Arhiiv

Uudised

30.03.2017 Õiguskantsler kaalub maagaasi aktsiisimäärade vaidlustamist

30.03.2017 Koja arvamus veoautode teekasutustasu kohta

Täna hommikul saatsime majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile oma seisukohad veoautode teekasutustasu eelnõu kohta. Tegime ettepaneku vähendada tasumäärasid ning suunata teekasutustasust laekuv raha vaid maanteede hoiuks. Lisaks väljendasime muret teekasutustasu järelevalve osas.

30.03.2017 Deposiitkonto aitaks reisifirmadel oma kohustusi täita

29.03.2017 Teravneb võitlus maksutandril

See konkreetne võitlus, millest nüüd juttu tuleb, toimub Euroopa Liidu tasandil. Alguse sai see muidugi Brüsselist, Euroopa Komisjonist. Tegemist on CC(C)TB ehk ühtse (konsolideeritud) tulumaksubaasi jõulise pealesurumisega EK poolt. Juttu ühtsest tulumaksubaasist on EK heietanud juba mitmeid aastaid. Juba 2011. aastal oli ringluses üks ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi direktiivi ettepanek. Sellega aga eriti kaugele ei jõutud. Nüüdseks on EK asja vägagi tõsiselt käsile võtnud ja asunud reformima äriühingute tulumaksusüsteemi ELis.

28.03.2017 Tule 11. aprillil toimuvale Tallinna Innovatsioonipäevale!

23.03.2017 Ettevõtte tegelikke kasusaajaid on keeruline tuvastada

Rahandusministeerium on välja töötanud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatused, millega täiendatakse rahapesu vastu võitlemise meetmeid. Üks oluline lisanduv meede on eraõiguslike juriidiliste isikute kohustus avaldada äriregistri juures oma tegelike kasusaajate andmed. Kaubanduskoda toetab planeeritavaid muudatusi, kuid näeb praeguses eelnõus mõningaid probleeme, mis puudutavad eelkõige tegeliku kasusaaja tuvastamist.

23.03.2017 Üle 3,5-tonnistele veoautodele soovitakse kehtestada teekasutustasu

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis eelmise nädala lõpus kooskõlastusringile eelnõu, millega plaanitakse kehtestada veoautodele ajapõhist teekasutustasu avalike teede kasutamise eest. Kui algselt plaaniti teekasutustasu koguda vaid üle 12-tonnistelt veoautodelt, siis eelnõu kohaselt kehtestatakse tasu üle 3,5-tonnistele veoautodele.

23.03.2017 Toetasime töötajate transpordi ja majutuse vabastamist erisoodustusmaksust

Hiljuti andsime teada, et rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile tulumaksu seaduse eelnõu, milles on arvestatud meie ettepanekutega ning plaanitakse vabastada erisoodustusmaksust töötaja majutamise kulud ja laiendada transpordikulude hüvitamise võimalusi töötaja elu- ja töökoha vahel. Nüüd tegime ministeeriumile veel mõned ettepanekud seaduse täiendamiseks.

22.03.2017 Õiguskomisjon otsustas valveaja regulatsiooni mitte muuta

Teisipäeval toimunud õiguskomisjoni istungil arutati taaskord valveaja regulatsiooni muudatusi. Kui 6. märtsil toimunud istungil hääletas komisjon kaubanduskoja ettepanekute poolt, siis nüüd otsustas komisjon töölepingu seaduse eelnõust valveaja regulatsiooni puudutava muudatused üldse välja jätta.

