Finantskoolitus firma võtmeisikutele I

Soovid täiendada oma teadmisi raamatupidamisest, bilansist ja finantsanalüüsist? Osale kevadel toimuvas koolitustsükli esimeses osas ja saa vajalikke rakenduslikke teadmisi!

Pakume ka sel aastal kaubanduskoja liikmetele soodsat võimalust osaleda Margus Tinitsa kõrgelt hinnatud finantskoolitustel. Koolitusel kasutatakse praktikas korduvalt järele proovitud metoodikat, mis muudab finantsküsimused huvitavaks ja mõistetavaks ka võhikule.

Lisame etteruttavalt, et koolitustsükkel jätkub sügisel, kus keskendutakse kuluarvestuse, eelarvestamise ja rahastamisega seotud küsimustele.

Koolitustsükli esimene osa toimub 28. märtsil, 4. aprillil ja 9. mail 2017.a. kell 11.00–16.15 Eesti Kaubandus-Tööstuskojas (Toom-Kooli 17).

Koolitaja Margus Tinits on Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse liige ja vandeaudiitor. Ta on tegelenud finantskoolituste läbiviimisega alates 1992. aastast.

Bilanss ja raamatupidamine I (28. märtsil)

 • Majandustehingud ja nende kajastamine.
 • Näidisäriühingu asutamine, varade soetamine, laenude saamine ja andmine.
 • Bilansi põhivalem: Varad = Kohustused + Omakapital.
 • Bilansi graafiline kujutamine.
 • Bilansi loogika, sisu ja ülesehitus läbi graafilise esitusviisi.
 • Majandustehingud ja bilanss.
 • Omakapitali ülesehitus ja sisu. Seotud ja vaba omakapital. Kasum.

Bilanss ja raamatupidamine II (4. aprillil)

 • Bilansi ja kasumiaruannete vahelised seosed. Tulud – Kulud = Kasum.
 • Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus.
 • Deebet-kreedit. Kontod.
 • Rahavood. Kasum on, aga kuhu kadus raha?
 • Raamatupidamise printsiibid.
 • Majandusaasta aruanne. Raamatupidamise toimkonna juhendid.

Finantsanalüüs (9. mail)

 • Bilansi ülesehitus, loogika ja graafiline esitamine.
 • Bilansi analüüs (dünaamika, maksevõime, kapitali struktuur).
 • Kasumiaruanded ja kasumite liigid (bruto-, äri- ja puhaskasum, EBIT, EBITA jne.).
 • Tulude, kulude ja kasumitega seotud suhted (rentaablused, katted, tootlikkused, käibesagedused ja –välted).
 • Erinevate suhtenäitajate koosmõju ja suhteanalüüsil põhinevate näitajate süsteemid (Altmann’i, Du Pont’i ja Mereste mudelid).
 • Näiteid tegelikkusest.
   

Kolmepäevase koolituse osalemistasu on kaubanduskoja liikmetele 240 eurot ja mitteliikmetele 480 eurot, hinnale lisandub käibemaks. Kui ühest firmast on mitu osalejat, siis rakendatakse hinnasoodustust -5%. Hinnas sisalduvad jaotusmaterjalid, lõunad ja kohvipausid.

Lisainfo ja registreerimine Toomas Hansson, toomas at koda dot ee või 744 2196.

Registreeru siin

Loe osalemistingimusi