Riigihangete taustainfo 36 riigis

Koostöös Eesti Välisministeeriumi ja Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga leiate altpoolt Eesti ettevõtjate tarbeks riigihanke valdkonna ülevaated Euroopast ja kaugemaltki. Info koostajateks on meie välisesinduste majandusvaldkonnaga tegelevad diplomaadid.
Infot on allpool loetletud 36 riigi kohta ja selle maht oleneb küll eelkõige asukohariigi info kättesaadavusest ja olemasolevast struktuurist, aga põhieesmärk on anda vastuseid küsimustele:

- siseriiklikud riigihanketeadete andmebaasid (avaldamise kohustus ja riikliku ühtse andmebaasi olemasolu)
- asukohariigi riigihangete seadus, pädev asutus jm vajalik taustateave pakkujale
- tulemuste vaidlustamine

 

Austria uuend. 02/2014
Belgia uuend. 02/2014
Bosnia Hertsegoviina 
Bulgaaria
Gruusia
Hiina uuend. 02/2014
Hispaania uuend. 04/2014
Holland uuend. 02/2014
Horvaatia
Iirimaa
India
 uuend. 02/2014
Iisrael
Island
Itaalia  uuend. 02/2014
Kanada
Kreeka
Leedu uuend. 04/2014
Läti uuend. 04/2014
Malta uuend. 02/2014
Maroko
Mehhiko
Norra uuend. 04/2014
Poola uuend. 02/2014
Portugal
 uuend. 02/2014
Prantsusmaa uuend. 04/2014
Rootsi uuend. 02/2014
Saksamaa uuend. 02/2014
Serbia
Slovakkia uuend. 04/2014
Sloveenia
Soome uuend. 04/2014
Taani uuend. 04/2014
Tšehhi
Türgi
USA uuend. 02/2014
Vene Föderatsioon uuend. 02/2014

 

- http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
- https://wbnpf.procurementinet.org/home

Videod Maailmapanga hankimise põhiprintsiipide kohta, rollide ja pädevuste kohta:
- https://wbnpf.procurementinet.org/videos

Kuidas osaleda pakkujana, pakkumiste leidmine, milline on edukas pakkumine:
- http://www.worldbank.org/en/news/video/2016/03/30/world-bank-procurement-video

Hankeplaanid
- http://www.worldbank.org/projects/procurement/procurementsearch?lang=en&&&&qterm=&showrecent=true&srce=plans