Pakkumised liikmelt liikmele

ANDMEKAITSE REFORM: MIDA OODATA?

ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUS – ETTEVALMISTUSED ALGASID EILE
Alates 25. maist 2018 on Euroopa Liidu liikmesriikides täitmiseks kohustuslik uus isikuandmete kaitse üldmäärus, mille eesmärk on ühtlustada isikuandmete kaitse regulatsioone liikmeriikides ning kaasajastada täna kehtivaid põhimõtteid.

Üldmäärus sätestab palju uusi nõudeid, millega peavad arvestama kõik ettevõtjad, kes mingilgi moel isikuandmeid töötlevad ning näeb ette ranged karistused nõuete järgimata jätmisel.

Seminari eesmärk on tutvustada üldmääruse olulisemaid põhimõtteid ja muudatusi, millega ettevõtted peaksid arvestama ja anda praktilisi nõuandeid, mida ettevõtja peaks tegema, et üldmääruse täitmiseks valmis olla.

Lektorid: Advokaadibüroo TARK


Pakkumise aegumise kuupäev: 19.04.2017


Ettevõtte nimi: Litau Büroo OÜ
Ettevõtte tegevusala: Kirjastamine ja tõlge
Koduleht: rup.ee
E-post: rup at rup dot ee
Telefon: 6621679