Päritolusertifikaadid

Kauba päritolusertifikaat on paberkandjal väljastatav dokument, mis esitatakse kauba sihtriigi tollile. Päritolusertifikaat on dokument, mida kasutatakse kauba päritolu määramise, kaitsemeetmete, kvootide, dumpinguvastaste tollimaksude, põllumajandustoetuste ja avalike enampakkumiste korral. Kauba mittesooduspäritolu tõendavaid sertifikaate väljastab Eestis Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Sertifikaadi väljastamine on tasuline.

Mittesooduspäritolu sertifikaatide väljastamise õiguslikud alused on järgmised:

  • Euroopa liidu tolliseadustik (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013), artikkel 61.3;
  • ELi tolliseadustiku rakendussätted (Komisjoni määrus 2454/93), artiklid 35–54;
  • Eesti tolliseadus (RT I 2004,28,118), § 26 lõige 2;
  • Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määrus nr 142 „Kauba mittesooduspäritolu tõendava päritolusertifikaadi taotlemise ja väljastamise kord”.

Kasutades sertifikaadi põhja, saab isik täita taotluse sertifikaadi saamiseks ja välja trükkida päritolusertifikaadi kas oma valdustes või kaubanduskojas.

Päritolusertifikaadi saamiseks esitab isik kaubanduskojale täidetud päritolusertifikaadi ja kauba päritolu tõendavad dokumendid (ostu-müügiarved, saatelehed, teistes riikides välja antud päritolusertifikaadid, ostu-müügilepingud jms). Kui esitatud tõendusmaterjal on kauba päritolu tõendamiseks piisav ja taotlus on nõuetekohaselt vormistatud, trükib isik päritolusertifikaadi välja unikaalse numbrikombinatsiooniga blanketile. Päritolusertifikaadi blankette saab osta vastavalt hinnakirjale kaubanduskojas kohapeal.

Valmistrükitud sertifikaadi kinnitab kaubanduskoja volitatud töötaja kaubanduskoja templi, isikliku nimetempli, allkirja ja kuupäevaga.

Päritolusertifikaadi blanketid on trükitud A4-formaadis isekopeeruvale paberile ja koosnevad kolmest eksemplarist: originaalist (seepiavärvi giljoššmustriga), koopiast (kollast värvi) ja taotlusest (roosat värvi).

  • Originaal (ingliskeelne) esitatakse importivale riigile.
  • Koopia (ingliskeelne) jääb taotluse esitanud isikule.
  • Taotlus (eestikeelne) jääb kaubanduskojale.

Päritolusertifikaadi kehtivusaeg on 4 kuud selle kinnitamise kuupäevast arvates.

Päritolusertifikaadi taotlusi säilitatakse kaubanduskoja arhiivis kaks aastat.

Kaubanduskoda ei väljasta liikumissertifikaate EUR1, A.TR ja päritolusertifikaate vorm A. Neid annab välja Eesti Maksu- ja Tolliamet.

Hinnakiri

  Liikmele Mitteliikmele
Päritolusertifikaat    
Sertifikaadi blankett 0,58 € 1,08 €
     
Sertifikaadi kinnitamine    
   kuni 20 tk kuus 10,42 € 37,25 €
   21–30 tk kuus 7,92 € 37, 25 €
   31 ja rohkem tk kuus 6,67 € 37,25 €
Sertifikaadi koopia kinnitamine 6,67 € 28,50 €
Dokumendi tehniline vormistamine (erandkorras) 4,16 € 4,16 €
Dokumendi kinnitamine 10,42 € 37,25 €
Dokumendikoopia kinnitamine 6,67 € 28,50 €

Hindadele lisandub käibemaks 20%.


Palun valige päritolusertifikaadi taotlus vastavalt sellele, millisesse kaubanduskoja esindusse te pöördute: