Ekspordialased teenused

Pakume uuest hooajast mitmeid uusi teenuseid ekspordi suunal. Abi saab nii alles ekspordile mõtlev kui ka juba välisturgudel tegutsev ettevõtja. Leiame võimalusi esimeste sammude tegemiseks, abistame partnerite leidmisel, viime ettevõtjaid uutele turgudele kohapeale, korraldame kontaktkohtumisi ning aitame arendada ekspordivõimekust.
 

Partnerite otsing ja individuaalsete kontaktkohtumiste korraldamine

See teenus on sobilik ettevõtetele, kellel on soov leida uusi partnereid välisriigis.

Mida teeme?

  • Kaardistame võimalikud turunduskanalid.
  • Tutvustame teie toodet või teenust potentsiaalsetele partneritele sihtturgudel.
  • Korraldame individuaalsed kohtumised potentsiaalsete partneritega.
     

Ärivisiidid

Turgude ühiskülastused on väga heaks võimaluseks leida partnereid sihtriigis, tutvuda turuga ning vahetada kogemusi teiste ettevõtjatega. Ärivisiitidel võivad osaleda nii need ettevõtjad, kellel juba on sihtriigis partnerid kui ka need, kes alles soovivad turule siseneda. Delegatsiooni koosseisus osalemise eelis on see, et meil on võimalik organiseerida kohtumised ka selliste isikute ja organisatsioonidega, kellega ettevõtjal endal oleks väga keeruline kohtumist kokku leppida. Samuti on ärivisiidil osalemine väga mugav ettevõtja jaoks, kuna me organiseerime programmi vastavalt osalevate ettevõtete tegevusaladele, korraldame individuaalseid kohtumisi kohalike ettevõtjatega ning vajadusel aitame kohtumisteks valmistuda (näiteks anname nõu kohalike ärikommete osas, organiseerime vajadusel tõlgi).


Ekspordi arendamine

Meie eksperdid pakuvad tuge ettevõttele ekspordiga alustamises ja ekspordikäibe tõstmises. Konsultandi kaasamine ekspordi arendamisse aitab paremini näha võimalikke kitsaskohti ning koos leida võimalusi nende lahendamiseks, et ekspordi käivet kasvatada.

Mida teeme?

  • Aitame analüüsida toodete ja teenuste sobivust uutele turgudele ning vajadust kohandada või välja töötada uusi sihtturule mõeldud tooteid või teenuseid.
  • Arendame partnerite võrgustikku ning vajadusel aitame hinnaläbirääkimistel ning tarnetingimuste kokkuleppimisel.
  • Aitame koostada ekspordiplaane.
     

Ekspordidokumendid

Meie abiga saad oma kaubad soodsamalt uuele turule ja abi kauba ajutisel välja- ja sisseveol ning transiidil.

ATA-märkmik
See on rahvusvaheline tollidokument, nn kaubapass, mis lihtsustab kaupade liikumist, ajutist välja- ja sissevedu ning transiiti. ATA-märkmikku on soovitav kasutada selliste kaupade puhul nagu eksponaadid, kaubanäidised ning professionaalsed töövahendid. Täpsem info >>

Päritolusertifikaadid
Väljastame kauba mittesooduspäritolu tõendavaid päritolusertifikaate, mis esitatakse koos kaubaga importiva riigi tollile kauba päritolu tõendamiseks ja tollimaksusoodustuste taotlemiseks.
Kaubanduskoja liikmele on 1 tund konsultatsiooni tasuta. Järgnevad tunnid vähemalt 50%-lise hinnasoodustusega. Konsultatsiooni hind mitteliikmele on 75 eur/tund, koja liikmele 35 eur/tund. Täpsem info >>
 

Võta meiega ühendust, et saaksime kaardistada Sinu ettevõtte vajadused!

Liisi Kirschenberg
liisi at koda dot ee
604 0093


Ettevõtja soovitab!
Käisime aprillis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt korraldatud ärivisiidil Hong Kongis. Oleme 20 aasta jooksul eksportinud saematerjali valdavalt Euroopa piires ja esimesed kontaktid Hiinaga tekkisid meil alles paar aastat tagasi. Kuna me Hiina turgu väga hästi ei tunne, tundus meile väga mõistlik osaleda koja poolt korraldatud Hong Kongi visiidil. Soovisime Hiina turu ja ärikultuuri kohta rohkem infot saada ning ka võimalikke uusi ärisidemeid luua.

Visiit oli väga professionalselt ette valmistatud. Kah päeva jooksul oli meil Hong Kongis seitse kohtumist võimalike uute klientidega. Saime ühel päeval külastada ka oma olemasolevat klienti mandri Hiinas. Tänu väga heale visiidi organisatoorsele poolele sujus kõik väga ladusalt. Reis oli informatiivne ning edukas. Saime ülevaate Hiina turust üldisemalt ja ärietiketist nende kultuuriruumis.

Rõõm on tõdeda , et ärikohtumistest oli kasu ning tänaseks oleme alustanud koostööd kahe uue kliendiga Hiinas.

Oma kogemuse põhjal soovitan julgelt võtta ühendust kaubanduskojaga ja osaleda nende poolt korraldatavatel ärivisiitidel. Eriti kui on huvi mõnele uuele turule siseneda. Tulemus on kindlasti kiirem ja efektiivsem kui ise uut turgu uurides ja katsetades.


Kätlin Narusk
Lignator Timber Ltd. juhataja