Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

08.04.2014 Küsime Teie arvamust: ettevõtluskeskkonna õigusprobleemide küsitlus

07.04.2014 Arbitraažialaste uurimustööde konkurss

Eesti Kaubanduskoja Arbitraažikohtu nõukogu kuulutab välja õigusalase uurimustöö konkursi kõrgkooli tudengitele ning õppejõududele. Uurimustöö teema on „Alaliselt tegutsevate vahekohtute tegevuse õiguslik regulatsioon Euroopa Liidu riikides. Ettepanekud Eesti osas.“

01.04.2014 Küsime ettevõtjate arvamust võlgade sissenõudmiskuludele piirmäära kehtestamise idee kohta

Justiitsministeerium soovib kehtestada võlgade sissenõudmiskulude suurusele konkreetse piirmäära, kui võlgnikuks on tarbija ning keelata sissenõudmiskulude kokkulepped tarbijakrediidilepingute korral.

01.04.2014 Küsime ettevõtjate arvamust krediidi kulukuse ülempiiri langetava eelnõu kohta

Justiitsministeerium on välja töötanud eelnõu, millega soovitakse kehtestada ülempiir tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määrale ning keelata tarbijaga sõlmitud lepingust tulenevate vaidluste lahendamine vahekohtus.

31.03.2014 Usbekistani visiit tõi ettevõtjatele koostöölepped

Läinud nädalal saatis Eesti Vabariigi välisministrit tema visiidil Usbekistani Kaubanduskoja korraldatud ettevõtjate delegatsioon.

26.03.2014 Kaubanduskoda: ettevõtluse ja ekspordi teemaga suunatult tegelemine on oluline

Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts peab Postimehele antud kommentaaris ettevõtluse ja rahvusvahelistumise teema eraldi rõhutamist väga tähtsaks, kuid eraldi ettevõtlus- ja väliskaubandusministri koha loomise vajalikkust on tema sõnul raske hinnata.

25.03.2014 Ettevõtluse toetamist tuleb tunnustada

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on teinud ettepaneku kohalike omavalitsuste tulubaasi muutmiseks, et innustada neid kaasa aitama ettevõtluse arengule ja töökohtade loomisele. Plaani järgi võiks praegu elukoha järgi omavalitsustele laekuv üksikisiku tulumaks edaspidi olla jaotatud elu- ja töökoha vahel võrdselt.

24.03.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 24. – 30. märts

24.03.2014 Äridelegatsiooni kommentaarid Poola visiidist

20.03.2014 Kutsume ettevõtjaid osalema intellektuaalse omandi kaitset puudutavas uuringus

Euroopa Komisjoni algatusel viiakse läbi uuringut, mille eesmärgiks on kaardistada ettevõtjate kogemusi intellektuaalomandi õiguste rakendamisel väljaspool Euroopa Liitu.

19.03.2014 Küsime ettevõtjate arvamust alltöövõtjate regulatsiooni kohta

Rahandusministeerium on välja töötamas uut riigihangete seadust. Konsultatsioonides osalemiseks soovime kuulata ka meie liikmete arvamusi. Praeguseks teemaks on alltöövõtjate regulatsioon.

17.03.2014 Ettevõtjad koos presidendiga Poolas

Sel nädalal saadab 23liikmeline ettevõtjatest koosnev äridelegatsioon Eesti Vabariigi Presidenti ja proua Evelin Ilvest ametlikul visiidil Poola Vabariiki. Delegatsioonis on mitmeid IT-ettevõtjaid, esindatud on ka piirkondlikud ettevõtjaid, näiteks plasttoodete ja puitmaterjalide tootjad, põllumajandussektor jpm. Visiit kestab 20. märtsini ning kolme päeva jooksul saavad meie ettevõtjad kokku sealsete võimalike koostööpartneritega oma valdkonnas. Komapäeval toimub Eesti-Poola äriseminar ning peale seda toimuvad firmadevahelised kohtumised.