22.03.2017 Andmekaitsereform - viimane aeg alustada ettevalmistusi!

Täna Eestis kehtiv isikuandmete kaitse seadus põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivil 95/46/EÜ (Direktiiv), mis töötati välja üle 20 aasta tagasi, ajal, mil internet, otsingumootorid ega sotsiaalmeedia ei olnud igapäevane osa meie era-, töö-, ega ärielust ning mil paljusid täna nii iseenesestmõistetavaid infotehnoloogilisi vidinaid, nagu nt nutitelefonid, ei olnud veel olemas. Informatsiooni kasutamise osas erineb tänane maailm kardinaalselt kahekümneaasta tagusest - informatsiooni luuakse võrreldamatult rohkem, see ei tunne riigipiire ning seda ei talletata struktureeritud andmebaasides. Sellistele väljakutsetele ei suuda Direktiiv ja siseriiklikud seadused hästi vastata, mistõttu on aeg andmekaitsereformiks rohkem kui küps.

22.03.2017 Tasuta infotund 13.04.17: nähtamatud riskid kõrgustes töötamisel

Kõrgustes töötamine on üks enim levinud tööõnnetuste põhjuseid. Sellega seoses kutsume koja liikmeid TASUTA infotunnile, kus räägime olulistest riskidest ja vigadest kõrgustes töötamisel.

22.03.2017 Kuidas Soomes äri teha?

22.03.2017 Euroopa Komisjon ei luba tubakaseaduse muutmise eelnõuga edasi minna

Riigikogus on arutlusel tubakaseaduse muutmise eelnõu, millega muu hulgas soovitakse keelata tubakatoodete ja seotud toodete (nt e-sigarettide) näitamine poodides ning kehtestada karmimad nõuded e-sigarettidele (nt e-vedelikes keelatakse maitse- ja lõhnaainete kasutamine, kehtestatakse riigisisene kaugmüügi keeld).

22.03.2017 Avalik pöördumine: valitsuse maksupoliitika toob kaasa kaupade hinnatõusu

Tegime Eesti Toiduainetööstuse Liidu ja Eesti Kaupmeeste Liiduga avaliku pöördumise EV valitsusele seoses koalitsiooniparteide kavandatava maksupoliitikaga. Järgneb pöördumise tekst.

21.03.2017 Välismaalaste Eestisse tööle tulemine võiks olla veelgi lihtsam

Viimastel aastatel on jõustunud mitmeid olulisi muudatusi välismaalaste seaduses, mis lihtsustavad välismaalaste sisserännet Eestisse. Siiski näevad ettevõtjad seaduses endiselt kitsaskohti ja võimalusi, kuidas lihtsustada kolmandatest riikidest pärit välismaalaste Eestisse saabumisega ning siin elamise ja töötamisega, ettevõtlusega seonduvaid nõudeid.

17.03.2017 Algab Eesti eesistumise arutelusari “Euroopal veab, Eesti veab!”

Märtsi lõpus ja aprilli alguses korraldavad Avatud Eesti Fond, vabaühenduste liit EMSL ja Riigikantselei üle Eesti kuus arutelu pealkirjaga “Euroopal veab, Eesti veab!”, kus oma ala Eesti eksperdid selgitavad täpsemalt, mis teemad asuvad Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteetide ehk uuendusmeelse, digitaalse, kaasava ja turvalise Euroopa arendamise all. Pärast ekspertide lühiettekandeid oodatakse osalejate tagasisidet ja mõtteid, mida silmas pidada Eesti eesistumisprogrammi koostamisel.

16.03.2017 Töötajate leidmise ja hoidmisega tuleb tegeleda teadlikult

Personali leidmine ja hoidmine muutub ajaga üha keerulisemaks ja keerulisemaks. Selle peamine põhjus on Eesti ühiskonna vananemine ja vähene noorte pealekasv. Lisaks mängivad olulist rolli uue generatsiooni teistsugused ootused töökohale, aga ka nende töötamiskultuur. Kuidas oma ettevõtte personalipoliitikat muutuvas maailmas juhtida, kuidas just ennast uutele töötajatele atraktiivseks teha ja kuidas häid töötajaid hoida, räägiti 15. märtsil toimunud kaubanduskoja korraldatud seminaril.

