Arhiiv

Kaubanduskoja uudised

17.10.2014 Ettevõtjad saatsid Euroopale selge sõnumi nõudes suuremat ettevõtlusega arvestamist

16. oktoobril toimunud Euroopa Ettevõtjate Parlamenti kogunenud 750 ettevõtjat tõdesid, et kuigi nemad hoolivad Euroopast, ei vasta Euroopa tihtipeale samaga.

Eesti ettevõtjaid esindasid Euroopa Kaubanduskodade Assotsiatsiooni Eurochambresi korraldatud üritusel Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman, Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts, Liviko juhatuse liige Janek Kalvi, Estraveli juhatuse liige Anne Samlik, Estiko Plastar juhataja Triin Anette Kaasik, Bigbanki juhatuse esimees Kaido Saar ja Cybernetica juhatuse esimees Oliver Väärtnõu.

 

15.10.2014 Kutsume Tallinna ettevõtjaid osalema reklaamimaksu küsitluses

Kaubanduskoja poole pöördutakse sageli Tallinna reklaamimaksu puudutavate küsimustega. Peamine probleem seisneb selles, et puudub selgus, milline eksponeeritav teave on reklaam ja milline mitte.
Seetõttu on Kaubanduskoda koostanud Tallinna reklaamimaksu kohta küsitluse, mille eesmärk on teada saada, milliste maksuküsimustega on Tallinna ettevõtjad seni kokku puutunud.

13.10.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 13.– 19. oktoober

13.10.2014 Eesti ettevõtjad kontaktkohtumisel Saksamaal

09.10.2014 Aasta ettevõte 2014 on Top Marine OÜ

08.10.2014 Küsime ettevõtjate arvamust võla sissenõudmiskuludele ülempiiri kehtestav eelnõu kohta

Justiitsministeerium on koostanud seaduseelnõu, millega seatakse ülempiir tarbijalt nõutavatele sissenõudmiskuludele ja täpsustakse viivise regulatsiooni. Kavandatavad muudatused on üks osa kiirlaenuturu korrastamise paketist, kuhu kuulub näiteks krediidi kulukuse määra ülempiiri kehtestamine, täiendavate reklaamipiirangute ning tegevusloa nõude kehtestamine.

06.10.2014 Üle-eestilise ettevõtlusnädala raames tunnustatakse Pärnumaa vastutustundlikku ettevõtjat

01.10.2014 Kutsume ettevõtjaid vastama küsitlusele piiriüleste ühinemiste ja jagunemiste kohta

Kaubanduskoda on koostanud küsitluse, mille eesmärk on teada saada, kas piiriülesed ühinemised ja jagunemised peaksid olema Euroopa Liidu tasandil paremini reguleeritud.

01.10.2014 Kutsume ettevõtjaid vastama küsitlusele Euroopa väikeettevõtlusalgatuse kohta

Kaubanduskoda viib ettevõtjate seas läbi küsitlust, mille eesmärgiks on selgitada välja, mida oleks vajalik teha väikese ja keskmise suurusega ettevõtete tegevuse lihtsustamiseks eelolevatel aastatel.

25.09.2014 1200 ettevõtjat pöördus Riigikogu poole

Kaubanduskoja juhatuse esimees Toomas Luman ja peadirektor Mait Palts andsid täna kell 3 riigikogu esimehele üle ettevõtjate toetusallkirjad, mille sisuks on uute regulatsioonidega kohanemiseks mõistliku aja küsimine ettevõtjatele.

25.09.2014 Narvas toimub Nordea ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja seminar Ida-Virumaa ettevõtjatele

Nordea pank ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldavad täna, 25. septembril, Narva kolledžis ettevõtlusseminari, mis keskendub Ida-Virumaa ettevõtluse väljavaadetele tänases laiemas majandusruumis.

25.09.2014 Küsime ettevõtjate arvamust krediidiasutuste ja -vahendajate seaduse eelnõu kohta

Rahandusministeerium on välja töötanud krediidiasutuste ja -vahendajate seaduse eelnõu, millega nähakse ette mitmeid olulisi nõudeid laenuandjate ja -vahendajate tegevusele.

25.09.2014 Riik soovib tõhustada järelevalvet majandusaasta aruannete õigeaegse esitamise üle

Justiitsministeerium soovib tõhustada järelevalvet majandusaasta aruande õigeaegse täitmise üle. Selleks plaanitakse järelevalve teostamise õigus anda maksuametile, kellel on pikaajalised kogemused järelevalve läbiviimisel juriidiliste isikute üle.

25.09.2014 Kutsume ettevõtjaid majandusküsitluses osalema

Kaubanduskoda koostöös Euroopa Kaubanduskodade Assotsiatsiooniga (Eurochambres) viib läbi ettevõtlust puudutava küsitluse, milles uuritakse ettevõtte arengut takistavate tegurite, siseriikliku müügi, ekspordi, töötajate arvu, ettevõtte investeeringute ning üldise majanduskeskkonna kohta.

22.09.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 22.– 28. september

22.09.2014 Kaubanduskoda otsib ettevõtlikkuse valdkonna eestvedajat

10.09.2014 Küsime ettevõtjate arvamust e-poe pidajatele mõeldud juhise kohta

Andmekaitse inspektsioon on koostamas juhist „Turvaline e-pood“, mis selgitab, milliseid seadustest tulenevad nõudeid peab e-poe pidaja (e-kaupmees) järgima. Juhise eesmärk on anda soovitusi eelkõige tarbijaga seotud turvaliseks ostutoiminguks.

10.09.2014 Kutsume osalema piiriüleste teenustega seotud probleeme puudutavas küsitluses

Kaubanduskoda viib koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ettevõtjate seas läbi küsitlust, mille eesmärgiks on välja selgitada need probleemid, mis takistavad Eesti ettevõtjatel vabalt osutada oma teenuseid teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. Küsitluses soovime näiteks teada saada, kas suur halduskoormus või mõni seadusest tulenev nõue on takistanud Teie ettevõttel osutada teenust mõnes teises liikmesriigis.

09.09.2014 Ettevõtjate ühispöördumine Riigikogu poole

09.09.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 8.– 14. september

03.09.2014 Kutsume ettevõtjaid osalema erasektori korruptsiooni ümarlaual

Kutsume ettevõtjaid esmaspäeval, 22. septembril kell 14.00-16.30 Kaubanduskotta (Toom-Kooli 17, Tallinn) osalema erasektori korruptsiooni teemalisel ümarlaual.

03.09.2014 Tutvu Tööinspektsiooni uue brošüüriga „Töölähetus ja töötajate lähetamine"

Tööinspektsiooni uus brošüür "Töölähetus ja töötajate lähetamine" annab ülevaate, kes on Eesti ja Euroopa Liidu mõistes „lähetatud töötaja” ning millised õigused, kohustused ja vastutuse selline piiriülene lähetamine töötajale ja tööandjale kaasa toob.

03.09.2014 Siseministeerium plaanib lihtsustada tähtajalise elamisloa taotlusi

Siseministeerium koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga on migratsioonivaldkonnas läbi viimas kogutavate andmete ja dokumentide revisjoni. Muu hulgas soovitakse lihtsustada tähtajalise elamisloa taotlust ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotlust.

02.09.2014 Kaubanduskoja kontor Tallinnas on 3. septembril suletud

01.09.2014 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nädalainfo 1.– 7. september

101-125 (1215)
««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | »»»