Päritolusertifikaadid

Kauba päritolusertifikaat on paberkandjal väljastatav dokument, mis esitatakse kauba sihtriigi tollile.

Päritolusertifikaat on dokument, mida kasutatakse kauba päritolu määramise, kaitsemeetmete, kvootide, dumpinguvastaste tollimaksude, põllumajandustoetuste ja avalike enampakkumiste korral.

Kauba mittesooduspäritolu tõendavaid sertifikaate väljastab Eestis Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Sertifikaadi väljastamine on tasuline.

Mittesooduspäritolu sertifikaatide väljastamise õiguslikud alused on:

  • ELi tolliseadustik ( Nõukogu määrus 2913/92), artiklid 22-26
  • ELi tolliseadustiku rakendussätted (Komisjoni määrus 2454/93), artiklid 35-54
  • Eesti tolliseadus ( RT I 2004,28,118), § 26 lõige 2
  • Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004.a määrus nr 142 „Kauba mittesooduspäritolu tõendava päritolusertifikaadi taotlemise ja väljastamise kord”

Kasutades sertifikaadi põhja saab isik täita taotluse sertifikaadi saamiseks ja välja trükkida päritolusertifikaadi kas oma valdustes või Kaubanduskojas.


Palun valige päritolusertifikaadi põhi vastavalt sellele, millisesse Kaubanduskoja esindusse te pöördute:


Päritolusertifikaadi saamiseks esitab isik Kaubanduskojale täidetud päritolusertifikaadi ja kauba päritolu tõendavad dokumendid (ostu - müügi arved, saatelehed, teistes riikides välja antud päritolusertifikaadid, ostu-müügi lepingud jms). Kui esitatud tõendusmaterjal on kauba päritolu tõendamiseks piisav ja taotlus on nõuetekohaselt vormistatud, trükib isik päritolusertifikaadi välja unikaalse numbrikombinatsiooniga blanketile.

Päritolusertifikaadi blankette saab osta vastavalt Kaubanduskoja hinnakirjale Kaubanduskojas kohapeal.

Valmistrükitud sertifikaadi kinnitab Kaubanduskoja volitatud töötaja Kaubanduskoja templi, isikliku nimetempli, allkirja ja kuupäevaga.

Päritolusertifikaadi blanketid on trükitud A4 formaadis isekopeeruvale paberile ja koosnevad kolmest eksemplarist: Originaalist (seepiavärvi giljoššmustriga), Koopiast (kollast värvi) ja Taotlusest (roosat värvi).

  • Originaal (inglise keelne) esitatakse importivale riigile
  • Koopia (inglise keelne) jääb taotluse esitanud isikule
  • Taotlus (eesti keelne) jääb Kaubanduskojale

Päritolusertifikaadi kehtivusaeg on 4 kuud selle kinnitamise kuupäevast arvates.
Päritolusertifikaadi Taotlusi säilitatakse Kaubanduskoja arhiivis kaks aastat.

Kaubanduskoda ei väljasta liikumissertifikaate EUR1 ja päritolusertifikaate vorm A. Neid annab välja Eesti Maksu- ja Tolliamet.


Lisainfo ja sertifikaatide väljastamine:


Tallinnas
Toom-Kooli 17
Teenuste osakond
Tel: 604 0077, 604 0078, 604 0079
E-post: trade at koda dot ee
Teenindusajad - tööpäeviti kell 9:00-11:30 ja 13:30-16:00
Tartus
Pikk 14
Tel: 744 2196
Jõhvis
Keskväljak 4 (3. korrus)
Tel: 337 4950
Pärnus
Rüütli 39
Tel: 443 0989
Kuressaares
Tallinna 16
Tel: 452 4757

Hinnakiri

VäliskaubandusdokumendidHind liikmeleHind mitteliikmele
Päritolusertifikaat
Sertifikaadi blankett0.58/tk1.08/tk
Sertifikaadi kinnitamine
      kuni 20 tk/kuus10.42/tk37.25/tk
      21-30tk/kuus7.92/tk37.25/tk
      31 ja rohkem tk/kuus6.67/tk37.25/tk
Sertifikaadi koopia kinnitamine6.67/tk28.50/tk
Dokumendi tehniline vormistamine (erandkorras)4.16/tk4.16/tk
Dokumendi kinnitamine10.42/tk37.25/tk
Dokumendi koopia kinnitamine6.67/tk28.50/tk

 

Hinnad on eurodes, lisandub käibemaks 20%.