III RAHVUSVAHELINE VAHEKOHTU KONVERENTS

                               

 

25 aastat vahekohut Eestis. Vahekohus Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ja Vene Föderatsioonis.
Quo vadis, vahekohtu menetlus?

 

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohus korraldab kolmanda rahvusvahelise Arbitraažikonverentsi, et tähistada Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu 25. tegutsemisaastat ning arutleda päevakajalistel vahekohtumenetlust puudutavatel teemadel.

Aeg: 19. mail kell 9.00–18.00
Koht: Meriton Conference ja SPA hotel (Toompuiestee 27 / Paldiski mnt 4)
Keel: konverentsil on sünkroontõlge inglise keelest eesti keelde

Konverentsil tutvustame ja analüüsime vahekohtumenetlust Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Soomes ja Rootsis, avalik õiguslikke nõudeid vahekohtumenetlusele ja vahekohtu otsuste tunnustamist ja täitmist. Keskendume läbivalt just arbitraažikohtu otsuste täitmisele sealjuures käsitleme ka Euroopa Kohtult eelotsuse küsimist, hagi tagamist piiriülestes vaidlustes ja piiriülest tõendite kogumist.

Konverentsi esimese osas tutvustatakse ka Läti, Leedu, Venemaa, Soome ja Rootsi vahekohtu õiguslikku regulatsiooni nende riikide peamiste vahekohtu institutsioonide kogemuse kaudu.

Osalema on oodatud äriühingute juristid ja juhid, juristid, advokaadid, kohtunikud, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, vahekohtunikud.


KONVERENTSI KAVA

9.00–9.30 Registreerimine, hommikukohv

Tervituskõned

9.30–9.35 Mait Palts – Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor
9.35–9.40 Urmas Reinsalu – justiitsminister
9.40–9.45 Peeter Jerofejev riigikohtunik

Konverentsi I osa: 25 aastat vahekohut Eestis ja vahekohtumenetluse seis Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ja Vene Föderatsioonis

Moderaator: Reet Teder, EKTK AK nõukogu aseesimees, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja nõunik

9.45–10.15 25 aastat vahekohut Eestis - Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohus esimese alaliselt tegutseva vahekohtuna Eestis

Asko Pohla – EKTK AK nõukogu esimees, Pohla & Hallmägi advokaadibüroo partner, Rahvusvahelise Kaubanduskoja Rahvusvahelise Vahekohtu (International Court of Arbitration of ICC) liige, Rahvusahelise Investeerimisvaidluste Lahendamise Keskuse arbiteride paneeli (ICSID Panels of Conciliators and Arbitrators) liige

10.15–10.45 Vahekohtu menetlus Vene Föderatsioonis, Vene Föderatsiooni Kaubandus- Tööstuskoja Arbitraažikohtu tegevusest ning vahekohtuga seotud kohtupraktikast

Vene Föderatsiooni Kaubandus- Tööstuskoja Arbitraažikohus

10.45–11.15 Vahekohtu menetlus Lätis, Läti Kaubandus- Tööstuskoja Arbitraažikohtu tegevusest ja praktikast

Edmunds Stankevičs, Läti Kaubandus- Tööstuskoja Arbitraažikohtu nõukogu liige

11.15–11.30 Kohvipaus

11.30–12.00 Vahekohtu menetlus Rootsis, Stockholmi Vahekohtu Instituudi praegusest tegevusest ning vahekohtuga seotud kohtupraktikast

Anja Håvedal-Ipp, Stockholmi Kaubanduskoja Vahekohtu Instituudi õigusnõunik

12.00–12.30 Soome vahekohtumenetlusest, Soome Kaubanduskoja Vahekohtu Instituudi tegevusest ja vahekohtuga seotud kohtupraktikast

Toomas Vaher, Ellex Raidla advokaadibüroo partner, Soome Kaubanduskoja Vahekohtu Instituudi (FAI) juhatuse liige, Alalise Vahekohtu (Permanent Court of Arbitration) liige, Eesti Advokatuuri juhatuse liige

12.30–13.00 Vahekohtu menetlus Leedus, Vilniuse Kaubandusliku Arbitraažikohtu tegevusest ning vahekohtuga seotud kohtupraktikast

Professor Vytautas Nekrošius, Vilniuse Kaubandusliku Arbitraažikohtu president

13.00 - 14.00 Lõuna

Konverentsi II osa: Avalik-õiguslikud nõuded vahekohtumenetlusele. Kohtu ja vahekohtu koostöö Euroopa Liidus. Vahekohtu otsuste täitmine.

Moderaator: Villu Otsmann, EKTK AK Nõukogu liige, advokaadibüroo Triniti partner

14.00–14.30 Avalik-õiguslikud nõuded vahekohtu menetlusele – poolt ja vastu

Kai Härmand, Justiitsministeeriumi asekantsler

14.30–15.00 Vahekohtu otsuse tunnustamine ja täitmisele pööramine Eesti kohtutes

Villu Kõve, Riigikohtu Tsiviilkolleegiumi esimees

15.00–15.30 Vahekohtu otsuse täitmine täitemenetluses Eestis

15.30–15.45. Kohvipaus

15.45–16.15. Siseriiklike ja välisriigi vahekohtu otsuste ning välisriigi kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine Vene Föderatsioonis

Victor Dumler, Dumler and Partners Law Offices partner (Sankt-Peterburg)

16.15–16.45 Kohtu ja vahekohtu koostöö Euroopa Liidus

Carry Ginter, Tartu Ülikool; Maria Pihlak, advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat

16.45–17.00 Arutelu ja konverentsi lõpetamine

17.00–18.00 EKTK AK vastuvõtt


Osavõtutasu:
180 € (mitteliige)
160 € (Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmetele)

Varane tellija (kuni 19.04.2017):
160 € (mitteliige)
140 € (Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmetele)

Osavõtutasu hõlmab ka lõunat, kohvipause ja vastuvõttu.

Registreerimisvormi leiad SIIT.

Lisainfo ja registreerimine:
Debbie-Triin Napits
Arbitraažikohtu sekretär
Debbie-Triin dot Napits at koda dot ee
+372 604 0069