15.03.2017 Kuidas panna pensionifondid majanduse kasuks tööle?

Pensionifondide süsteemi loomise üheks eesmärgiks väärika pensioni tagamise kõrval oli majanduskasvu ja finantsturgude arengu soodustamine. Rohkem kui 15 aastat tagasi loodeti, et pensionifondid hakkavad investeerima Eesti majandusse, elavdades seeläbi kohaliku majanduse arengut. Tänaseks ei ole pensionifondid seda eesmärki sisuliselt täitnud ning fondide reaaltootlus on olnud kohati madalam kui inflatsioon ning riik on asunud pensionisüsteemi muutma.

15.03.2017 Summeeritud tööaja tingimused töölepingus – mida peaks teadma?

Summeeritud tööaja arvestust peab tööandja siis, kui inimese tööaeg ei ole tavapäraselt 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas, vaid jaotub nädalate ja kuude lõikes ebaühtlaselt. Teisisõnu rakendatakse summeeritud tööaja arvestust eelkõige graafikujärgse töötamise korral. Selline arvestus võimaldab tööaega paindlikumalt jaotada, kuid seejuures tuleb hoiduda töötaja õiguste rikkumisest.

09.03.2017 Alaealiste palkamine muutub lihtsamaks

Riigikogu õiguskomisjon toetas meie ettepanekut vähendada alaealiste palkamisega seonduvat bürokraatiat. Nimelt ei pea edaspidi tööandja töölepingu seaduse eelnõu järgi kuni 14-aastase noore palkamiseks taotlema luba tööinspektsioonilt. Kogu vajalik info tuleb sisestada töötamise registrisse, mille kaudu jõuab info ka tööinspektsiooni.

09.03.2017 Palts ja Tamsar: Klapid peas maksupoliitika

Valitsuse värskeim ettevõtjate maksustamise plaan ehk panditulumaks ei ole metsa raiumine, kus lendab kaasmõjuna ka veidi pilpaid ja laaste. Tegemist on ebaproportsionaalse meetmega, kus saab pihta palju suurem hulk ettevõtjaid kui on neid, kelle tõttu uut maksu kehtestada tahetakse.

09.03.2017 Õiguskomisjon toetab meie ettepanekut muuta valveaja reeglid paindlikumaks

Esmaspäeval, 6. märtsil toimus riigikogu õiguskomisjonis hääletus töölepingu seaduse muudatusettepanekute kohta. Meil on hea meel, et komisjon toetas meie ettepanekut lubada paindlikumat valveaega lisaks IT-sektorile ka muudes valdkondades. Lisaks võeti kuulda meie seisukohta, et valveaja erandi kasutamise eest ei tule töötajale maksta tavapärasest kõrgemat valveaja tasu.

09.03.2017 Ettevõtte töötajate arv ja käibe suurus saavad avalikuks juulis

Riigikogu võttis 8. märtsil vastu maksukorralduse seaduse muudatused, mille järgi hakkab maksu- ja tolliamet kord kvartalis oma kodulehel avalikustama maksukohustuslase deklareeritud maksustatava käibemaksu summat ning tööd tegevate isikute arvu. Esimest korda muutuvad nimetatud andmed kodulehel avalikuks 10. juulil.

 

09.03.2017 Kaubanduskoda ja tööandjad: valitsuse plaanitav panditulumaks kahjustab Eesti konkurentsivõimet

Kontsernisiseste laenude ja finantseerimistehingute maksustamine 20 protsendi suuruse tulumaksuga ehk nn panditulumaks kahjustab Eesti ettevõtluskeskkonda, lahendamata tegelikku probleemi, leiavad Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit.

08.03.2017 Eesti ja Soome ettevõtlust arendavad IT- ja teadusalane koostöö

Eesti ettevõtjad näevad Soomega koostöö tegemisel suuri võimalusi. Ettevõtjate jaoks on kõige olulisem kahe riigi vaheline IT- ja teadusalane koostöö, mis aitab mõlemal poolel edukalt areneda. Selleks peavad jõupingutusi tegema aga mõlemad riigid.

1-25 (3158)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | »»»