Kuidas saada Kaubanduskoja liikmeks?

Kaubanduskotta on teretulnud kõik ettevõtjad, kellele läheb korda soodsa majanduskeskkonna säilitamine ja oma äri edendamine.

Koja peamised tegevused:

Vaata lähemalt, mida Kaubanduskoda pakub! »Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tegevliikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis kehtestatud korras registreeritud eraõiguslikud ja avalik õiguslikud juriidilised isikud, kelle põhitegevuseks on majandustegevus, välismaa äriühingu filiaalid, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tunnistavad ja järgivad Koja põhikirja ja maksavad liikmemaksu. Tegevliikmetel on üldkoosolekul hääleõigus. Liikmemaksu õigeaegsel ja täies mahus tasunud kaubanduskoja tegevliikmel on kõik liikmeõigused ja kohustused. Kokkuleppel või liikmemaksu osalisel tasumisel võidakse juhatuse otsusega liikmeõigusi piirata.

Toetajaliikmeteks võivad olla riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused, samuti juriidiliste isikute ühendused nii Eesti Vabariigis kui välisriikides, kes on huvitatud koostööst Kaubanduskojaga, nõustuvad koja eesmärkide ja ülesannetega ja kes Kaubanduskoja tegevusele aineliselt või tegudega kaasa aitavad. Toetajaliikmel ei ole hääleõigust ega kohustust tasuda liikmemaksu täies mahus. Muud tegevliikme õigused ja liikmete kohustused laienevad toetajaliikmele Kaubanduskoja juhatuse poolt ettenähtud ulatuses ja korras.

Küsimuste korral liikmelisuse kohta, palume ühendust võtta Kaubanduskoja kliendisuhete spetsialisti Marju Raaveliga (tel 60 400 89), kes tutvustab ettevõtjale nii Kaubanduskoja olemust kui ka konkreetselt pakutavaid teenuseid.


ASTU LIIKMEKS

Ankeet wordi failina »

Palume täita ja saata kas faksile 604 0061 või marju at koda dot ee

Liikmelisus algab peale arve tasumist.LIIKMEMAKS


Eesti Kaubandus-Tööstuskoja korralise üldkogu otsusega 12. aprill 2012 a. on EKTK liikmemaksu arvestuse aluseks võetud ettevõtte töötajate arv ja kinnitatud järgmised maksumäärad:

Töötajate arv Liikmemaks kalendriaastas (eurodes)
1-4 145
5-9 220
10-19 270
20-49 315
50-99 440
100-249 625
250-499 950
500-999 1830
1000-... 2200
Toetajaliige 220


Sisseastumismaks on 30 eurot


Liikmeks vormistamisel tuleb üheaegselt tasuda nii ühekordne sisseastumis- kui ka kalendriaasta liikmemaks. Edaspidi tasutakse liikmemaks igal aastal esimese kvartali jooksul. Alates maikuust loetakse liige maksuvõlglaseks ja ta kaotab (kuni maksu tasumiseni) õiguse kasutada soodustingimustel Kaubanduskoja teenuseid.

Lisainfo:
Marju Raavel
Kliendisuhete spetsialist
Tel: 604 0089
E-pos: marju dot raavel at koda dot ee