Pakkumised liikmelt liikmele

Suitsugaaside puhastamine

MY Capital  on Eestis tegutsev väikeettevõte.

Viimased kolm aastat oleme pühendunud suitsugaaside, mis tekivad fossiilkütuste põlemisel, puhastustehnoloogia väljatöötamisele.

See on uudne tehnoloogia suitsugaaside puhastamiseks vääveldioksiididest (SO2), lämmastikoksiididest (NO2) ja süsinikoksiididest (CO2).

Meie poolt leiutatud puhastusmeetod põhineb põlemisproduktide suunamisel läbi reagendilahuse. 

Reagendi kasutamine on ohutu keskkonnale ja inimestele. Reagent on mittesüttiv ja mitteplahvatav. Selle kasutamine ei vaja keerukaid seadmeid. Reagendilahust saab kasutada laias temperatuuride- ja kontsentratsiooni vahemikus.

Meie poolt leiutatud meetodi eeliseks on selle lihtsus, on keskkonnale ohutu, ei teki mürgiseid jääke ja ka seadmete valmistamiseks minevate materjalide suhtes ei ole nõudlik.

Meie projekti on toetanud EAS ja ka Euroopa Komisjon.

On vormistatud patent.

Seda leiutist on soodne kasutada laevanduses, elektrienergia- ja soojusenergia tootmisel, kus kasutatakse orgaanilist kütust.

Samuti ka väikekateldes, kus samuti kasutatakse orgaanilist kütust.

Otsime partnerit, kellega koos valmistada meie uudne puhastusmeetod ette turu jaoks väljavaatega võtta täielik kontroll kogu protsessi üle tootmisest turustamiseni.

Saadame ka "Seal of Excellence"-sertifikaadi, mis on väljastarud European Comissioni poolt.


Pakkumise aegumise kuupäev: 30.04.2017


Ettevõtte nimi: MY Capital OÜ
Ettevõtte tegevusala: Keskkonnateenused
Koduleht:
E-post: maiefan at hotmail dot com
Telefon: 516 3716