Ettevõtluskeskkond muutub lihtsamaks ja selgemaks

Valitsus otsustas eile saata Riigikogule arutamiseks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eelnõu, mille eesmärk on muuta ettevõtluskeskkond selgemaks ja vähem bürokraatlikuks nii ettevõtjatele, kodanikele kui ka järelevalveasutustele.

08.01.2014 Mait Palts: Kaubanduskoja aktiivsel kaasabil tekkis avalik diskusioon

Käes on uus aasta, uute võimaluste ja väljakutsetega. Majandusprognoosid on positiivsed, kuid millised väljakutsed meie ettevõtjaid sel aastal ees ootavad. Loe Kaubanduskoja peadirektori Mait Paltsi mõtteid uue aasta lävel.

07.01.2014 Küsime ettevõtjate arvamust Harju maakonnaplaneeringu kohta

Pöördume Teie poole sooviga saada teada, millised on Teie jaoks olulised strateegilised huvid, mis vajavad koos riiklike ja kohalike huvidega kindlasti käsitlemist Harju maakonnaplaneeringus.

26.12.2013 Koja lahtiolekuajad pühade ajal

21.12.2013 Ettevõtja vastutus aina kasvab

Eesti Kaubandus-tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul tõotavad praegused majandusprognoosid keerulise aja jätkumist, eeskätt väikeettevõtjatele. «Olge tublid ja pidage vastu, sest kergemaks lähemas tulevikus ei lähe,» ütleb ta.

18.12.2013 Kaubanduskoda: presidendi otsus on põhjalikult motiveeritud

18.12.2013 Jaanuarist jõustuvad mitmed ettevõtjatele olulised õigusaktid

Kaubanduskoda on traditsiooniliselt iga aasta lõpus koostanud ülevaate uue aasta alguses jõustuvatest seadusemuudatustest, mis on ettevõtjate jaoks olulised. Erandiks ei ole ka käesolev aasta.

18.12.2013 Unistused ellu! uudiskiri

16.12.2013 Kas peale laotav koorem on seda väärt?

12.12.2013 Lihtsustatud tolliprotseduurid seoses Sotši olümpiamängudega

Venemaal Sotšis 7.-23. veebruarini 2014 toimuvate taliolümpiamängude ja 7.-16. märtsini 2014 toimuvate Paraolümpiamängude puhul on Venemaa valitsus kehtestanud lisaks ATA märkmiku kasutamise võimalusele ka spetsiaalsed lihtsustatud tolliprotseduurid välisriikide kaupade ajutisel sissetoomisel Venemaale.

11.12.2013 Käibedeklaratsiooni lisa suurendab ettevõtjate kohustusi

Äsja Riigikogus vastu võetud käibemaksuseaduse muutmise eelnõuga kohustatakse ettevõtjaid esitama alates 01.07.2014 Maksuametile käibedeklaratsiooni lisal arvete informatsiooni. Käibedeklaratsiooni lisa esitamise kohustus tekib, kui arve või arvete kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil tehingupartneri lõikes vähemalt 1000 eurot.

101-125 (1100)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | »»»