Konsultatsioonid

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pakub konsultatsioone järgnevates valdkondades:

 Kaubanduskoja LIIKMELE on kokku kolm tundi (igat liiki 1h) erinevaid konsultatsioone aastas TASUTA.


Õigusalane konsultatsioon

Kaubanduskoda töötab välja (või liikme taotlusel aitab välja töötada) ja esitab ettepanekuid seaduste ja muude õigusaktide muutmiseks või täiendamiseks, osutab ettevõtjale kaasabi situatsioonides kui on tegemist lüngaga kehtivas õiguses või probleemiga, mille lahendamine eeldab õigusakti muutmist.

Üksikküsimustes konsulteerib eelkõige äriõiguse, võlaõiguse (lepingud) ja tööõiguse valdkonnas, samuti koostab arvamusi, dokumentide ja lepingute projekte või näidiseid, heade tavade näidiseid.


Euroopa Liidu alased konsultatsioonid

Ettevõtjaile antakse konsultatsioone järgmistel teemadel:

 • Euroopa Liidu programmid ja projektid
 • Info Euroopa Liidu asutuste kohta - kuidas orienteeruda?
 • Info Euroopa Liidu poliitikate ja arengute kohta
 • Koostööpartnerite leidmine
 • Eurooa Liidu seadusandlus
 • Riigihanketeated Euroopas


Väliskaubandus- ja tollialased konsultatsioonid

Ettevõtjaile antakse konsultatsioone järgmistel teemadel:

 • Euroopa Liidu poolt sõlmitud kaubanduslepingud
 • Riikide nõuded tollivormistusel
 • Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) ja Eesti
 • Väliskaubandusalased andmebaasid
 • Euroopa Liidus kehtiv Kaupade Nomenklatuur
 • Muud ekspordi ja impordiga seotud küsimused