12.03.2014 Kaubanduskoja ettepanek omavalitsuste ettevõtlusaktiivsuse parandamiseks

05.03.2014 Ettevõtjad hakkavad testima uut töötamise registreerimise lahendust

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kutsel tutvustas Maksu- ja Tolliamet ettevõtjatele loodavat töötamise registreerimise tehnilist lahendust. Lepiti kokku, et Kaubanduskoja liikmed hakkavad osalema uue keskkonna testimises.

05.03.2014 Ehitusvaldkonnaga seonduvad tasuta juhendmaterjalid on nüüdsest kättesaadavad Standardikeskuse kodulehelt

Teavitame ettevõtjaid uut tüüpi ehitusvaldkonnaga seonduvatest tasuta juhendmaterjalidest, milleks on Eesti Standardikeskuse juhendmaterjalid ja mis on leitavad siit »

26.02.2014 Kavandatavad muudatused riigihangete regulatsioonides

Euroopa Parlament kiitis 15. jaanuaril heaks kolm uut riigihangete direktiivi. Direktiivide üle võtmiseks on liikmesriikidel aega 24 kuud. Sellega seoses töötab Rahandusministeerium välja uut riigihangete seaduse eelnõud.

26.02.2014 Küsime ettevõtjate arvamust kvalifikatsiooninõuetega seotud probleemide kohta Euroopa Liidus

19.02.2014 Liikvel uus petuskeem

Viimasel ajal on mitmetele liikmetele saabunud e-kirjad, milles pealtnäha soliidne internetiteenustega, patentidega või domeenide registreerimisega tegelev Aasiast pärit ettevõte annab ettevõtjatele teada, et keegi üritab Aasia riikides registreerida nende ettevõtte kaubamärgiga sarnast kaubamärki või domeeninime.

17.02.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 17. - 23. veebruar

12.02.2014 Maksulaekumiste avalikustamine suurendab läbipaistvust

Sel nädalal saatis Rahandusministeerium kooskõlastusele eelnõu, mille sisuks on avalikustada ettevõtete tasutud maksud kassapõhiselt Maksu- ja Tolliameti kodulehel.

12.02.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 10. - 16.veebruar

07.02.2014 Miks osaleda välisvisiitidel?

Üheks tõhusamaks viisiks ettevõtjale leida uusi koostööpartnereid on ärivisiitidel osalemine. Alati on hea oma silmaga näha erinevaid võimalusi, koguda vajalikku teavet ning jõuda arusaamisele, kas konkreetne sihtriik võiks äriliselt huvi pakkuda.

04.02.2014 Kaubanduskoja arvamus uuenenud käibedeklaratsiooni lisa eelnõu kohta

Kaubanduskoda saatis eile Rahandusministeeriumile täiendavad ettepanekud uuenenud käibemaksu seaduse eelnõu kohta, rõhutades vajadust maksupettustega tõhusamalt tegeleda, kuid jäädes eelnõu osas jätkuvalt kriitiliseks. Kaubanduskoja arvamust saab lähemalt lugeda siit ».

03.02.2014 Karjäärinõustajad kutsuvad teadlikult oma töiseid ja erialaseid otsuseid tegema

27. märtsil 2014 toimub Eesti Karjäärinõustajate Ühingu eestvedamisel Tallinnas karjääripäev "Terve karjäär", kus kõik osalejad saavad kuulata loenguid ja ettekandeid, töötubades tutvuda karjääriplaneerimise erinevate tahkudega ja praktiseerida erinevaid võtteid (töö)elu planeerimisel ning karjääri kiirabis diagnoosida oma hetkeolukord. Karjääripäev Tallinnas toimub 24. - 28. märtsil osana üle-eestilisest teemanädalast "Terve karjäär". Teemanädal toob karjäärinõustajad ja teised valdkonna spetsialistid lähemale täiskasvanud aktiivsetele, töötavatele ja enesearengut väärtustavatele inimestele.

03.02.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 3. - 9. veebruar

101-125 (1124)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | »»»