Ärivisiidid

Üheks tõhusamaks viisiks ettevõtjale leida uusi koostööpartnereid on ärivisiitidel osalemine. Alati on hea oma silmaga näha erinevaid võimalusi, koguda vajalikku informatsiooni ja jõuda arusaamisele, kas antud sihtriik võiks äriliselt huvi pakkuda.

Kaubandus-Tööstuskoda korraldab nii kõrgetasemelisi visiite kui ka ärivisiite. Igal osaleval ettevõttel on omad huvid ja eesmärgid: kes läheb sihtriigiga alles tutvuma ja esmast infot hankima, kes kohtub juba olemasolevate partneritega, et oma sidemeid veelgi kinnistada. Äridelegatsiooni programm koosneb tavaliselt ärifoorumist või ümarlauakohtumisest, kus tutvustatakse antud sihtriigi majandust ja ärikultuuri, firmadevahelistest kohtumistest (B2B kohtumised) ja firmakülastustest.
Kõige olulisem äriprogrammi osa on firmadevahelised kohtumised, mis korraldatakse vastavalt ettevõtte profiilile ja eelnevalt edastatud koostöösoovidele ning iga ettevõte saab individuaalse kohtumiste graafiku.
IT-ettevõtjate delegatsioon saatmas endist peaministrit Andrus Ansipit Soomes

Kohtumiste käigus on võimalik hankida infot ettevõtjale huvi pakkuva valdkonna/küsimuse kohta, pakkuda oma teenuseid/tooteid ja/või leida uusi koostööpartnereid.Et visiit oleks tulemuslik, tuleb hoolikalt läbi mõelda oma osalemise eesmärgid ja millist informatsiooni soovitakse kohtumistel saada, siis on ka korraldajatel kergem sobivaid kohtumisi organiseerida.

Võimaluse korral korraldame koostöös Eesti Välisministeeriumi ja Eesti saatkonnaga sihtriigis kohtumisi ka erinevate valdkondade ministrite või spetsialistidega, et aidata ettevõtjatel veelgi paremini oma eesmärgini jõuda.

Enamasti on Kaubanduskoja koostööpartneriteks välisriigis Eesti saatkonnad, kohalikud kaubanduskojad, investeerimisagentuurid, konsultatsioonifirmad, EASi esindajad ja aukonsulid. Kuid olulised kontaktid on ka eestlased, kes antud sihtriigis töötavad/elavad.


Ettevõtjate delegatsioon saatmas välisminister Urmas Paeti Indias ja Sri Lankal
 
Samuti Eesti Välisministeerium, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikantselei, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning erialaliidud ja klastrid. Programmi koostame koostöös oma partneritega iga sihtriigi omapärast ja traditsioonidest ning osalevate ettevõtete huvidest lähtuvalt. 

Visiidil saadud kontaktide hulk on suur ning kindlasti on oluline järeltöö, millest oleneb, kas saadud kontaktid ka tulevikus edu toovad. Peab arvestama, et hea kontakti saavutamine ja selle hoidmine võib võtta aega ning esimene äritehing võib toimuda alles mitme aasta pärast.

Mis on mis?

Riigivisiit – presidendi kõrgeima tasemega visiit, mis toimub vastuvõtva maa riigipea ametlikul kutsel. Korraldatakse vastavasse riiki üks kord presidendi ametiaja jooksul. Visiiti iseloomustavad rohked tseremoniaalsed elemendid ja arvukad kohtumised. Riigipead saadab delegatsioon, mis koosneb poliitikutest, kultuuri- ja äriringkondade esindajatest.
Ametlik visiit - presidendi, Riigikogu esimehe, peaministri või ministrite kõrgetasemeline visiit, mille käigus toimub mitmeid ametialaseid kohtumisi. Sageli on kaasas äridelegatsioon, kellele koostatakse lisaks eraldi programm.

Töövisiit – presidendi, Riigikogu esimehe, peaministri või ministrite lühiajaline visiit. Põhirõhk on kohtumisel oma kolleegiga. Mõningatel juhtudel on kaasas ka äridelegatsioon.

Ärivisiit/välisvisiit – ettevõtete ja äriorganisatsioonide esindajate visiit, mille eesmärgiks on sihtriigi ärivõimalustega tutvumine ja ärikontaktide loomine.

Firmadevahelised kohtumised/B2B kohtumised/Business-to-Business kohtumised/ kontaktkohtumised/Matchmaking – ettevõtjate vahelised individuaalsed kohtumised, mis on eelnevalt kokku lepitud vastavalt ettevõtete tegevusvaldkondadele ja koostöösoovidele.

Vaata järgmiseid visiite »