Värsked rahvusvahelised riigihanketeated (NATO, EL jt Euroopa riigid)

Kaubanduskoda pakub valikut Euroopa Liidus ja rahvusvahelistes organisatsioonides avaldatud avaliku sektori hankepakkumiste teadetest.
Mitteliikmetele maksab hanketeate väljastamine 10 eur/ tk, liikmetele on infoteenus tasuta. Pakume lisaks hangete monitooringu teenust.
Huvipakkunud hanketeate täismahus lugemiseks palume Teil saata kiri e-posti aadressile een at koda dot ee, küsida lisainfot telefoni teel 604 0060.

Tähelepanu palume pöörata faktile, et enamasti avaldatakse hankepakkumiste teated täismahus rahvuskeeles (vahel hanke väljakuulutaja valikul lisaks mõnes teises keeles - näit inglise keeles). Lühiteated avaldatakse kõigis Eurooopa Liidu ametlikes keeltes (sh eesti keeles), kus on märgitud hanke objekt, kontaktandmed ning tähtajad. Samuti tuleb osavõtutaotlused ning hankepakkumised esitada enamasti rahvuskeeles.


Hankepakkumised valdkondade järgi

 


 

Ehitus, ehitusmaterjalid, tarbed ja teenused 

 • NATO hanketeade Tšehhis, lõhkeaine hoiustamisvõimaluste rajamiseks lennujaamas (Igloo type ammunition storage structures, and outdoor paved area for ISO containers and security systems). Tähtaeg osalustaotluste esitamiseks 30.03.2017. Kood 297
 • NATO hangib elektritöid Belgias (high tension and low tension distribution systems and of interior electrical distribution systems; fire, gas, intrusion and technical alarm systems; signal and communication cables (telephone, fibre optics, and networking). Tähtaeg osalustaotluste esitamiseks 30.03.2017. Kood 298
 • NATO hangib ehitustöid Belgias, puudutades eelkõige renoveerimist (erinevad hoone sise ja välistööd). Tähtaeg osalustaotluste esitamiseks 30.03.2017. Kood 299
 • NATO hanketeade Caslav lennuväljal ehitustööde kohta (tuletõrjejaama ehitus). Tähtaeg osalustaotluse esitamiseks koos „declaration of eligibility“ tõendamisega 26.04.2017-ks. Kood 300
 • Rootsis hangitakse põrandakattetöid ja põrandakatet. Tähtaeg 04.04.2017. Kood 301
 • Norras hangitakse auruülekuumendile katlamajatorude asendamine (696+32 tubes). Tähtaeg 04.04.2017. Kood 305

 Muud tarned

 • Eestis hangitakse lihatooteid. Tähtaeg 17.04.2017. Kood 307
  Soomes hangitakse metsandus- ja raietooteid (energiapuupinojen peitteen hankinta). Tähtaeg 10.04.2017. Kood 308
 • Lätis hangitakse erirõivaid, manuseid ja jalatseid (amatiermākslas kolektīviem). Tähtaeg 28.03.2017. Kood 276 

Masinad ja seadmed

 • Belgias NATO hange. Hanke sisu: Electrification of High pressure Pump Stations (HPPS) in SCHOTEN. Pumps stations are part of the Central European Pipeline System and situated in an important entry point of the network.For safety and operational reasons the diesel pumps need to be replaced by electrical driven pumps, resulting in one HPPS with three electrical driven pumps as and endstate. Osavõtuhuvist teada anda hankijale läbi Eesti Kaitseministeeriumi hiljemalt 16.jaanuar 2017, kell 14.00. Hanke pakkumiste tähtaeg 08. Mai 2017
 • Leedus hangitakse politseiautosid. Tähtaeg 14.04.2017. Kood 306
 • NATO hangib erinevaid elektrilisi kaupu ja seadmeid (switches, transformers, batteries, lights, cables and various electrical work tools etc). Tähtaeg osalustaotluste esitamiseks 30.03.2017. Kood 302
 • NATO hangib Belgias jahutussüsteemi diiselgeneraatoritele. Tähtaeg osalustaotluste esitamiseks 22.03.2017. Kood 303
 • NATO hanketeade sõidukite hooldusseadmete ostmiseks (sõidukite hooldusplatvormid 4tk, hooldustöökoja 12 kpl tööriistu ja 4kpl elektrilisi jt). Tähtaeg osalustaotluste esitamiseks 22.03.2017. Kood 304

 IKT

 • NATO hanketeade Belgias geograafiliste infoteenuste ostmiseks (upgrade of the Core GIS system) Hanketeate eeldatav avaldamine septembris 2017, pakkumiste tähtajaga detsembris 2017. Kood 290
  NATO hanketeade Alcatel-Lucent/Nokia seadmete ostmiseks. Tähtaeg osalustaotluste esitamiseks 30.03.2017. Kood 291
 • Hollandis hangitakse lauaarvuteid ja seonduvaid teenuseid (sh ICT Operating Environment Empire). Tähtaeg 11.04.2017. Kood 283 
 • Hollandis ostetakse kuvareid. Tähtaeg 10.04.2017. Kood 284 

 Meditsiin 

 • Norras hangib haigla erinevaid tooteid patsientidele teenuste pakkumiseks sh ergomeeter jalgrattad, läbivaatuspingid-toolid, jooksulint jm seadmeid. Tähtaeg 03.04.2017. Kood 309

Erinevad teenused   

 • Lätis hangitakse arhitektuurialaseid projekteerimisteenuseid ja projektijärelevalve teenust. Tähtaeg 28.03.2017. Kood 275 
 • NATO hanketeade koolitusteenuste ostmiseks (Operational Test and Evaluation Training Course). Tähtaeg osalustaotluste esitamiseks 21.03.2017. Kood 292
 • NATO hangib relvastamata turvateenuseid SHAPE peakontoris. Tähtaeg osalustaotluste esitamiseks 30.03.2017. Kood 293
 • Leedus hangitakse katastermõõtmisteenuseid ja geoloogiateenuseid. Tähtaeg 25.04.2017. Kood 294
 • Leedus hangitakse valveteenuseid. Tähtaeg 18.04.2017. Kood 295
 • Norras hangitakse trükiteenuseid. Tähtaeg 14.04.2017. Kood 296
 • Iisrael hangib saastunud põhjavee puhastamise teenuseid. Tähtaeg osavõtutaotluste (Request for Information) esitamiseks 02.04.2017. Kood 310


Tekstiil, rõivad, manused 

Toiduained

Kemikaalid ja paber  

Tekstiil, rõivad

Erinevad teenused   

Mööbel, sisustus ja tarvikud

Meditsiin 

Huvipakkunud h anketeate täismahus lugemiseks palume teil pöörduda Kaubanduskotta telefonil 604 0060 või e-maili teel een@koda.ee Vaata ka: